György
14 °C
24 °C

Az EP beengedte a román és bolgár munkavállalókat

2011.10.26. 11:40

Az Európai Parlament kedden, egy kézfeltartással elfogadott határozatban döntött arról, hogy az uniós tagállamoknak 2011 végéig fel kell oldaniuk a Bulgáriával és Romániával szembeni munkaerőpiaci korlátozásaikat. Az EP a románTraian Ungureanu által készített jelentésben megfogalmazott ajánlásra mondott igent.

A román néppárti képviselő által benyújtott dokumentum szerint semmilyen negatív hatást nem gyakorolt a munkaerőpiacra az új tagállamokból érkezők munkavállalásának engedélyezése. Traian Ungureanu a hétfői plenáris vitában felszólalva a szabad munkavállalás pozitív hatását méltatta: "Hivatalos adatok, többek között a Bizottság adatai bizonyítják, hogy a kelet-európai munkavállalók nem növelték a munkanélküliséget vagy terhelték túl a célországok szociális ellátórendszerét; épp ellenkezőleg, a friss munkaerő a GDP közel 1 százalékára rúgó gazdasági növekedést generált”. A munkaerőmozgás megakadályozása nem csak a növekedést gátolja, de uniós alapjogokat is sért: ellentétes a mozgás szabadságával, a diszkrimináció tilalmával, a szolidaritással és a jogegyenlőséggel – hangzott el a vita során.

Az EP képviselői a jelentés elfogadásával tulajdonképpen felszólítást is intéztek a tagállamokhoz, hogy vizsgálják felül az átmeneti időszakra vonatkozó szabályaikat. A képviselők a Bulgáriával és Romániával szemben jelenleg korlátozásokat alkalmazó államoktól azt kérik, hogy ezeket a csatlakozási szerződésben rögzített 2013-as céldátum előtt, még a 2011-es év folyamán szüntessék meg.

Az Európai Parlament támogató döntésével egyben állást is foglalt azokkal a közelmúltban született javaslatokkal szemben, amelyek visszaállítanák a korábban már megszüntetett munkaerő-piaci korlátozásokat. Az EP-képviselők amiatt is aggodalmukat fejezték ki, hogy egyes tagállamokban még mindig késik a munkavállalók szabad mozgásáról szóló közösségi szabályozás nemzeti jogba történő átültetése. Különösen sok a probléma a 2004/38/EC irányelv esetében, amely a munkavállalók és családtagjaik szabad mozgását és letelepedését garantálja az unió egész területén belül. A jelentés fel is hívja a figyelmet, hogy a Bizottság eljárást kezdeményezhet a vonakodó tagállamokkal szemben.

Mivel a képviselők annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy a munkavállalók mobilitását jelentősen hátráltatja a szakképesítések elismerésének megoldatlansága is, ezért a parlament az erről szóló jogszabályok felülvizsgálatára szólította fel az ügyben illetékes Bizottságot.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.