Tamás
-7 °C
8 °C

Berregéssel zárult a trianoni megemlékezés

2010.06.05. 00:50
Sokan az árnyékban kerestek menedéket az erős napsütés elől a Magyarok Világszövetségének trianoni megemlékezésén Versailles-ban a Nagy-Trianon palota előtti téren, ahol négyszázan gyűltek össze. A szervezők és a résztvevők is egyetértettek abban, hogy a rendezvény egy folyamat kezdete, a lehetséges kifutásáról azonban már megoszlottak a vélemények.

"Most a franciák is megtudják, hogy mi az a Trianon" - mondta egy Franciaországban élõ idõsebb magyar férfi a Nagy-Trianon palota elõtti téren, ahol pénteken a Magyarok Világszövetsége tartott megemlékezést, a Trianoni szerzõdés felülvizsgálatot követelve az aláírásának 90. évfordulóján.

Nagyjából négyszázan gyűltek össze a magyar, árpádsávos és jobbikos zászlók mellett a vármegyék címereivel a palota kapuja elé. A legtöbben az MVSZ különbuszaival érkeztek Budapestrõl, de indított buszt a Hatvannégy Vármegye radikális jobboldali szervezet és a Nemzeti Érzelmű Motorosok is képviseltették magukat.

A résztvevők szerint a figyelemfelkeltés miatt van szükség a rendezvényre, amelynek egyszer majd konkrét eredménye is lehet, és a szervezõkkel együtt utaltak a határon túli magyaroknak az állampolgárságot megkönnyítõ törvényre, amelyet az MVSZ kezdeményezte 2005-ös népszavazás beérésének tekintettek.

A területi revízióról megoszlottak a vélemények. Volt, aki úgy vélte, hogy akár már öt éven belül történhet valamilyen formában visszacsatolás, míg mások szerint erre kétszáz évet is várni kell. "Legalább a Horthyék, amit elértek" - mondta egy feketébe öltözött férfi, aki szerint teljes visszacsatolás biztosan nem lesz, de idõvel autonómiát lehetne elérni a határon túli magyarok lakta területeknek.

"Az összetartozás miatt is fontos" - mondta egy Angliából érkezõ házaspár, akik szerint a téma súlyát jelzi, hogy ennyien elutaztak Párizsba, jöttek ugyanis magyar csoportok Bázelbõl, Zürichbõl, az Egyesült Államokból, de még Ausztráliából is. A résztvevõk többsége idõsebb volt, de sok fiatal, és egészen kicsi gyerekek is megjelentek a rendezvényen, amely hangulatában idõnként nemcsak a zászlóval sétálgató Gonda László miatt idézte a Kossuth teret.

Néhányan népviseletben voltak, hogy "az õseink lelkei is itt legyenek", mondta egy nógrádsipeki népviseletbe öltözött asszony. Sokan teljesen feketében jöttek, nekik különösen kellemetlen lehetett az erõs napsütés, ami elõl a rendezvény alatt egyre többen a tér két oldalán az árnyékban kerestek menedéket, míg a kitartóak közül néhányan zászlókkal, vagy annak hiányában pulóverekkel próbálták védeni a fejüket.

Nem csak az igazi nyári idõjárás okozott kisebb kellemetlenséget, az eredeti tervekkel ellentétben a rendezvény ugyanis nem tudott délelõtt kilenckor elkezdõdni, mert az utat elálló lengyel busz miatt a Magyarok Világszövetségének különbuszai nem tudtak elindulni a szállásról. A programmal nem lehetett csúszni, mivel a szervezõknek csak délig volt engedélyük, amikor a múzeumok és a Nagy-Trianon palota is kinyitott a turisták elõtt, ezért háromnegyed órát rövidíteni kellett a rendezvényen.

A 8KOr színház még rendes menetben elmondhatta zenésen, versekkel dramatizálva a trianoni traumát, az azt követõ beszédeket viszont megkurtították. Ez fõként a beszédek egy részének francia változatait érintette, amellyel a rendezvény kevésbé szólt a franciákhoz, mint ahogy az MVSZ tervezte, ugyanakkor az egybegyűltek közül többen érezhetõen hangzatos kijelentéseket vártak, a francia részek pedig inkább csak toporgást szültek.

