Beregszász átverte Mádl Ferencet

2004.07.15. 11:10
Veszélyben a kárpátaljai magyar főiskola nagy projektje, a beregszászi egykori törvényszéki palota épületének felújítása, miután a városi tanács feljelentette magát az épület adományozása miatt az ügyészségen. A patinás épület kulcsát és az ingatlan tulajdonjogát két évvel ezelőtt az akkori ukrán miniszterelnök és Mádl Ferenc köztársasági elnök jelenlétében adták át ünnepélyesen az iskolának, most viszont egy állítólagos törvénysértés miatt a testület visszaköveteli az épületet. A város jegyzője azt állítja, hogy mindez nem veszélyezteti a főiskola működését. A bíróság helyszíni terepszemlénket követően visszavette az iskola épületét és szerda óta újra a város a tulajdonos.
A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, amelyet három szervezet, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Református Egyház hozott létre, tizenegy éve működik magánintézményként. A kezdetekben albérletben működő intézmény mára négy ingatlan tulajdonosa: az egyikben a tanítás zajlik, a másik kollégiumként funkcionál, a harmadik egy vendégház, míg az ominózus negyediket, a monarchia idején épült gyönyörű törvényszéki palotát (amelyet a szovjet állam laktanyaként, később hadianyaggyárként üzemeltetett) 2002-ben kapta meg a városi önkormányzattól a főiskola.

Reménytelen vállalkozás

Tekintse meg képeinket!
A teljesen lepusztult, hivatalos értékbecslés alapján forintra átszámítva harminchat milliót érő épületet ingyenesen kapta meg a főiskola, ám kemény feltételekkel: az épület teljes felújítását el kellett vállalniuk, illetve egy ukrán szak indítását is be kellett ígérni (ami már be is indult azóta). Az iskola lelkes vezetőit sokan óvták a tranzakció előtt, mondván, értelmetlen dolog a belváros szívében tíz éve elhagyottan fekvő építménnyel bajlódni, hisz nincs az a pénz, amiből újjá lehetne varázsolni a hatalmas építményt.

Százötven teherautónyi szemét volt az örökség

"Százötven teherautónyi szemetet hordtunk ki az épületből" - mesél a két évvel ezelőtti állapotokról Orosz Ildikó, az intézmény elnöke. Az iskola vezetése magyarországi pályázatokat készített, önkormányzatoknál kilincselt (az adományozók között van például Budapest főpolgármesteri hivatala is), így mindeddig sikerült is nagyjából hetvenmillió forint forráshoz jutnia, amelyből egy teljes szint felújítására futotta - itt ősszel akár meg is indulhatna a tanítás. (A teljes épületet a nyertes kivitelező hatszázmillióért vállalta.)

Önfeljelentő önkormányzat

Az önkormányzat működésének törvényességét ellenőrizni jogosult ügyész viszont két évvel az ajándékozás után felhívta a város vezetés figyelmét, hogy a két évvel korábbi döntés ellentétes volt a törvényekkel, hiszen Ukrajnában az önkormányzatra vonatkozó paragrafusok nem teszik lehetővé épületek ingyenes átadását. Bár az önkormányzat ezután saját hatáskörben rendezhette volna a problémát, ők mégis azt a megoldást választották, hogy feljelentették magukat az ügyésznél, aki ezután törvényességi óvást nyújtott be a bíróságnak.

Egyforma szigor

Megkérdeztük Szájenkova Erzsébetet, az önkormányzat jegyzőjét, hogy más épületek, így az ortodox egyháznak átadott ingatlanok ügyét is hasonló keménységgel fogja-e kezelni a testület, amire határozott igen választ kaptunk. Arra a kérdésünkre pedig, hogy ha például az ügyészi figyelmeztetés után egy jelképes összegért adták volna át az ingatlant, az vajon megfelelt volna a szabályoknak, azt a választ kaptuk, hogy igen, de ma már késő ezen gondolkodni. A jegyző által figyelmünkbe ajánlott helyi önkormányzati kiadvány egyébként azt hiányolja az ügyészre hivatkozva, hogy a privatizációt nem előzte meg versenytárgyalás.

Versenytárgyalás nélkül

"Kinek tartottak volna versenytárgyalást" - reagált erre Orosz Ildikó. A főiskolai elnök szerint akkor már tíz éve nem kellett senkinek az épület, hiszen állapota a végsőkig leromlott. Orosz szerint ráadásul itt nem egy profitorientált vállalkozás haszonnal kecsegtető üzletéről van szó, hanem a kárpátaljai magyarság oktatásának fejlesztéséről, amire versenytárgyalást eleve értelmetlen volna kiírni, hiszen ellenajánlat úgysem érkezett volna, ebben a régióban nem tolonganak azok a magánalapítványok, akik iskolákat akarnának működtetni.

