Piroska
-2 °C
5 °C

EU: kudarc a láthatáron áfaügyben

2006.01.23. 09:19
Utolsó alkalom kínálkozik az EU-tagállamok pénzügyminiszterei számára kedden, hogy végső megoldást találjanak az idei évtől esedékes áfaszabályozás mikéntjére. A soros osztrák EU-elnökség azonban olyan "kompromisszumos" javaslatot készül az asztalra tenni, ami lényegében senkinek sem jó, emlékeztet cikkében a Világgazdaság.
Újabb megállapodás híján formailag az idén január 1. óta a tagállamok több mint harmada lényegében megsérti az áfaelőírásokra vonatkozó EU-jogszabályt. Ez ellen az Európai Bizottság eddig csak azért nem lépett fel, mert saját hatáskörében "moratóriumot" jelentett be, ennek hatálya azonban elvben csak a keddi pénzügyminiszteri ülésig tart, írta a Világggazdaság.

Ekkor egyfelől az úgynevezett munkaintenzív ágazatokban elviekben csak tavaly év végéig biztosított csökkentett áfakulcsok jövőjéről kellene dönteni. Másfelől a csomagnak abban a dilemmában kellene megoldást kínálnia, hogy miközben a "régi" tagállamok kezdettől fogva egy sor állandó áfamentességgel vagy kedvezményes kulcscsal rendelkeznek, addig hasonló lehetőséget az "újak" számára a 2002-es szerződés csupán ideiglenes jelleggel - többnyire 2007- 2008-ig - engedélyezett.

Az 1999-es áfairányelv próbajelleggel az alapvetően helyi igényeket kielégítő úgynevezett munkaintenzív szolgáltatások számára átmeneti időre csökkentett áfakulcs alkalmazását tette lehetővé, azt tesztelendő: vajon a csökkentéssel hozzá lehet-e járulni munkahelyteremtéshez. A rezsimmel kilenc tagállam élt. Bár bizottsági illetékesek szerint bebizonyosodott, hogy pluszmunkahelyet nem hozott létre, ám időközben annyira "szerves" részévé vált a helyi szolgáltatók működésének, hogy visszavonásuk általános vélemények szerint most már többségük csődjét idézné elő.

Elviekben megoldás lehetne a csomag újabb ideiglenes meghosszabbítása - miként arra már kétszer volt példa -, de ezt mindaddig erőteljesen ellenzik az újabb tagállamok, amíg ők maguk nem lehetnek részesei a rendszernek. A 99-es irányelv hatálya ugyanis rájuk még nem terjed ki: ideiglenes rendelkezésről lévén szó, a csatlakozási szerződésbe bele sem vették, emlékeztet a Világgazdaság.

Az sem lehetséges, hogy minden ország számára megnyissák a "kísérleti programot" - erről ugyanis Berlin nem akar hallani, mert a német költségvetési hiány nem tudná elviselni az alacsonyabb áfabefizetésből adódó kiesést. Annak politikai feszültségét pedig német kormánykörökben nem hajlandók felvállalni, hogy míg a szomszédos államokban csökkentett áfakulcs él adott területeken, addig ezek német megfelelője nagyságrendekkel magasabb.

Tavaly az akkori brit elnökség a decemberi csúcs számára tett javaslatában valamennyi tagországnak lehetővé tette volna, hogy a munkaintenzív szolgáltatásokat 2010-ig abba a kategóriába sorolják, amelyik áfakulcsáról minden tagállam saját hatáskörben maga dönt. Az "újak" egyúttal 2015-ig használhatták volna a csatlakozási szerződésben kitárgyalt áfakedvezményeiket is. S végül: a viták egyik legneuralgikusabb pontjának számító éttermi áfa esetében 2010-ig valamennyi országnak lehetővé tették volna, hogy - Franciaországhoz hasonlóan - csökkentett kulcsot alkalmazzanak. A csúcs azonban nem jutott eredményre: az állam- és kormányfők - főként a német ellenkezés miatt - a mostani újabb miniszteri forduló elé visszautalták a dossziét.

A keddi ülésre tett osztrák elnökségi javaslat a jelek szerint végül senkinek nem igyekszik a kedvében járni. A Párizsnak legfontosabb éttermi rezsimet ejtené, viszont meghosszabbítaná a "kísérleti programot" 2010-ig, de nem nyitná meg az "újak" előtt. Ráadásul az utóbbiak esetében a csatlakozáskor kapott átmeneti mentességeket csak 2010-ig engedné prolongálni, és csak a munkaigényes szolgáltatásokra, valamint a magánlakások és -házak felújítására. Magyarországnak ez azt jelentené, hogy 2007. december 31. után nem tarthatja fenn a fűtőanyagokra, a központi fűtésre és közétkeztetési szolgáltatásokra átmenetileg kialkudott csökkentett áfakulcsot.