Zelma, Rajmund
-6 °C
1 °C

Jogérvényesítés a határokon át

2004.11.10. 14:01
Az unió egységes belső piacának működési zavarait orvosolni hivatott SOLVIT rendszer nemcsak az Európai Unióhoz idén csatlakozott tíz ország, hanem az Unió régi tagállamai számára is újdonság. Németországban például a rendszer 2002-es beindulása után az első félévben alig 150 ügyet vettek nyilvántartásba.
A közösségi jogszabályok elméletileg garantálják, hogy minden uniós polgár a többi tagállamban a helyiekre vonatkozó feltételekkel szembesüljön. A közösségi jogszabályok alkalmazásának eltérő értelmezése viszont a gyakorlatban sokszor megnehezíti a magánszemélyek és kisvállalkozások érvényesülését.

A belső piac szereplőinek segítésére létrehozott SOLVIT olyankor léphet közbe, amikor a belső piacot, tehát az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad áramlását érintő jogszabályt valamely hivatal tévesen értelmezi. A SOLVIT segítsége akkor jöhet jól, amikor a bírósági eljárás indokolatlanul hosszú és költséges lenne. Az elnevezés az angol solve it (oldd meg) kifejezésre asszociál.

Két ország kell hozzá

A SOLVIT egyik fontos szabálya, hogy csak a határokon átnyúló problémákat kezel, tehát olyan eseteket, amikor egy adott tagállam polgára egy másik tagállamban olyan akadállyal szembesül, amelyről azt gondolja, hogy a belső piac normális működése esetén ez nem fordulhatna elő. Például nem fogadják el a képesítését, a munkahelye diszkriminál az előléptetések és a fizetésemelés során, vagy váratlan akadályokat gördítenek az áttelepülése útjába.

A sikeresen megoldott problémák sora hosszú. Az egyik EU tagállam kisvállalkozója például műanyag poharakat akart értékesíteni, de ezt a másik tagországban nem engedélyezték. Azzal utasították el, hogy a műanyag pohár forró ételek tárolására nem alkalmas, nem felel meg a fogyasztóvédelemi követelményeknek.

Az illető viszont a saját országában azonban már a terméket bevizsgáltatta, és megkapta a megfelelőségi tanúsítványt. A SOLVIT-hoz fordult, és sikerült a műanyag poharakat a másik tagállamban is piacra dobnia.

Sokan még csak tájékozódnak

A példák a gépkocsik üzembe helyezésétől az adózási kérdéseken át a nyugdíjak kifizetéséig terjednek. Ez utóbbi különösen gyakori, hiszen az EU-tagállamokban egyre több állampolgár dolgozik több országban is élete során és nyugdíjba vonulva minden országból jár az ott ledolgozott időre szóló nyugdíj. A jogosultság megállapítása, a nyugdíj összegének kiszámítása pedig gyakran ad vitára okot.

A magyar SOLVIT rendszer központját a Külügyminisztérium integrációs és külgazdasági államtitkárságán hozták létre, mondta el az Index kérdésére Kátai Anikó, a magyar iroda vezetője. A magyar SOLVIT központban jelentkező magyar állampolgár az EU működésével kapcsolatos problémájára kereshet és kaphat orvoslást. A legtöbben csak információt kérnek, de már konkrét ügyet is zártak le sikeresen.

Az eljárás menete az, hogy az online is elérhető formanyomtatványon érkező beadvány alapján a magyar központ tájékoztatja az ügyről az illetékes tagállam SOLVIT központját. Utóbbinak egy hét alatt nyilatkoznia kell arról, hogy szerinte is a SOLVIT keretei közé tartozik-e a téma.

Gyorsabban visszajött az adó

Amennyiben az illetékes tagállam SOLVIT központja hatáskörébe tartozónak ítéli a problémát, az iratot befogadja a rendszer. Attól számítva tíz héten belül a SOLVIT szakértői megvizsgálják, hogy jogszerű volt-e az alkalmazott eljárás a vállalkozóval, magánszeméllyel szemben, mindenben megfelelt-e a közösségi jogszabályoknak? Ha az ügyfél elégedetlen a javasolt megoldással, vagy a hatóság nem hajtja végre az ajánlott megoldást, bírósághoz lehet fordulni.

A SOLVIT irodáknak vissza kell utasítaniuk az olyan ügyeket, amelyek már bírósági szakaszba értek, amelyek az előzetes vizsgálat alapján más fórumokat, például bírósági eljárást igényelnek, illetve nem határokon átnyúló problémákat érintenek. Luxemburgban például egy időben az ügyek 90 százaléka adóvisszaigénylési vitával volt kapcsolatos, és ez az előírt 10 hetes elintézési határidő miatt rendkívül leterhelte a rendszert. Azóta ott nagyon megnézik, hogy mit fogadnak be, mondta Kátai Anikó.

Saját országa ellen nem hadakozhat

A SOLVIT informális vitarendezési mechanizmus, amely konkrét, egyedi jogsérelmek orvoslására hivatott, de intézményi problémák kezelésére nincs illetékessége. Hollandiában például egy bizonyos adóprobléma megoldásának útjában a tévesen rendelkező holland jogszabályok állnak, mondta Kátai Anikó. Hiába ismeri el a panaszok jogosságát, az ilyen esetekkel a holland SOLVIT sem tud mit kezdeni, csupán felhívhatja az országa törvényalkotóinak figyelmét a hiányosságra.