Gertrúd, Patrik
4 °C
4 °C

Az EP előtt Kósa Ádám fogyatékkal élőkről szóló jelentése

2011.10.25. 11:10

Kósa Ádám, az Európai Néppárt képviselője hétfőn tette le az Európai Parlament elé a fogyatékkal élők helyzetéről szóló átfogó jelentését – adta hírül az EP honlapja. Az első siket, jelnyelven kommunikáló parlamenti képviselő a jelentésről tartott vita bevezetőjében elmondta, hogy a jelentés bebizonyította: a fogyatékkel élők igen nehezen találnak munkát, számos szolgáltatás pedig elérhetetlen számukra. Kósa Ádám arra is rámutatott, hogy a pozitív társadalmi hatások mellett gazdasági előnyökkel is járna, ha helyzetükön sikerülne javítani.

A jelentés az egyik legfontosabb kérdésnek a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációját jelöli meg. A felmérések szerint ugyanis a 80 millió európai fogyatékkal élőnek csak 30-40 százaléka dolgozik, a többség képtelen bejutni a munkaerőpiacra. A megdöbbentően alacsony foglalkoztatás mellett nem meglepő az a tény, hogy az OECD adatai alapján negyedük a szegénységi küszöb alatt él. A munkaerőpiac mellett gyakran az oktatás sem tud mit kezdeni a fogyatékkal élőkkel – a jelentés által idézett adat szerint körükben ezért mindössze 5 százalék a diplomások aránya.

A jelentés megoldási javaslatokat is megfogalmaz, melyek a keddi szavazáson válhatnak parlamenti ajánlásokká. E szerint az oktatásnak minél hamarabb biztosítania kell a fogyatékkal élők számára a megfelelő feltételeket, az érintettek szüleinek pedig meg kell adni a szükséges ösztönzést és segítséget gyermekük taníttatásához. A foglalkoztatási arány növelésében a jelentés a kis- és középvállalkozások szerepét hangsúlyozza, a fogyatékkal élők életminőségének javításához pedig elengedhetetlen tartja a szolgáltatásokhoz és termékekhez való jobb hozzáférést.

Kósa Ádám a vita bevezetőjében kiemelte annak fontosságát is, hogy a fogyatékkal élők élni tudjanak jogaikkal, gond nélkül vállalhassanak hivatalt, és ne okozzon számukra problémát részt venni vagy indulni a választásokon. Elmondása szerint „a jelnyelvek és a speciális kommunikációs technikák, az infokommunikációs megoldások kulcsfontosságúak az olyan szolgáltatások garantálásában, amelyek lehetővé tehetik számunkra, hogy kommunikáljunk, együtt éljünk és dolgozzunk a társadalom többi tagjával”

Az Európai Parlament első siket képviselője által jegyzett jelentés felszólít minden uniós tagállamot, hogy ratifikálja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, továbbá dolgozzon ki konkrét nemzeti stratégiát, mely összhangban áll az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiával, valamint az EU 2020 gazdasági stratégiájával.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.