Kristóf, Jakab
19 °C
34 °C

Feszület-vita Olaszországban: a muzulmánok levehetik

2003.10.27. 12:31
Ismét fellángolt az iskolai feszületekről folytatott vita Olaszországban, miután egy helyi bíró - helyt adva egy muzulmán közösségi vezető kérésének - arra kötelezte az egyik olasz állami iskolát, hogy vegye le a keresztet a falról.
Adel Smith, az olaszországi muzulmánok szövetségének elnöke amiatt emelt panaszt a közép-olaszországi L'Aquilla városi bíróságán, hogy a közeli Ofena település világi iskolájába járó gyermekeinek vallási érzelmeit sérti az osztálytermek falán kifüggesztett feszület. Mario Montanaro bíró első fokon helyt adott a keresetnek, s az iskolát a keresztek eltávolítására kötelezte, harmincnapos határidővel, mivel "a vallási jelkép kifüggesztése felekezeti hovatartozást kölcsönöz az intézménynek és sérti a pluralizmus elvét". A 33 esztendős bíró egyrészt az alkotmánybíróság korábbi, a vallásoktatást érintő ítéleteire hivatkozott, másrészt a fellebbviteli bíróság három évvel ezelőtt született döntésére: ez utóbbi felmentett a vádak alól egy szavazatszámláló biztost, aki megtagadta kötelességeinek teljesítését, mivel a szavazókörletben feszület volt a falon.

Törvény szerint

Montanaro a La Repubblica című olasz lap hétfői számának nyilatkozva azt hangoztatta: a szerdán hozott döntése teljes összhangban van a legfelsőbb bíróság ítéleteivel. Tudatában volt annak, hogy a katolikus Itáliában nagy visszhangja lesz ítéletének, de bíróként az érvényes törvényeknek, nem pedig a politikai elvárásoknak megfelelően kell eljárnia.

Még Mussolini rendelte el

Olaszországban jelen pillanatban nincs határozott jogszabály, amely rendelkezne az iskolai feszületek kérdéséről. Lényegében egy 1924-ben, majd egy 1928-ban (tehát még Mussolini fasiszta rendszere idején) hozott kormányrendelet van érvényben ezzel kapcsolatban, amely a bíróságokat is a feszület kiakasztására kötelezi. Sem az egy évvel később született, az állam és az egyház viszonyát szabályzó Lateráni Egyezmény, sem az annak módosításaként a nyolcvanas években létrejött új konkordátum nem foglalkozott behatóbban a témával. Az 1984-es konkordátum szerint viszont Olaszországban nincs államvallás.

Roberto Castelli igazságügy-miniszter mindenesetre vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy a szerdai bírói döntés - amelyet a jobboldali kormánykoalíció és az olasz katolikus egyház is azonnal visszautasított - összhangban van-e az érvényben lévő olasz törvényi előírásokkal. Gianfranco Fini miniszterelnök-helyettes pedig abszurdnak minősítette az ítéletet, amely szerinte kizárólag "a bíró szereplési vágyának kielégítését szolgálta", noha "durván sérti az olaszok többségének legmélyebb érzelmeit". Letizia Moratti olasz oktatási miniszter egyébként már tavaly kötelezővé akarta tenni a szerinte a keresztény kultúra egyetemességét jelképező feszület kifüggesztését az iskolai osztályokban, óriási vitát kavarva akkor is az olasz belpolitikai életben.

Féltik a párbeszédet

A pernyertes muzulmán vezető - aki szerint Olaszország nem a Vatikán - egyébként már két éve küzd azért, hogy gyermekeinek ne legyen kötelező a feszület alatt tanulniuk. Mint kifejtette, nem a feszület ellen harcol, hanem azért az alkotmányos jogáért, hogy gyermekei osztálytermében ne legyenek vallási jelképek. Az iskolai vezetők egyébként először jogosnak ismerték el panaszát, majd - miután a muszlim egy "Allah nagy!" feliratot helyezett el az iskolában - elutasították kérését, s nem vették le a feszületet.

Adel Smith bírósági sikere azonban az olaszországi muzulmán közösségben sem talált egyértelmű fogadtatásra, ugyanis sokan a felekezetek közötti párbeszédet féltik a politikai vihar miatt. Abban viszont egyetértés van, hogy a feszület nem mindenki számára közös jelkép, különösen most nem, amikor az olasz társadalomban - és az iskolákban is - egyre nagyobb arányban vannak jelen a muzulmánok, a hinduk és a zsidó közösség is. A csaknem 60 milliós Olaszországban egyébként közel 700 ezer muzulmán él, de közülük alig ötvenezer az olasz állampolgársággal is rendelkezők száma.