Jól állunk a pénzmosás és a terrorpénzelés elleni küzdelemben

2019.02.14. 13:42

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kereteinek megerősítése terén 2018-ban - közölte a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) az MTI híre szerint. (Az Európa Tanács nemzetközi szervezet, de jogilag nem az EU intézménye.)

Friss jelentésében a kérdésben illetékes bizottság azt írta: két ajánlásának megfogadása és betartása tekintetében Magyarország a 2017-es "részlegesen megfelel" kategóriából a "nagyrészt megfelel" kategóriába lépett előre.

Mint emlékeztettek, Magyarország 2016 szeptemberében első, majd 2017 decemberében második, úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárásba került, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való megfelelésüket ellenőrzi.

A magyar hatóságok írásos úton beszámoltak a megtett előrelépésekről, a tanácsi bizottság ennek nyomán elemezte az elért előrehaladást. Megvizsgálta továbbá a 2016 óta elért eredményeket a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén fő standardalkotó - de informális - nemzetközi szervezet, az úgynevezett Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival kapcsolatban is.

A Moneyval értékelésében Magyarországot a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos bűncselekmények szankcionálására vonatkozó, 5-ös számú, valamint az ügyfelük nevében és javára bármilyen pénzügyi vagy ingatlanügyletben eljáró, de nem pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások vagy természetes személyek - mint például a pénzváltók, közjegyzők, ügyvédek, ingatlanügynökök, szerencsejáték-szervezők - munkájának szabályozására és felügyeletére vonatkozó, 28-as számú ajánlásnak való megfelelést követően a felsőbb, nagyrészt megfelel kategóriába helyezte át.

A 7-es számú, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének és finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos ajánlás tekintetében Magyarország a nagyrészt megfelelt minősítést kapta. A 18-as számú, a pénzintézetek és külföldi fiókjaik, valamint leányvállalataik terrorizmusfinanszírozást ellenőrző programjaira vonatkozó ajánlások tekintetében Magyarország a részben megfelelt kategóriába került, a titkos adatok áramlása és az adatvédelem tekintetében a nagyrészt megfelel korábbi minősítés változatlan maradt.

A jelentéstevők úgy döntöttek, hogy Magyarország esetében továbbra is fenntartják a fokozott nyomonkövetési eljárást, és ez év decemberében újabb jelentést kell tennie az Európa tanácsi bizottságnak a pénzmosás elleni nemzetközi standardok (AML/CFT) által megkívánt szabályozások megerősítése érdekében tett intézkedéseinek előrehaladásáról.

Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) működésének célja a tagországai pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének, jogalkotásának, gyakorlatának, intézkedéseinek vizsgálata, értékelése, ezen intézkedések fejlesztésének, harmonizálásának elősegítése, továbbá a nemzetközi együttműködés erősítése.

A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések elsősorban arra irányulnak, hogy felmérjék a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek tagországi végrehajtását és érvényesülését, mind a jogszabályok, mind az intézmények, illetve a piaci szereplők tekintetében.