Piroska
-1 °C
5 °C

Megbékélés Park Aradon

2004.03.14. 16:48
Az 1848-as forradalmak emlékének megőrzése érdekében, a román-magyar együttélés és együttműködés példájaként, Románia kormánya úgy döntött, hogy Aradon Megbékélési Park jön létre, és ott felállítják a Szabadság-szobrot.
Románoknak és magyaroknak előre kell tekinteniük, kölcsönösen elfogadva és tisztelve egymás múltját, történelmét; Románia integrációja a benne élő románok és magyarok integrációja - áll Adrian Nastase román miniszterelnöknek a romániai magyarokhoz március 15. alkalmából intézett üzenetében. Nastase egyben megerősítette, hogy felállítják a Szabadság-szobrot az aradi Megbékélés Parkjában.

A hagyományoknak megfelelően Nastase ebben az évben is felköszöntötte a romániai magyarokat március 15. alkalmából, ezt román nyelven vasárnap felolvasták az erdélyi Zsibón, a Wesselényi-szobor felavatásának ünnepén. "Köztudott, hogy a történelem többször is szembeállított bennünket, de mára mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált: az a kötelességünk, hogy előre tekintsünk, kölcsönösen elfogadva és tisztelve egymás múltját, történelmét, és közös jövőnket egymás megbecsülésére építsük" - állapította meg a kormányfő, hozzáfűzve, hogy a románok és a magyarok közös hazában, közös Európában élnek. "Románia integrációja a benne élő románok és magyarok közös integrációja!" - olvasható az üzenetben.

- Nincs már értelme beleveszni meddő vitákba, amelyek gyűlöletet, bizalmatlanságot és bizonytalanságot szülnek - vallja Nastase, aki szerint nem a történelem fogja megoldani a konkrét gondokat. Időszerű problémáinkra időszerű megoldásokat kell találni - hangsúlyozta.

Együttműködés pragmatikus alapon

- A románok és a magyarok együttműködése akkor válik igazán tartóssá, ha eredményeket hoz - hangsúlyozta a román kormányfő, utalva a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) folytatott együttműködésre, amelyben - túllépve a politikai dimenzión - egyre jobban érvényesül a pragmatizmus. A helyi szinten felmerülő problémák megoldása egyaránt szolgálja mind a román, mind a magyar közösség érdekeit, a kapcsolatok hatékonysága szempontjából rendkívül fontos, hogy a társadalmi piramis alapjától, a helyi közösségek szintjéről nézzük a dolgokat - olvasható az üzenetben.

Az 1848-as forradalmak emlékének megőrzése érdekében, a román-magyar együttélés és együttműködés példájaként, Románia kormánya úgy döntött, hogy Aradon Megbékélési Park jön létre, és ott felállítják a Szabadság-szobrot. "Úgy határoztunk, hogy az 1848-as forradalomban elesett erdélyi hősök emlékére ugyanoda egy diadalívet is emelünk. Szeretnénk, ha ez a megbékélés olyan szimbólumává lenne, amelyen keresztül azt üzenhetnénk, hogy múltunk félelmei semmiképpen sem fenyegethetik közös jelenünket és jövőnket" - fejti ki Adrian Nastase.

A román kormányfő szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a román-magyar megbékélés egyetlen útja a párbeszéd. Románia kormánya és az RMDSZ közötti folyamatos párbeszéd eredménye, hogy a modern, európai társadalom kiépítésének számos elemét sikerült közös erővel megvalósítani. Közösen módosították Románia alkotmányát, amely jelentős mértékben kibővíti és megerősíti a kisebbségi jogok körét, elkészítették az Erdélyt átszelő autópálya tervét, Románia a NATO teljes jogú tagjává vált. Ugyanez a közös munka jellemzi az európai integrációs erőfeszítéseket is. Mindez annak is köszönhető, hogy az RMDSZ jelentős mértékben hozzájárult az ország politikai stabilitásához - áll az üzenetben.

Az RMDSZ megbízható partner

- A román kormány, a kormányzó román Szociáldemokrata Párt határozottan végig kívánja vinni az elkezdett reformfolyamatot, továbbra is kitart saját programja mellett, a kisebbségi jogok valóra váltását változatlanul kiemelkedő feladatának tekinti - hangoztatta üzenetében a miniszterelnök, méltatva az RMDSZ következetességét, európai magatartását. "A Romániai Magyar Demokrata Szövetség eddig is megbízható partnernek bizonyult, és meggyőződésem, hogy a jövőben is jelentős politikai tényezőként, a romániai magyarság egységének megjelenítőjeként lép fel az általa képviselt közösség, de egyben az egész ország érdekében" - hangsúlyozta üzenetében Adrian Nastase.

Nacioanlista tüntetés a szoborállítás ellen
Szélsőségesen nacionalista románok tüntettek vasárnap Aradon a Szabadság-emlékmű köztérre állítása ellen. A Nagy Románia Párt (PRM) körülbelül ezer tagja és szimpatizánsa nagygyűlésen tiltakozott az ellen, hogy a Maros-menti városban ismét köztérre állítsák az aradi vértanúk emlékét idéző Szabadság-emlékművet.

Az aradi tüntetésen részt vett Gheorghe Funar kolozsvári polgársmester, a PRM főtitkára és a szélsőségesen nacionalista román párt több parlamenti képviselője az ország minden tájáról. A tiltakozó nagygyűlés szónokai kemény szavakkal illették a Romániában kormányon levő Szociáldemokrata Pártot (PSD) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött együttműködési megállapodásért, amelyben szerepel az aradi Szabadság-emlékmű újbóli köztérre állítása is.

A tiltakozó tüntetésen részvevők transzparensei egyenlőségi jelet tettek az RMDSZ és az al-Kaida, az RMDSZ és az ETA közé, s jelszavaikban azt követelték, hogy "a magyar emlékművekre költött pénzt fordítsák inkább a kórházakra".