Megjósolhatatlan, mi lesz a népszavazás vége

2014.09.17. 13:17
Az Európai Unió története során először rendeznek népszavazást arról, hogy egy tagállam régiója elszakadjon-e az anyaországtól. A népszavazás eredménye nemcsak Nagy-Britanniának fontos, az egész Európai Unió szempontjából meghatározó lehet.

A legfrissebb felmérések szerint megjósolhatatlan a csütörtöki, skót függetlenségről rendezett népszavazás végeredménye. Az utóbbi hónapokban egyértelműen az elszakadáspárti tábor erősödött, a brit politikai elit „ha elszakadtok, csak rosszabb lesz ” üzenete pedig folyamatosan vesztett hitelességéből. 

Ha a skótok valóban a függetlenség mellett döntenek, és a tervek szerint 2016-ban elszakadnak Nagy-Britanniától, az precedenst teremthet,  és új lendületet adhat számos európai függetlenségi mozgalomnak is.

EU-tag lesz-e Skócia?

Nincs egyetértés az uniós intézményekben arról, hogy a függetlenedő terület, amely Nagy-Britannia 1973-as csatlakozása óta tagja az EU-nak, milyen feltételekkel pályázhatna az uniós tagságra. Az automatikus EU-tagság kizárt, hiszen a független állam felvételét minimálisan jóvá kell hagynia az összes többi tagállamnak, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen hosszú és részletes csatlakozási tárgyalások előzik meg.

A skótok többsége egyértelműen támogatja az ország uniós tagságát, szemben az euroszkeptikus brit közvéleménnyel. Alex Salmond, az elszakadáspárti skót első miniszter például azt ígéri, hogy ha a független Skócia nem kap automatikus EU-tagságot, akkor a csatlakozás feltételeiről a csütörtöki népszavazás és a 2016. március 24-re ígért elszakadás között megállapodnak Brüsszellel.

Független ország legyen Skócia?

– igennel vagy nemmel válaszolhatnak erre az egyszerű, mégis összetett kérdésre a skótok csütörtökön, amikor arról szavaznak, hogy kilépjenek-e az Egyesült Királyságból. A népszavazásról szóló törvényt 2013 novemberében fogadta el a skót parlament, minden 16 évnél idősebb skóciai lakos szavazhat, összesen körülbelül 4 millióan. A skót függetlenségi törekvések egészen a két ország 1707-es egyesítéséig nyúlnak vissza, a kérdést most egyszerű többséggel döntik el, a legfőbb kampánytémák az északi-tengeri kőolaj, a közös valuta és a közkiadások. A kampányban híres skótokon kívül megszólalt már a királynő, Harry herceg és David Beckham, a legharcosabb maradáspárti természetesen David Cameron brit miniszterelnök. A küzdelem az utolsó napokban egyre kiélezettebb: Skóciában minden lehet, és az ellenkezője is. Itt írtunk arról, hogy a skótoknál ragadhat a brit atomflotta.

A tárgyalásokban az uniós felet képviselő Európai Bizottság elnöke, José Manul Barroso februárban még azzal fenyegetett, hogy a skót EU-csatlakozás „rendkívül bonyolult, ha nem lehetetlen” lenne. Utóda, a hamarosan hivatalba lépő Jean-Claude Juncker viszont már sokkal megengedőbben nyilatkozott júliusban, igaz akkor még csak elnökjelöltként. Juncker azt mondta, hogy „szimpatizál” a független Skócia EU csatlakozásával.

A csatlakozási feltételek teljesítése egyébként valószínűleg nem esne nehezére az új államnak, hiszen évtizedek óta alkalmazzák az EU joganyagát. A nyár folyamán a bizottság részéről nyilatkozó, névtelenséget kérő források is úgy fogalmaztak, hogy a skót csatlakozás „különleges eset lenne”, amelyre nem vonatkozna Juncker azon kijelentése, miszerint „a következő öt évben nem lesz további bővítés az EU-ban.”

Mi lesz a britekkel?

Skócia 2016-os kiválása a britek EU-tagságára is hatással lehet. Tavaly David Cameron, brit miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a következő választások után, 2017-ben népszavazást tartanak Nagy-Britannia EU-tagságáról. A felmérések és a 2014-es európai parlamenti választási eredmények fényében úgy tűnik, hogy a maradást, illetve a kiválást támogatók tábora nagyjából egyenlő.