Magyar zászlókkal a kézben részt vettek ugyan a tömegben francia fiatalok is, akik szerint a trianoni döntés "teljességgel igazságtalan", azonban a média részérõl csak a Radio France tudósítójával futottunk össze, habár a rendezvény tényét és célját több francia sajtóorgánum is tudatta. A szónokok hátterében a Nagy-Magyarország mellett végig látszódott az arányosan feldarabolt Franciaország ábrája is. "Elfogadnának egy ilyen felosztást? Nem" - mondta az elsõként felszólaló Dr. Léh Tibor, az MVSZ franciaországi országos tanácsának elnöke.

A művészibb elõadásmód helyett erélyesen, erõteljes gesztusokkal igazabb békét követelõ Rácz Sándor tiszteletbeli MVSZ-elnök beszédére már többen is replikáztak a tömegbõl, és innentõl a beszédek elhangzása után rendszeresen felhangzott néhány résztvevőtől a "Vesszen Trianon!" skandálás.

Az MVSZ vezetői jelezték, hogy a rendezvény pártpolitikán felül maradjon, mégis két, a Jobbik színeiben mandátumot nyert politikus is részt vett az eseményen, Morvai Krisztina mellett Gaudi Nagy Tamás fel is szólalt. Gaudi-Nagy korábban az MVSZ elnökségének tagja volt.

Gaudi-Nagy Tamás azzal lelkesítette fel a hangadókat, hogy közölte: "Európa addig fogja hallani ezt a jogokat követelõ kiáltást, amíg rá nem döbben, hogy addig nincs béke, amíg itt Kárpát-medencében a magyarság számára igazságot nem szolgáltatnak".

Morvai Jeszenszky Sándornak, a Nemzeti Érzelmű Motorosok vezetõjének beszédében kapott fõszerepet. A Budapestrõl a különbuszokkal együtt kedden induló motorosok elõször Brüsszelbe mentek, ahol több külföldi EP-képviselõ mellett Morvainak is átadták petíciójukat.

Az MVSZ 2009-ben elfogadott petíciója elsõ két oldalának felolvasásával Patrubány Miklós, a szervezet elnöke kevésbé hozta lázba az összegyűlteket, amikor azonban kitért arra, hogy Magyarországon, vannak, akiknek nem fáj a trianoni béke, néhányan hazaárulózni kezdtek. "A 90. évfordulóval a mai naptól kezdve nem az a magyar erény, hogy rágondolunk, hanem, hogy fellázadunk és ellene cselekszünk" - mondta Patrubány.

"Ez a mai nap szükséges lépés, ami elvezet ahhoz a naphoz, amely igazságot szolgáltat Magyarországnak" - foglalta végül össze rendezvényük lényegét. Késõbb kifejtette, hogy nem õk akarják most kimondani, hogy mit jelenthet egy esetleges felülvizsgálat, ez a magyar politika feladata.

Az eseményt ötven francia rendőr biztosította, de egyszer sem kellett beavatkozniuk, legnagyobb munkájuk a magyarokkal való közös fotózkodás volt. A turistáknak az elvonuláskor a téren több résztvevő által rögtönzött ostoros bemutató is látványosságot szolgáltatott.

Délután fél ötre, az aláírás pillanatára százötvenen maradtak a résztvevõkbõl a Versailles-i Saint Louis székesegyház elõtt, ahol egy csendes megemlékezés mellett éneklést tartottak és kézen fogva elmondtak egy imát. Bár megpróbálták lebeszélni a plébánossal, hogy harangszó szóljon 16:30-kor, azonban csengettyűvel kellett beérniük az egybegyûlteknek. A székely himnusz és korábbiaknál erélyesebb "Vesszen Trianon!" kiáltások után a motorosok berregésén ámuldozó franciákkal zárult a Magyarok Világszövetségének versailles-i rendezvénye.