Tekla
8 °C
20 °C

Budapesti segítség Belgrádnak

2000.10.11. 19:11
Belgrádba érkezett szerdán Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere. Demszky - aki a magyar politikusok közül elsőként találkozik az új jugoszláv vezetéssel - a szerb fővárosban kijelentette, hogy Budapest komoly anyagi segítséget készül adni a jugoszláv fővárosnak, majd kifejezte reményét, a magyar főváros lehetne a jugoszláv újjáépítés külföldi központja. Milan Protics, Belgrád új főpolgármestere a találkozón megköszönte Magyarország és Budapest szerepét Jugoszlávia demokratizálódásában.
Milan Protics, Belgrád új főpolgármestere a találkozón megköszönte Budapest segítségét Jugoszlávia demokratizálódásában. Mint mondta, Budapest a jugoszláv ellenzéki csoportosulások egyik központjaként a szerb ellenzék ablaka volt a világra. Protics megköszönte Demszky látogatását, és hozzátette, Magyarország tapasztalatai az átalakulásban és a demokratizálódásban nagyon értékesnek bizonyulhatnak Jugoszlávia számára. ,,Demszky Gábort a magam, a főváros és az egész nép vendégének tekintem" - fogalmazott Belgrád új főpolgármestere.

Budapest segít Belgrádnak

Demszky Gábor válaszában kijelentette, hogy belgrádi látogatását erkölcsi kötelességének érezte és hozzátette, konkrét segítséget is fel tud ajánlani. A magyar főváros első embere elmondta, hogy Budapest és Belgrád közös válságstábot állított fel azoknak a nehézségeknek a leküzdésére, amelyekkel a télen kell majd szembenéznie a jugoszláv fővárosnak.

Demszky Gábor
Budapest és Belgrád közös válságstábot állított fel
Ezek közül kiemelte a fűtés, a tömegközlekedés és a szemétszállítás problémáját. A főpolgármester kijelentette, hogy a szemétszállításra és csatornatisztításra felajánlott polgári védelmi erőforrások biztosítása mellett levélben fordul majd a magyar külügyminiszterhez, amelyben egy több millió dolláros gyorssegély azonnali folyósítására, illetve egy hosszú lejáratú kedvezményes kölcsönre tesz javaslatot.

Demszky hozzátette, bár Budapest sok mindenben segíthet, főként nemzetközi támogatásra van szüksége a szerb fővárosnak, ezért ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagyköveténél kezdeményezi majd, hogy az újjáépítés központja a magyar főváros legyen. ,,Budapest elsősorban a mozgósításban tud segíteni, abban, hogy egyfajta hídfőállás legyen az újjáépítésben" - fogalmazott Demszky Gábor. A főpolgármester végezetül meghívta Milan Proticst Budapestre, amit a jugoszláv politikus elfogadott.

Demszky ezt követően találkozott a Demokrata Párt elnökével, Zoran Djindjicscsel is. A politikus háláját fejezte ki a vajdasági magyaroknak az átalakulásban betöltött szerepükért. ,,A két nép barátságát erősítették meg a szabadkai és a belgrádi események" - fogalmazott Djindjics, majd hozzátette, hogy a vajdasági magyarok minden alapvető demokratikus jogot megkapnak, melyeket mind tartományi, mind önkormányzati szinten gyakorolhatnak.

,,Budapest a tapasztalatok átadásában segíthet"

Magyarországnak az újjáépítésben betöltött szerepéről szólva Djindjics elmondta, hogy Budapest elsősorban tapasztalatok átadásában segíthet. A szerb politikus fontos problémának nevezte ,,a szerb munkaerő képzetlenségét és az alacsony általános műveltséget", majd hozzátette, hogy átfogó nemzeti stratégia kialakítását tartja szükségesnek, amelyben a magyar Sulinet-program tapasztalati komoly segítséget nyújthatnak.

Aktuális politikai kérdésekről nyilatkozva Zoran Djindjics annyit mondott el, hogy jelenleg is folynak a tárgyalások Montenegró vezetésével, de még semmi végleges eredményre nem jutottak. Djindjics maga egy laza konföderációt képzel el, amelyben Montenegró szerepe felértékelődik. A legfontosabb kérdésnek a szerbiai parlamenti választások lebonyolítását (december 17.), illetve egy átmeneti szövetségi kormány felállítását nevezte, amely vagy egy szakértői kabinet lenne a G17+ közgazdász csoport vezetésével vagy pedig egy koalíciós kormány a montenegrói ellenzékkel: elvben mindkét lehetőség elfogadható lenne a Milan Djukanovics vezette montenegrói kormány számára - mondta a szerb politikus.

Kostunicának nem maradt ideje Demszkyre

Demszky Gábor tervei között szerepelt egy személyes találkozó Voiszlav Kostunicával, a nemrég megválasztott jugoszláv elnökkel is, de a szerb politikus időhiányra hivatkozva nem fogadta Budapest főpolgármesterét.