Konrád
8 °C
26 °C

Bukná az EU-s pénzt, aki jogokat sért

2014.02.27. 21:45

Szankciókat vezetne be az alapjogokat sértő tagállamok ellen az Európai Parlament. Az állásfoglalás felszólítja az Európai Bizottságot: haladéktalanul állítson fel egy rendszert annak folyamatos vizsgálatára, hogy a tagállamok tartják-e magukat az EU értékeihez és betartják-e a csatlakozási feltételeket.

Az ellenőrzőrendszerben kötelező érvényű ajánlások és többféle büntetés, például az uniós források befagyasztása is szerepelne. Az „új koppenhágai mechanizmusˮ egy sor mutatót hozna létre, kötelezően végrehajtandó ajánlásokat fogalmazna meg, és például az uniós források befagyasztását szabhatná ki a vétkes tagállamokra. A munka során tárgyilagosan, kettős mérce alkalmazása nélkül kellene eljárni.

A képviselők az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUSz) 7. cikkének felülvizsgálatát is kérik. Ez a cikk határozza meg, hogy mikor áll fenn egy tagállamban az uniós értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata. A képviselők javasolják, hogy állítsanak fel egy független, elismert alapjogi szakemberekből álló testületet, a koppenhágai bizottságot, mely vizsgálhatná, hogy a tagállamok megsértik-e az EUSz 2. cikkében felsorolt uniós értékeket.

„Minden uniós országban előfordul az EU értékeinek, elveinek és jogszabályainak megsértése. Még mindig túl sok helyen, túl sokszor vannak hiányosságok. Ha az EU a világ előtt jó példaként kíván szerepelni, akkor saját magával is szigorúnak kell lennieˮ – mondta a jelentést jegyző belga liberális képviselő, Louis Michel.

Kisebbségek, fogyatékkal élők, élő végrendelet

Az állásfoglalás a nemzeti vagy nyelvi kisebbségek jogainak uniós szintű védelmét is kéri. A nemzeti kisebbségek az Unió lakosságának 10 százalékát alkotják.

A képviselők emellett a fogyatékkal élők hatékonyabb integrációját, a diszkrimináció minden formájának megszüntetését, többek között a szavazati jogra és a választásokon való indulásra vonatkozó korlátozások eltörlését is kérik a kormányoktól.

A Parlament emellett a halál méltóságának megőrzésére is felszólít, többek között annak biztosításával, „hogy az élő végrendeletben megfogalmazott döntéseket elismerik és tiszteletben tartjákˮ.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.