Nincs elég pénz

LENTA.RU
2000.07.04. 06:41

Igor Szergejev marsall, orosz honvédelmi miniszter, Kalinovszkaja kozákfaluban, a 72. gépesített lövészezred laktanyájának megnyitóján kijelentette, hogy a Csecsen Köztársaság területén állandóan állomásoztatott 42. gépesített lövészhadosztály (parancsnok Arkagyij Bahin vezérőrnagy) összlétszáma 15 ezer fő lesz. Ez legalább 10 ezerrel kevesebb annál, amit tavasszal az orosz vezérkari főnök közölt. A jelentős csökkentésnek az a fő oka, hogy nincs elég pénz, - ismerték be a katonák. A legszerényebb számítások szerint is, az egységek megalakítása, négy laktanya építése és berendezése tíz milliárd rubelnél többe kerül, ezen kívül még legaláb 2,5 milliárdot kell fordítani a hadosztály új technikával, felderítő és híradó eszközökkel való ellátására. A korábbi tervek szerint, a hadosztály különleges rendeltetését figyelembe véve, 23-25 ezer fős létszámra, hét ezredből és támogató egységekből álló struktúrára számítottak. A hadosztály szervezete ezzel szemben öt ezredből (3 gépesített lövész-, 1 harckocsi- és 1 tüzérezred), valamint támogató és harcbiztosító alakulatokból áll, és csupán az egyik gépesített lövészezred zászlóaljainál lesz négy-négy század, a szokásos három helyett.


  • Tippek
  • Lakáshitel