Menyhért, Mirjam
18 °C
33 °C

Könnyített eurókritériumok?

2004.07.29. 08:14
Miután a jelenlegi tagok közül is többeknek gondot okoz a maastrichti kritériumok, elsősorban a három százalékos államháztartási hiány betartása, a magyar kormány bekapcsolódna abba vitába, mely az eurózóna szabályainak enyhítéséről szól.
Óvatos puhatolózásokba kezdett a kormányzat arról, hogy nem lehetne-e enyhíteni az euróátvétel szigorú maastrichti államháztartási kritériumait. Az EU hivatalos fórumain ugyan eddig formálisan még nem került napirendre a maastrichti kritériumok, illetve a stabilitási paktum előírásainak a felülvizsgálata, de a háttérben már jó ideje zajlik egy gondolkodási folyamat a szabályok esetleges megváltoztatásáról, s ebbe most bekapcsolódik Magyarország is.

Visegrádi koalíció

Draskovics Tibor pénzügyminiszter a Külügyminisztériumban tartott nagyköveti értekezleten arról beszélt, hogy Magyarország ugyan egyedül nem tudja befolyásolni a maastrichti kritériumok reformfolyamatát, de bizonyos részletkérdésekben szerinte koalíciók szervezhetőek a magyar álláspont támogatására. Lapunk értesülései szerint elsősorban az euró bevezetésének felté-teleit hazánkhoz hasonlóan nehezen teljesítő Lengyel- és Csehország jöhet számításba, de ez távolról sem csupán az új tagok ügye: valójában a stabilitási paktum 3 százalékos deficitplafonját éveken át teljesíteni képtelen Német- és Franciaország esete indította el az informális gondolkodási folyamatot, amit az olasz pénzügyminiszter is támogatott.

Előbb tartsák be a mostani szabályokat

Magyarország számára mindazonáltal a brit megközelítés a legszimpatikusabb. Eszerint a szabályokat szigorúan be kell tartani, s csak így szabad elgondolkodni a megváltoztatásukról. Nem annyira az euróátvételi szabályok vagy a stabilitási paktum felülírásáról lenne szó a budapesti megközelítés szerint, mint inkább a kiegészítésükről, pótlólagos kisegítő szabályok megteremtéséről. Nem mindegy ugyanis, hogy a 3 százalékos államháztartási hiány túlfogyasztásból adódik-e, vagy például azért, mert egy ország évente a GDP 1,5 százalékát kénytelen autópálya-építésre fordítani a szocializmus idején elmaradt beruházások egyfajta pótlásaként.