Tekla
11 °C
16 °C
Index - In English In English Eng

Hunglishre tanítjuk az EP-képviselőket

2013.07.04. 14:03

Az Index birtokába jutott néhány levél abból az áradatból, mely a Tavares-jelentés kapcsán árasztotta el az EP képviselőinek, vezetőinek hivatalos emailfiókját. Egy európai parlamenti forrásunk elmondta: „Nonstop szpemmelnek minket minden oldalról, a legtöbben Orbán támogatói.″ Forrásunk szerint a képviselők inkább zavarónak érzik a levéláradatot, mely szerintünk a szabad véleménnyilvánítás és az aktív politikai részvétel szép példája.

Pontos számok nincsenek birtokunkban, az alábbi emaileket néhány óra leforgása alatt kapták a képviselők. Van, aki csak néhány címre küldi el levelét, de sok levél címzett-listája egy-másfél oldal hosszú (folyamatos szövegként)- Összeállításunkban az eredeti mellett szöveghű fordításban is közlünk néhány levelet, hogy az angolul nem tudó olvasóink is követni tudják a fejleményeket.

Dear MEPs,

We do not need anything from you than Justice for Hungary!
Hope you can understand and accept!

Sincerely,
A simple Hungarian

„Kedves Európai Parlamenti Képviselők,

Nekünk nem kell semmi maguktól, mint Igazság Magyarországnak!
Remélem, megértik és elfogadják!

Üdvözlettel,
Egy egyszerű magyar”

Dear Addressee,

Information about some of the liar and litter EU leaders. Please see the entouched enclosure.

Kedves Címzett,

Információ néhány hazug és hulladék EU vezetőről. Lásd a beérintett csatolmányt.”

(Utóbbit a levélíró elfelejtette csatolni.)

Ladies and Gentlemen!

Hungary, my country's democracy and solidarity with oder states. There is no antisemitism, racism and nazism. In poor live like the rich European countries.

Therefore the Prime Minister Orbán Viktor wants us to lift up. Therefore does everything for a successful economic policy.

Please do not sit up false reports and asperoins! If you do not want to help the ascension, at least not prevented from us!

„Hölgyeim és Uraim!

Magyarország, az országom demokrácia, és szolidaritás más államokkal. Nincs antiszemitizmus, rasszizmus és nácizmus. A szegényben úgy él, mint gazdag európai országok.
Ezért Orbán Viktor miniszterelnök azt akarja, hogy felemeljük. Ezért megtesz mindent a sikeres gazdaságpolitikáért.
Kérem, ne üljenek fel hamis jelentéseket és asperoinokat! Ha nem kívánják segíteni a felemelkedést, legalább nem fosztottak meg minket!”

Dear EU-Parliamentary Members

I was listening the recent online discussion on the Tavares report together with many other Hungarians.

It was very sad and disappointing to see for us that many of the Parliamentary Members are full with preconceptions against Hungary, speaking as puppets of the most negative imperialist, neocolonialist ideas, behaving many times absolutely in a non-democratic, Stalinist way. Yes, in a Stalinist way-  in spite it was forbidden to express it in the room. (which is also a proof of cenzorship against free speach!)

Based on this todays' preconceptional discussion , unfortunately for me there seems to be no democracy already in the European Parliament-

For me the tavares report against Hungary looks more as an example of  a totalitarian leftist-liberal regime- or even worse, it resembles me similar to the NAZI (national socialist)  regime , trying to dictate to certain group of people, how to behave in their own county, what kind of laws we should prefer.  Sorry to say, but it is my personal opinion on the discussion of today- it is very -very disappointing.

And more and more citizens in Hungary -and in Europe think the same way on these actions. Please take care of European values and do not let European Parliament be a place for preconceptional, Stalinist-like reports, which is a shame for the whole Europe.

Take care!

We support the Hungarian Government's memorandum!

Free Europe! Free Hungary!

God bless you- and remember, God will judge you also -

„Kedves EU-Parlamenti Képviselők

Sok más magyarral együtt hallgattam nemrég az online vitát a Tavares-jelentésről.

Nagyon fájdalmas és elszomorító volt nekünk azt nézni, hogy sok parlamenti képviselő, tele prekoncepcióktól Magyarország ellen, a legnegatívabb imperialista, neokolonialista eszmék bábjaként beszél, és sokszor teljesen antidemokratikus, sztálinista módon viselkednek. Igen, sztálinista módon – ellenére, hogy tilos volt a teremben kifejezni. (ami szintén a szólásszabadság elleni cenzúra bizonyítéka!)

A mai ezen fogantatás előtti vita után, sajnos nekem úgy tűnik, nincs már demokrácia az Európai Parlamentben.

Számomra a Tavares-jelentés Magyarország ellen inkább totalitárius balliberális rendszer példájának tűnik, vagy ami még rosszabb, hasonlít nekem a NÁCI (nemzeti szocialista) rezsimre, mely megpróbál diktálni egy bizonyos embercsoportnak, hogy viselkedjenek saját országukban, milyen törvényeket preferáljunk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez a személyes véleményem a mai vitáról – nagyon-nagyon elszomorító volt.

És egyre több magyar állampolgár, és európai ugyanígy gondolkodnak e tettekről. Kérem, vigyázzanak az európai értékekre és ne engedjék, hogy az Európai Parlament fogantatás előtti, sztálinista-szerű jelentések helye legyen, ami egész Európa szégyene.

Minden jót!

Támogatjuk a magyar kormány memorandumát!

Szabad Európa! Szabad Magyarország!

Isten áldja önöket, és ne feledjék, Isten ítélkezni is fog önök felett – jelen tetteiket is beleértve.”

A politikusokhoz írt levelek iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk Dunst Eszter levelét is Angela Merkelhez.