Egy dolgot állítunk, senki nem cáfolta

1 hozzászólás

Nobilis Benedek, az NGM főosztályvezetője a Pénzügyi Szemlében megjelent cikkünk kapcsán megfogalmazott néhány kritikát és több fontos megjegyzést tett az egykulcsos adóreform lehetséges értékelésével kapcsolatban. Az utóbbival kezdem, ugyanis a felvetések többségével egyetértek. Vagy azért, mert mi magunk is hangsúlyoztuk a tanulmányban (például az adórendszer korlátozott szerepét az állami újraelosztásban), vagy azért mert szerintem is van létjogosultsága és érdemes lenne részletesen megvizsgálni (például a feketegazdaság szerepét). Ami a kritikákat illeti, azt gondolom, hogy Nobilis Benedek olyan dolgokat kér számon a tanulmányon, amelyekre az nem vállalkozott.

Itt az idő

Írásunkban hangsúlyozottan azt vizsgáltuk, hogy miként hat a személyi jövedelemadózásban 2010 és 2013 között végrehajtott adóreform az adóbevallást készítők adókötelezettségére, bruttó módon, viselkedési hatások figyelembevétele nélkül. Az elemzés hangsúlyozottan a pozitív közgazdaságtan logikáját követi.

Nem tettünk mást, mint az említett paraméterek mentén számszerűsítettük az adóváltozások hatásait. A kapott eredményeket, számokat eddig nem cáfolta senki. Az egyetlen következtetés, amelyet levontunk az volt, hogy a teljes adóreform együttes hatását tekintve a jövedelem és a gyerekszám közül elsősorban az előbbi befolyásolta az adóbevallást készítők adókötelezettségének változását. Cáfolat erre sem érkezett.

Mivel ezen túlmenően deklaráltan nem kívántuk értékelni sem általában az adóreform hatását, és különösen nem az állami újraelosztás változását, így Nobilis Benedek véleményem szerint valójában nem az írásunk esetleges hibáira mutat rá, hanem további vizsgálati lehetőségeket sorol fel. Innentől kezdve pedig már szinte teljes az egyetértés közöttünk. Valóban érdemes lenne egy átfogó kutatás keretein belül az általa is említett (és nem említett, de a témához kapcsolódó) intézkedéseket is figyelembe venni, akár a háztartások szempontjából is vizsgálni.

Ezekből lehetne olyan általános következtetéseket levonni, amelyekre mi értelemszerűen nem vállalkoztunk, bár az írásunk nyomán kialakult diskurzus egyértelműen jelzi, hogy igény volna rá. Egy ilyen átfogó és a nyilvános tanulmány megakadályozhatná az adóreformmal kapcsolatos téves állítások további terjedését, segítene megismerni és megérteni a gazdaságpolitikai intézkedések pontos hatását, valamint növelné a döntéshozók és az állampolgárok tudatosságát. Ha mindehhez a cikk megírásával mi is hozzájárultunk, akkor már nem dolgoztunk hiába.