A brit átlagnál EU-pártibb Skócia kiválásával viszont a brit kilépést támogatók tábora jelentősen megerősödhet. A kilépést egyébként a jelentős brit politikai pártok közül egyedül a UKIP támogatja, a Munkáspárt, illetve a kormányzó Konzervatívok a tagság feltételeinek újratárgyalását, illetve az EU átfogó reformját követelik.

Skócia kiválása azonban keresztül húzhatja a brit pártok politikai számítását, és “Nagy-Britanniát” is a kilépés kapujába sodorhatja. Felmerül mindeközben az is, hogy a Skócia nélkül óhatatlanul meggyengült Anglia és társai geopolitikai súlya mennyire változik meg, akár az EU-n kívül is.

Katalónia, Baszkföld, Flandria, Székelyföld...

A skót fejleményeket Nagy-Britannián kívül a legszorosabban valószínűleg Spanyolországban, pontosabban a két észak-spanyolországi régióban, Katalóniában és Baszkföldön kísérik figyelemmel.

A katalánok ugyan viszonylag széles körű autonómiát élveznek, saját regionális kormánnyal és parlamenttel rendelkeznek, oktatási és kulturális kérdésekben szinte teljes az önkormányzatiságuk, mégis az utóbbi években egyre erősödött a teljes elszakadást követelők tábora. A függetlenségpártiak a skót példát követve 2014 novemberében akarnak népszavazást tartani a kiválásról, de a spanyol kormány már előre jelezte, hogy alkotmányellenesnek tartja a referendumot, és nem fogadja el annak eredményét.

Az Európai Bizottság még tavaly úgy foglalt állást, hogy a független Katalónia nem kapna automatikusan EU-tagságot. A tagságra ugyanúgy jelentkeznie kellene, mint bármely harmadik országnak, igaz, a csatlakozási tárgyalások valószínűleg gyorsabban folynának, hiszen a régió már most is alkalmazza az uniós joganyagot és teljesíti a csatlakozás feltételeit.

Katalóniához hasonlóan Baszkföld is függetlenedne Spanyolországtól, a függetlenségi mozgalom az ETA, baszk fegyveres szervezet 2011-es fegyverletétele óta kizárólag politikai síkon szerveződik. Ahogy Katalónia, úgy Baszkföld esetében is többfajta motiváció táplálja a függetlenségi törekvéseket. A saját nyelv és kultúra megőrzése mellett a függetlenségpártiak a gazdasági szempontokat emelik ki: mindkét észak-spanyol régió gazdagabb, mint az országos átlag, és többet fizet be a központi költségvetésbe, mint amennyit onnan visszakap.

A Belgiumhoz tartozó Flandria esetében is a gazdasági szempont a függetlenségi mozgalmak elsődleges hivatkozási alapja. A Flamand Érdek (Vlaams Belang) nevű, Flandria függetlenségéért küzdő párt hosszú ideje a legnépszerűbb politikai szervezet az ország északi részében. Belgium sok tekintetben már most is önálló régiók szövetségeként működik. A nyelvhasználat, az oktatás és a kultúra szervezése regionális szinten zajlik, de az utóbbi években már az adózást, sőt a társadalombiztosítási rendszerek működtetését is regionális szintre helyezték.

Székelyföldi autonómiatörekvések

 Kitért a válaszadás elől az Európai Bizottság tavaly júliusban, amikor illetéktelennek nyilvánította magát a Székely Nemzeti Tanács által jegyzett beadvány ügyében. Az SZNT arra kérte az uniós végrehajtó szervet, hogy szenteljen nagyobb figyelmet az európai nemzeti kisebbségek helyzetének. Ezt a beadvány szerint a bizottság úgy tehetné meg, hogy a regionális fejlesztéspolitika szempontrendszerének kialakításakor megköveteli az olyan régiók létrehozását, amelyek kulturális, etnikai, vallási vagy nyelvi alapon egységet alkotnak. Az EU regionális politikája ugyan tartalmaz ehhez hasonló szempontokat, de ezeket nem igazán kéri számon a bizottság az egyes országokon, és jórészt a tagállamokra van bízva az uniós támogatáspolitika címzettjeinek számító statisztikai régiók kialakítása