Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

Az uniós vízummentesség kapujában Grúzia és Ukrajna

2016.12.15. 17:22
Az Európai Parlament is jóváhagyta atagállamo által cserébe elvárt vészféket.

Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén megszavazták azokat az új szabályokat, amelyekkel az Európai Bizottság és a tagállamok a mostaninál gyorsabban állíthatják vissza a vízumkötelezettséget a harmadik országokból érkezőkkel szemben.

Az új szabályok értelmében a harmadik országokkal kötött vízummentességi megállapodásokat - aminek következményeként az adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelnie - az alábbi esetekben lehet felfüggeszteni:

  • egy adott ország polgárai nagy számban illegálisan tartózkodnak az EU területén vagy nagy számban tagadják meg tőlük a belépést az EU területére
  • a nem megalapozott menedékkérelmek számának jelentős emelkedése az adott ország állampolgárainak vonatkozásában
  • a kibocsátó országok részéről a visszafogadási hajlandóság csökkenése, vagy
  • harmadik országokból származó állampolgárokhoz köthető biztonsági veszély növekedése.

A tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt elindíthatja a vízummentesség felfüggesztésére irányuló mechanizmust, de a döntésnek „releváns és objektív adatokon” kell nyugodnia.

A Bizottságnak egy hónapja van arra, hogy kilenc hónapra felfüggessze a vízummentességet, miután az egyik tagállam, vagy a tagállamok többsége értesítést küldött neki, vagy saját adatai lépéskényszert jeleznek. A döntés hatálya azonnali.

A felfüggesztés után a Bizottságnak a szóban forgó országgal közösen kell megoldást találnia a kiváltó okok kezelésére. Ugyancsak a Bizottság dolga, hogy a szóban forgó országgal kapcsolatos helyzetet monitorozza, és évente legalább egyszer jelezze a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy a vízummentességi feltételek - például az emberi jogi helyzet tekintetében - teljesülnek-e.

Ha a helyzet nem változik, a Bizottságnak a kilenc hónapos felfüggesztés előtt legalább két hónappal javaslatot kell tennie a vízummentesség újabb 18 hónapos felfüggesztésére. A döntés ellen az EP és a tagállamok is tiltakozhatnak.

A Bizottság bármikor dönthet úgy is, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő arra, hogy egy adott ország a vízummentességet élvező országok listájáról átkerüljön a vízumkötelezettség alá eső országok listájára. Ehhez az EP és a Tanács jóváhagyása szükséges.

A 2013-as vízummentességi mechanizmus felülvizsgálata Grúzia, Ukrajna és Koszovó vízummentségéhez kapcsolódik; Grúzia ügyében a Parlament és a Tanács már megállapodást kötöttek.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.