A spam ellen nem véd...

A spam ellen nem véd...

Minden második email kéretlen reklám

2003. 04. 23., 13:09 | Frissítve: 2003. április 23., szerda 14:28

A világ teljes emailforgalmának már majdnem a felét nem kívánt reklámlevelek (spamok) teszik ki, ezért a vállalatok, az internetszolgáltatók és a törvényhozók együttes erővel keresik a hatékony megoldásokat. Ezzel egy időben a spamek küldői mindent megtesznek azért, hogy megnehezítsék leveleik kiszűrését. Noha a magyar törvény az adatvédelmi biztos szerint rendkívül szigorú, a kéretlen reklámtartalmú emailek küldői ellen szinte lehetetlen fellépni.

Az automatikus reklámszűrő rendszerek és a spamküldők ellen indított perek miatt elméletileg egyre nehezebben lehet megélni emailes hirdetések küldéséből, a legfrissebb elemzések szerint mégis hihetetlen mértékben nő a reklámlevelek száma. A vállalatoknak és internetszolgáltatóknak reklámszűrőket készítő Brightmail adatai szerint alig több mint egy év alatt 16 százalékról 45 százalékra nőtt a spamek aránya a világ teljes emailforgalmában.

Forduljon a biztoshoz!

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos az Indexnek úgy nyilatkozott: hazánkban az adatvédelmi törvény még európai uniós viszonylatban is korszerűnek számít, mivel azt mondja ki, hogy reklámokat csak az érintett hozzájárulásával lehet küldeni. Kérdésünkre, hogy mit tehet egy internetező, ha elárasztják postafiókját a kéretlen levelek, a biztos elmondta: a spam sértheti a címzett személyes adatainak védelmét, ezért ilyen esetben az illető az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (írásban az 1054 Budapest, Nádor utca 22. címen, illetve az adatved@obh.hu e-mail címen). Az adatvédelmi biztos irodája a panasz írásbeli megfogalmazásában illetve a panasz jogosságának megállapításában is segítséget nyújt.

Nehéz szankcionálni

Az ombudsman megvizsgálja, hogy valóban történt-e visszaélés az adatokkal, s végül egy ajánlást adhat ki, amelyben javasolhatja a jogsértő cselekedet beszüntetését. Az ajánlás alapján a sértett akár büntető feljelentést is tehet, ha jelentős érdeksérelmet állapítottak meg, Péterfalvi elmondása szerint azonban ez általában nem áll fenn. Így hiába a szigorú törvény, a spamküldők ellen egyelőre nincsenek megfelelő szankciók.

Erősebb hatáskör

Az adatvédelmi törvény tervezett módosítása - amely az uniós jogharmonizációval függ össze - a jelenleginél erősebb hatáskörrel ruházná fel az adatvédelmi biztost. Péterfalvi az MTI-nek elmondta: a törvénymódosító javaslat szerint abban az esetben, ha az ombudsman jogellenes adatkezelést állapít meg, akkor lehetősége lenne elrendelni az adatállomány zárolását, törlését vagy akár megsemmisítését. Ezenkívül az adatkezelő egyet nem értése esetén bírósághoz fordulhatna.

Péterfalvi Attila kihangsúlyozta, hogy az adatvédelmi biztos hivatala nem válik hatósággá, tehát működése nem esik majd a közigazgatási eljárásról szóló törvény hatálya alá, de kötelező erejű döntést hozhat, amely bíróság előtt lesz támadható. Elmondása szerint az adatvédelmi ombudsman intézménye az EU-ban sem államigazgatási szerv, de mindenütt a jelzett, erős jogosítványokkal rendelkezik.

Az internettörvény is tiltja

A kéretlen reklámtartalmú emailek küldését a 2001 decemberében elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény is tiltja. A törvény szerint kizárólag annak a felhasználónak küldhetnek elektronikus úton, levelezés során reklámot, aki ezt előre, írásban kéri. A törvény alapján a spamek címzettjei elméletileg kártérítési pert indíthatnának a spamküldők ellen. Egy ilyen eljárás azonban gyakorlatilag kivitelezhetetlen, hiszen a spamküldő kilétét gyakran lehetetlen kideríteni, ráadásul az egész procedúra fáradságos és költséges - egyszerűbb egy gombnyomással letörölni a sérelmezett emailt.

Nemzetközi összefogás szükséges

Ausztrália szintén szigorú törvényi szabályozással szeretné megszabadítani az internetezőket a reklámlevelek áradatától. Richard Alston ausztráliai távközlési miniszter úgy véli, hogy az elektronikus üzenetben érkező reklámnak a küldő neve és e-mail címe mellett a valódi címét is tartalmaznia kellene, írta a New Zealand Herald.

Mivel a legtöbb reklámlevél Ausztrália határán kívülről érkezik, Alston szerint a problémát csak nemzetközi összefogással lehet megoldani. Ausztrália már tárgyalt ez ügyben az Egyesült Államokkal, de hamarosan az OPEC és az APEC fórumain is kezdeményezni fogja a kérdés megtárgyalását.

A politikusok mellett ugyanakkor az internetszolgáltatóktól is megkövetelhető a pornográfia, a piramisjátékok, a hamis nyereményjátékok, a feketepiaci gyógyszer-kereskedelem és a kéretlen reklámlevelek elleni fellépés, például szűrők alkalmazásával.

Túlságosan nyitott a rendszer

A spamprobléma egyrészt annak köszönhető, hogy az internetes levelezési rendszert végtelenül rugalmasra és nyitottra tervezték. A felhasználók kénytelen teljes mértékben megbízni az összes többi internetezőben, akik könnyen elrejthetik a feladó nevét és az email valódi tárgyát. Másrészt egy egyszerű számítógépes trükk és egy levelezőlista segítségével könnyen és olcsón lehet karriert indítani az emailmarketing területén. Az emailküldés költsége olyan elenyésző, hogy százezer levéllel mindössze egy vásárlót szerezve viszonylag jó keresethez lehet jutni.

Az adatkezelési törvény
Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról kimondja, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A törvény meghatározása szerint a személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az adatkezelés meghatározása: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt), adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Az érintett emellett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

hirdetés
hirdetés