2024. június 19. 15:00
Horvátország
Albánia
Volksparkstadion II. forduló
2024. június 19. 18:00
Németország
Magyarország
StuttgartArena II. forduló
2024. június 19. 21:00
Skócia
Svájc

Önért mit tesz a pénze?

2019.11.08. 10:51 Módosítva: 2019.11.11. 09:41
Ezt a cikket nem az Index szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.
Tegyen róla, hogy egy jobb világért dolgozzon

A fenntartható befektetés azt jelenti, hogy az értékpapírok kibocsátóit - vállalatokat vagy államokat - három szempont alapján értékelik: környezeti, társadalmi és vállalatirányítási. Innen jön az ESG rövidítés, ami az Environmental, Social and Governance kifejezéseket takarja. 

kep1.png

ESG: három betű egy jobb világért

Az ESG az Amundi Asset Management felelős befektetési stratégiájának alapköve, annak biztosítéka, hogy a befektetések egységes etikai és ökológiai alapelvek mentén valósuljanak meg. Ma már egyre többen figyelembe veszik ezeket az elveket, a jó hír az, hogy ezek alkalmazása nem jelenti azt, hogy nekünk befektetőknek, le kellene mondanunk a hozamokról. 

A környezeti tényező önmagában nem elég

Nem elég, ha egy vállalkozás megfelel a környezeti előírásoknak, gondosan használja a természeti erőforrásokat és kevés károsanyag kibocsátásért felel, emellett az Amundi figyelmet fordít arra is, hogy a befektetési célpontként bevizsgált vállalat megfelelő módon bánjon az alkalmazottakkal és partnereivel, és hasonló gondolkodást követeljen meg például beszállítóitól is. Egy vállalkozás vezetésének értékelése során többek között a jövőképet, vagy a fizetések transzparenciáját is megvizsgálják. A kormányok esetében a fenntarthatóságot szem előtt tartó törvényalkotás növeli a vállalkozások hatékonyságát és növekedési lehetőségeket teremt.

Széleskörű befektetési mix

Az ESG befektetések közül kiemelkedik az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future alap, amelynek egyik vezető portfóliómenedzsere Jörg Moshuber.

  

kep2

A befektetési döntéshozatal egy összetett folyamat, amelyben egyszerre érvényesülnek a szigorú pénzügyi elemzési szempontok és az ESG kritériumok, annak érdekében, hogy a lehető legjobb hozamokat érje el az alap. Az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future alapban lévő részvény- és kötvénypiaci eszközök árfolyamingadozásai miatt ez a termék főként a hosszútávra tervező befektetők érdeklődését keltheti fel.

Az Amundi Csoport ambíciózus ESG célokat tűzött ki maga elé. Többek között azt, hogy 2021 végéig az összes aktívan menedzselt alapjánál figyelembe fogja venni az ESG kritériumokat. Az Amundi a portfólióban lévő eszközöket fenntarthatósági szempontból saját - széles körű, szakmai konszenzuson nyugvó - ESG módszertanával világítja át, illetve ellenőrzi és értékeli. 

kep3.png

Jogi nyilatkozat

Ezt a dokumentumot az Amundi Asset Management jelentette meg, és nem az USA állampolgárai és rezidensei, vagy bármely - az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future (a „Termék”) Tájékoztatójában meghatározott - „US person”  számára készült. Az Amundi Asset Management egy portfólió- és alapkezelő vállalat, amelyet a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyel, engedélyének száma: GP-04000036. A fenti marketingközlemény az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future kollektív befektetési formáról ad tájékoztatást. A Termék az Amundi Funds („Alap”) egyik részalapja. Az Alap a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásként (ÁÉKBV) létrehozott, több részalapból álló, nyílt végű befektetési társaság (société ’investissement à capital variable, SICAV), felügyeli a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). A fenti kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt a Termékről és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül értékpapírok vételére vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak, nyilvános ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, vagy befektetési ajánlásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A befektetett tőke, és a befektetésekből származó jövedelem emelkedhet, illetve csökkenhet, a befektetés értéke az eredetileg befektetett összegnél alacsonyabb is lehet. A Termékhez nem kapcsolódik hozam- vagy tőkegarancia, hozam- vagy tőkevédelem. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a Termék jövőbeli teljesítményére. A Termékbe való befektetés feltételeit a Termék nyilvános forgalomba hozatalával illetve folyamatos forgalmazásával kapcsolatosan közzétett kiemelt befektetői információ („KIID”) és hatályos tájékoztató (együtt: „Dokumentáció”) tartalmazza, melyek díjmentesen érhetők el a www.amundi.lu honlapon. A KIID magyar nyelven, az egyéb dokumentumok angol nyelven állnak rendelkezésére. Befektetése előtt győződjön meg arról, hogy teljes körűen és mélységében is megértette a Dokumentációban foglaltakat, körültekintően mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, költségeit és konzultáljon professzionális tanácsadóval. 

A Termék magyarországi forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé.

Advertisement
Ezt a cikket nem az Index szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.