Kroes válaszolt a neki beolvasó Szájernak

2012.03.02. 23:12

Az Európai Bizottság mint az európai uniós szerződések őre pártatlanul kezeli az EU valamennyi tagállamát - szögezte le Neelie Kroes, az Európai Bizottság médiaügyekben is illetékes tagja Szájer József fideszes európai parlamenti (EP) képviselőnek pénteken írt válaszlevelében.

A holland biztos arra a nyílt levélre válaszolt, amelyben a magyar képviselő a február eleji EP-bizottsági meghallgatáson tanúsított hozzáállását bírálta. Szájer akkor egyebek között azt írta: a médiaügyi biztos a vitában "kilépett az Európai Bizottságtól joggal elvárható pártsemleges szerepből", és arra kérte a biztost, próbáljon meg pártsemlegesen, indulatos kirohanásoktól mentesen és tényszerűen véleményt formálni Magyarországról és a kormányról.

Kroes válaszában úgy fogalmazott: "Ön azt állította, hogy elfogult vagyok, válogatok az egyes tények között, és kettős mércét alkalmazok. Éppen ellenkező a helyzet. A Bizottság (...) pártatlan módon kezel valamennyi tagállamot."

A február 9-én, a magyarországi jogalkotási folyamatról az Európai Parlamentben tartott bizottsági szintű közmeghallgatáson rövid szóváltás alakult ki Kroes és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes között. A holland biztos arra kért egyértelmű választ, hogy a kormány kér-e átfogó véleményt az Európa Tanácstól (ET) a magyar médiajogszabályok módosításainak megfelelőségéről és azok végrehajtásáról, továbbá elfogadja-e és gyakorlatba iktatja-e az ET majdani ajánlásait. Navracsics Tibor igennel válaszolt, hozzátéve: persze csak akkor, ha ezek az ajánlások nem ellentétesek a magyar jogrendszerrel és alkotmányossággal. Kroes erre azzal reagált, hogy a válasz nem ugyanaz, mint amit a kormányfőhelyettes nem sokkal korábban négyszemközt mondott neki ugyanerről.

Szájer József, az EP néppárti frakciójának egyik alelnöke, az incidenssel is foglalkozó levelében - amelyet a magyar sajtó is idézett - egyebek között azt írta: "Ön, Alelnök Asszony, túllépve az Európai Unió kompetenciáján, a magyar kormány helyettes vezetőjétől olyan nyilatkozatot követelt, hogy egy nem uniós szervezet, nevezetesen az Európa Tanács még el sem készített, meg sem fogalmazott dokumentuma javaslatainak teljesítésére előre vállaljon kötelezettséget. Ez példátlan!"

Magyar nyelvű válaszában Kroes egyebek között azt emelte ki: "minden EU-tagország számára magától értetődőnek kell lennie az Európa Tanács alapvető jogi normáinak való teljes megfelelés - nem is kellene, hogy szükség legyen akár az Európai Bizottság, akár az Európai Parlament ez irányú nyomásgyakorlására".

A magyar képviselő kifogásolta azt is, hogy Kroes meg nem nevezett fiatal tanácsadójára hivatkozva aggodalmát fejezte ki a magyarországi etnikai kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Hangsúlyozta: a kisebbségellenesség súlyos vádjának igazolását sehol sem elégséges egy névtelen, "ámbár nagyon tehetséges és fiatal tanácsadóra hárítani". Ezt "tényekkel illik bizonyítani". A képviselő szerint Neelie Kroes beállt azok csoportjába, akik a politikát nem a korrekt vita, hanem az egyoldalú címkézések és alaptalan vádak terepének tartják.

Kroes pénteki keltezésű levelében erre azt válaszolta: "egyáltalán nem hoztam fel semmilyen általános a vádat a kisebbségek magyarországi védelmével kapcsolatban (...) nem akarok ilyen (egyes személyek által tett) nyilatkozatok alapján elhamarkodottan ítéletet mondani". Azt írta, "egy roma állampolgár (az egyik fiatal tanácsadóm) egyéni beszámolójára utaltam azért, hogy hangsúlyozzam azt, hogy a sajtószabadságot veszélyeztető fenyegetést egy nagyobb kép részeként kell vizsgálni, és hogy egy olyan környezetben, amelyben (legalábbis egyes) roma állampolgárok aggasztó tapasztalatokról számolnak be, a médiapluralizmus, annak lehetősége, hogy különböző nézetek és hangok hallhatóak legyenek, még inkább elengedhetetlen." Kroes szerint az ilyen aggodalmak megalapozottságát csak nyílt vitában lehet megvizsgálni.

A médiaügyi biztos a levélben azt is megerősítette, hogy "az Európai Bizottság eddig is és a jövőben is tevékenyen együtt fog dolgozni a magyar kormánnyal a magyar médiatörvény ügyében". Leszögezte, hogy "a bizottság mindig is nyitott volt arra, hogy különböző forrásokból kapjon információkat, beleértve a magyar hatóságokat is, annak érdekében, hogy minden helyzetet pártatlan és megalapozott módon tudjon értékelni".

Kifejtette Kroes azt is: a jövőben is folyamatosan figyelni fogja valamennyi tagállamban, hogy tiszteletben tartják-e a média szabadságának védelmét, és "amennyiben ez szükségessé válik", fel is fog szólalni.  • Tippek
  • Hírek