Az amnesztia utolsó napja

2006.06.30. 08:20
A színlelt szerzõdés alapján folytatott munkavégzés miatt – lebukás esetén – július 1-jétõl az elmaradt közterhek bírsággal növelt összegének megfizetését írhatja elõ az adóhatóság, írta a Világgazdaság.

Fontos határnap érkezett el a vállalkozások, foglalkoztatók számára június 30-ával: ma jár le az úgynevezett adóamnesztia. Ha az adóhatóság munkatársai ellenõrzéseik során bújtatott munkaviszonyra, színlelt kontraktusok alapján történõ munkavégzésre bukkannak, akkor az elmaradt közterhek - bírsággal növelt összegének - megfizetésére kötelezik az érintetteket, és július 1-jétõl az összeget be is hajthatják.

A határidõ azokat a vállalkozásokat is érinti, amelyeknél nem volt eddig ellenõrzés a szóban forgó ügyben, és azokat is, ahol már születtek "elmarasztaló ítéletek", ám az amnesztia miatt átmenetileg felfüggesztették a büntetés beszedését. Eligazodást egyrészt az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény nyújthat, amelynek 223. paragrafusa rendelkezik a színlelt szerzõdések átminõsítésérõl és azok adóhatósági bejelentésérõl.

Másrészt pedig az egyes jogviszonyok megítélését illetõen útmutatóul szolgálhat a 7001/2005. számú, a munkaügyi és a pénzügyi tárca együttes irányelve. Amelyik munkáltatónnál már jártak a revizorok, s jogerõs adóhatósági határozattal "honorálták" a bújtatott munkaviszony(ok) meglétét, érdeke, hogy az APEH-et értesítse (határideje: július 31.) a jogszerû foglalkoztatásra való áttérésrõl, arról, a színleltnek minõsített szerzõdést június 30-ig megszünteti vagy felváltja a munkaviszony alapján történõ munkavégzésnek megfelelõ kontraktussal.

Ezt az adózó az adóhatósági határozat(ok) ügyiratszámára hivatkozással közli az adóhatósággal, ám a magánszemély(ek)re vonatkozó azonosító adatokat nem kell közölni. A feltételek teljesülését az APEH utóellenõrzés keretében vizsgálja, és ha mindent rendben talál, az elõírt adófizetési kötelezettséget és a kapcsolódó szankciókat az adóhatóság törli a foglalkoztató folyószámlájáról. Az értesítés azért fontos, mert a jogerõs adóhatósági határozattal érintett foglalkoztatónak még akkor is meg kell fizetnie az elmaradt terheket, ha a kifogásolt szerzõdéseket átalakította vagy megszüntette, de július végéig elmulasztotta ezt közölni a hatósággal.

Juhász István szerint nincs olyan ágazat ma Magyarországon, amelyik mentes lenne a színlelt szerzõdésektõl, ezért az APEH ellenõrzései során nem szektorokra összpontosít. A szakmai elnökhelyettes hozzátette: azok biztosan számíthatnak a revizorra, akik bejelentési kötelezettséggel érintettek.

Az adóhatóság a rendes ellenõrzések keretében jobban odafigyel a kontraktusok jogszerû voltának vizsgálatára, s azokat a munkaadókat is nagy valószínûséggel meglátogatják, amelyekkel szemben a foglalkoztatottak, munkát végzõ személyek a saját "kényszerfoglalkoztatási" jogviszonyukkal kapcsolatban bejelentést tesznek, vagy más hatóságok juttatnak el ilyen információkat az APEH-hez.  • Hírek
  • Személyi kölcsön