2020.01.22. 00:01 Módosítva: 2020.01.21. 13:41
Ezt a cikket nem az Index szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.

Változó munkaerőpiaci igények, változó megítélés. Vajon tisztában vagyunk a lehetőségekkel?

index pte-btk 03

Számos mérés bizonyítja, hogy a pedagóguspálya presztízse sokat javult az utóbbi években, de a tanárképzés továbbra sem elég vonzó a fiatalok számára. Sokat segített a bérrendezés, de talán ennél is fontosabb a biztos elhelyezkedés lehetősége, hiszen a pedagóguskar korösszetételéből következően nagyarányú nyugdíjazás várható az elkövetkező években, de bizonyos területeken és körzetekben már ma is nehéz megfelelő tanárokat találni. A tanári szakma presztízsének növelése, valamint a képzés további erősítése így nemcsak kormányzati, hanem a munkaerőpiac által is határozottan alátámasztott érdek.

A tanárképzés kiemelten támogatott terület

A pedagógusképzésbe felvettek több mint 93%-a állami ösztöndíjasképzésbe jár, amit az állam finanszíroz 12 vagy 14 féléven át, ezen felül – 2018 óta – az iskolai gyakorlatot anyagilag is támogatja. A pedagógusjelöltek tanulmányaihoz az állami ösztöndíjon túl egy évről-évre bővülő támogatásrendszer is kapcsolódik, de maga a PTE is kínál további hallgatói ösztöndíjakat a tanárjelölteknek. Ezek a források stabil anyagi hátteret biztosíthatnak a képzési idő alatt, illetve motiválják a diákokat, míg a támogatás keretében a frissen végzettek elhelyezkedését is segítik.

Miért pont a Pécsi Tudományegyetem?

A Pécsi Tudományegyetem egyik előnye a tanárképzési kínálat színessége és átjárhatósága. A tanárszakok a Bölcsészettudományi és Természettudományi karokon egymással, valamint a PTE Művészeti Karának ének-zenetanári képzésével és a Pécsi Hittudományi Főiskola hittanár szakjával is párosíthatók, így több mint száz tanári szakpár alkotja a kínálatot. A PTE Bölcsészettudományi és Természettudományi karainak közös campusán felújított épületekben modern infrastruktúra, korszerű sportcsarnok, sportpályák, uszoda és az egész évben kikapcsolódási lehetőséget biztosító, festői szépségű botanikus kert várja a hallgatóinkat.

A képzés sikerességének egyik záloga az oktatók és hallgatók közötti közvetlen, személyes kapcsolat. A pálya kihívásaira készíti fel hallgatóinkat a különböző tudományterületeket összekötő, kiemelkedő módszertani felkészítést adó műhely, a Tanárjelöltek Szakkollégiuma. Az iskolai gyakorlatok teljesítését a PTE által fenntartott saját gyakorló iskolák és széles partnerintézményi hálózat segíti, a képzés minősége biztos alapokat nyújt az elinduláshoz a pedagóguspályán.

Mire számíthat a tanárjelölt a munkaerőpiacon?

Rendkívül nagy a kereslet a frissen végzett tanárok iránt. A természettudományos területeken hallgatóink már a diploma megszerzése előtt több állásajánlatot kapnak, hasonló a helyzet a bölcsészettudományi területeken is, a legkiválóbb hallgatóink éppen saját gyakorlóiskoláinkban tudnak elhelyezkedni. Partnerintézményeink is keresik a kiemelkedő eredménnyel végzőket, de a kistelepülések iskoláitól kezdve a nagyvárosi elitiskolákig fellelhetők egykori tanítványaink.

Maguk az iskolák is sokat változtak az elmúlt évtizedben: nagyon sok, korszerű oktatást segítő digitális eszközt, természettudományos labort adtak át országszerte a középiskolákban, így egyre több lehetőség van az élményközpontú tanításra, de az intézmények, mint munkahelyek is egyre versenyképesebbek. A nálunk végzett diákok magas szintű szakmai és módszertani tudást szerezhetnek, amit fiatalos lendülettel kiegészítve új szint vihetnek az oktatásba, ezt pedig intézménytől függetlenül mindig meghálálják a diákok.

index pte-btk 01

A PTE tanárképzésben az állami ösztöndíjon felül igénybe vehető pénzügyi támogatások:

  • Megélhetési támogatás: a tanárképzésben egyéves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók részére a képzés utolsó két félévében, összesen 10 hónap időtartamra. A támogatás mértéke a mindenkori minimálbér 65%-a, 2019-ben havi 96 850 forint.
  • Klebelsberg Képzési Ösztöndíj: megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében a program értékelési szempontjai alapján differenciáltan 125 000 és 375 000 forint/félév/fő közötti összegben történik.
  • Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj: 2019-től áll azon óvópedagógusok, tanítók és tanárok rendelkezésére, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban. A PTE-n a horvát, a német (nemzetiségi német speciális tartalommal is) és – Magyarországon egyedülálló módon – a romani, illetve a beás nyelv választható a tanárképzésben, a német az óvodapedagógus- és tanítóképzésben is. Az ösztöndíj egyszerre 10 hónapos időtartamra nyújt tanulmányi átlagtól függően havi 15 000 és 75 000 forint közötti juttatást. A támogatás a képzés időtartama alatt akár többször is újra megpályázható.
  • PTE-n elnyerhető további ösztöndíj: az a nappali tagozatos tanárjelölt, aki hátrányos helyzetű járásokban teljesíti az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, a fentiekben már említett megélhetési támogatáson túl havi 30 000, illetve 50 000 forint ösztöndíjra pályázhat.
  • A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatalának pályázata: a PTE azon óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatóit támogatja, akik végzettségüket megszerezve az egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. A támogatás összege 45 000 forint havonta.
Ezt a cikket nem az Index szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.