OVB: A pártegyenruhák is sértik a kampánycsendet

2009.06.05. 19:19

Pártokhoz köthető egyenruha-viselésről fogadott el állásfoglalás-kiegészítést péntek esti ülésén az Országos Választási Bizottság (OVB) , két nappal az európai parlamenti választás előtt. Az OVB szoros, 6:5-ös arányban úgy döntött, kiegészíti 2007-es, a kampánycsenddel kapcsolatos állásfoglalását, és a választói akarat befolyásolására alkalmas példák között a "pártokhoz köthető egyenruhát" is megemlíti.

A testülethez egy magánszemély fordult állásfoglalásért arról, hogy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsági tagok a voksolás időtartama alatt a szavazóhelyiségekben viselhetik-e egy szervezet jelképét, logóját vagy formaruháját. A beadványozó utalt arra, hogy az OVB két évvel korábbi, a kampánycsenddel kapcsolatban kiadott állásfoglalása tiltja, hogy a választási szervek tagjai a kampánycsend időszakában pártszimbólumokat használjanak, vagy azokat ruházatukon viseljék, különösen a választási szervek hivatalos helyiségeiben, így a szavazóhelyiségekben.

Ez azonban a beadványozó szerint nem ad iránymutatást a Magyar Gárda egyenruhájának viselésével kapcsolatban. A beadványozó tudomása szerint a Jobbik által a szavazatszámláló bizottságokba delegált tagok közül az eskütételen többen a Magyar Gárda egyenruhájában jelentek meg.

Éles vita volt a bizottságban

A döntést éles vita előzte meg. Többen azon az állásponton voltak, hogy a szabályozás elegendő, és az OVB nem fogadhat el szavazói "ruharendet". Arra is rámutattak, hogy az állásfoglalásnak nincs jogi ereje, így azt nem lehet kötelező erővel alkalmazni, vagy számon kérni.

Mások szerint az ország polgárai elég érettek arra, hogy megfelelő öltözetben menjenek el szavazni, míg a Jobbik delegáltja provokációnak nevezte a beadványt. Novák Előd szerint indokolatlan az állásfoglalás kiadása, mivel nem lehet elrendelni, hogy ki milyen ruhában menjen el szavazni. Elmondása szerint a Jobbik informálisan arra kérte a Magyar Gárda tagjait, hogy ne egyenruhában jelenjenek meg a szavazatszámláló helyiségekben, mert az egyesekben ellenérzést válthat ki.

A vitában Halmai Gábor elnökhelyettes kifejtette, hogy véleménye szerint egy "paramilitáris szervezet" egyenruhájában megjelenő szavazatszámláló bizottsági-tagok befolyásolhatják a választói akaratot, ezért indokolt az állásfoglalás-kiegészítés kiadása.