Szájenkova jegyzőnő biztosított bennünket arról, hogy a főiskola így is használatba kapja az épületet, az iskola vezetése azonban biztos abban, hogy a megítélt támogatásokkal az új konstrukcióban nem tud szabályszerűen elszámolni, a remélt további anyaországi források megszerzésére pedig esélyük sem lesz. Ha ez bekövetkezik, Beregszász önkormányzata lényegében bolondot csinált az akkori ukrán miniszterelnökből, Anatolij Kinahból, valamint Mádl Ferenc magyar köztársasági elnökből, hisz az ő demonstratív jelenlétükben zajlott le az ünnepélyes kulcsátadás, amellyel együtt aláírták az érintettek az épület tulajdonjogának átadását is.

Elzárkózó polgármester

Az önkormányzattól és a hatóságoktól független földhivatal szintén probléma nélkül bejegyezte az átadással egyidőben az iskola tulajdonjogát, nekik sem tűnt úgy, hogy törvénytelen lenne az aktus. Az esetről meg szerettük volna kérdezni a város polgármesterét is, aki nem kívánt nyilatkozni, valamint az ügyészt is, aki viszont kijelentette, hogy külföldi lapnak csak felettesei engedélyével nyilatkozhat, és kizárólag hivatalos tolmács jelenlétében.

A magyar államfő tájékozódik

A két évvel ezelőtti ünnepi pillanat
Az avatáson résztvevő Mádl Ferenc nemrég levélben fordult ukrán kollégájához, Kucsmához, az üggyel kapcsolatos tájékoztatást kérve. Az államfő május 26-án személyesen adta át levelét Kucsma elnöknek, sürgős tájékoztatást kérve az ügyben. Schillinger Erzsébet, az államfő sajtófőnöke az Indexet arról tájékoztatta, hogy a köztársasági elnök a külügyminisztériumon keresztül az ukrán államfői hivatalhoz fordult, hogy felvetéseire választ kapjon.

Önkormányzat kontra önkormányzat

Az Index munkatársainak helyszíni tájékozódása után egy nappal, szerdán a Beregszászi Bíróság elfogadva az ügyész álláspontját úgy döntött, hogy a város törvénytelenül adta át a patinás épület tulajdonjogát, ezért az most visszaszállt Beregszász önkormányzatának tulajdonába. Orosz Ildikó a részleteket ismertetve elmondta, hogy a bíróság egy tízperces ülést követően hozta meg határozatát. A döntés kihirdetésén nem vehetett részt a főiskola képviselője, mivel a bíróság szerint nem tekinthető ügyfélnek. A per során ugyanis mind az alperes, mind pedig a felperes egy és ugyanaz: Beregszász város önkormányzata. A főiskola beadványt nyújtott be a bírósághoz, ám annak kimenetele Orosz ildikó szerint beláthatatlan annak tudatában, hogy a döntést elszenvedő oktatási intézmény nem tekinthető az ügyben ügyfélnek.

Mádl Ferenc levele
Őexcellenciája
Leonyid Kucsma úr
Ukrajna elnöke
K I J E V

Tisztelt Elnök úr!

Engedje meg, hogy személyes figyelmét és segítségét kérjem egy, az ukrajnai magyarság sorsát nagyon komolyan érintő ügyben.

Elnök úr számára bizonyára emlékezetes, hogy ukrajnai hivatalos látogatásom során Beregszászban felavathattam a Kárpátaljai Magyar Tanárképző főiskola kollégiumi épületét, és részese lehettem annak a szerény ünnepségnek, amelynek során a valamikori törvényszék romos épületének tulajdonjogát a Magyar Köztársaság és Ukrajna hivatalos képviselői előtt átadták a Főiskolának.

Örömömre szolgáltak azok a hírek, amelyek az épület renoválásáról és a Főiskola életének kiteljesedéséről szóltak. Annak érdekében, hogy az épület felújítása folyamatos legyen és a tanítás hamarosan elkezdődhessen, magyar állami és civil szervezetek jótékonysági forrásai is rendelkezésre álltak már.

Most azonban aggodalomra okot adó információkat kaptam a Főiskola vezetésétől, mely szerint az épület tulajdonjogát a helyi hatóságok elvitatják. Elnök úr bizonyára egyetért velem abban, hogy a jogállamiság keretei között ez a fordulat nem következhet be. Mindazok munkája és erőfeszítése veszne kárba, akik a kárpátaljai és így az ukrajnai értelmiség képzéséért tevékenykednek nap, mint nap.

Kérem Elnök Urat, segítsen abban, hogy a kérdés tisztázódjon, és senki ne kérdőjelezhesse meg a jogilag tiszta és világos helyzetet.

Budapest, 2004. május 26.

Üdvözlettel
Mádl Ferenc