Vince, Artúr
-6 °C
2 °C

Júliustól többet adóznak az ügyvezetők

2006.05.18. 16:03
A gazdasági társaságokról szóló, 2006. július 1-jén hatályba lépő új törvény szerint az ügyvezetők és más vezető tisztségviselők ezen megbízatásukat munkaviszony keretében nem láthatják el. A meglévő munkaszerződéseket nem kell felmondani, de azok lejártával már megbízási szerződéseket kell kötni. A változtatás miatt több adót kell fizetni.

Az új szabályok szerint vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre az új társasági törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozószabályait kell megfelelően alkalmazni.

A törvény hatálybalépését megelőzően kötött munkaszerződések a vezető tisztségviselő megbízatásának lejártáig fennállhatnak. Azt követően azonban a munkaszerződéseket meg kell szüntetni, és azok helyett megbízási szerződéseket kell kötni.

Ami alig változik

A megbízási szerződés az ügyvezető és a társaság között jön létre, abban lehet megállapodni minden olyan kérdésben, amelyre a polgári törvénykönyv nem tartalmaz megfelelő szabályozást. Ilyenek elsősorban az ügyvezető javadalmazásával, a jogviszony megszüntetése esetében fizetendő juttatással, az ügyvezető időbeosztásával és szabadságolásával kapcsolatos kérdések - ezek a munkaszerződésben is szerepelhettek, bár azokra főbb szabályokat tartalmazott a Munka törvénykönyve.

És ami nagyon

A változtatás főleg adózási szempontból hoz jelentős, az adózóknak hátrányos, az államkasszának előnyös változásokat. A megbízott ügyvezető ugyanis nem munkajövedelmet, hanem úgynevezett nem önálló tevékenységből származó jövedelmet szerez. Márpedig ez teljes egészében adóköteles, nem illetik meg azok a kedvezmények, mentességek, amelyek kizárólag a munkabérekhez járnak.

Ennek megfelelően a törvény hatálybalépését megelőzően munkaviszonyban foglalkoztatott ügyvezetőt új megbízását követően - a jelenleg hatályos személyi jövedelemadó törvényt figyelembevéve - már nem illeti meg többek között az alkalmazotti adójóváírás (évente akár 123 ezer forint), az adómentes étkezési jegy, az internet- és számítógép-juttatás. Ugyancsak nem jár a munkáltató által méltányolható lakásszerzés esetén biztosítható lakásvásárlási kölcsön, tovább az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba eddig fizetett munkáltatói hozzájárulás.