Etelka, Aletta
1 °C
5 °C

Az egészségügy reformját sürgeti az új EU-országjelentés

2001.11.13. 18:01
Elsősorban a korrupció és a roma kisebbséget sújtó "kiterjedt diszkrimináció" elleni harcban, valamint az egészségügyi rendszer reformjában szorgalmaz további erőfeszítéseket az Európai Bizottság Magyarországról készített idei országjelentése. Feszegeti a médiakuratóriumok és a közbeszerzési eljárások átláthatóságának kérdését, elismerően nyilatkozik viszont a gazdasági helyzetről. Jó pontot kapott a környezetvédelem is.
A dokumentum szerint Magyarország változatlanul megfelel az EU-tagság koppenhágai politikai kritériumainak. A vizsgált időszakban, vagyis a tavalyi országjelentés közzététele óta tovább javult a bíróságok hatékonysága, a Legfelsőbb Bíróság azonban változatlanul túlterhelt - állapítja meg a bizottság.

Megoldásra vár a médiakuratóriumok kérdése

Az emberi jogok és a polgári szabadságjogok területén a jelentés előrelépést állapít meg a menekültügy kezelésében, de megjegyzi, hogy a rendőrség magatartásával kapcsolatban egyes esetekben kifogások merültek fel. "A közszolgálati médiumokat illetően megoldást kell találni a kuratóriumok összetételének" a problémájára - áll a jelentésben.

Cigányság: "kiterjedt diszkrimináció"

A bizottság nyugázta, hogy a kormány a roma kisebbség helyzetének javítására kidolgozott középtávú cselekvési programjában új politikai eszközöket és intézkedéseket alkalmazott. Értékelése szerint ugyanakkor a romákat "kiterjedt diszkrimináció" sújtja, s az ezzel szembeni fellépéshez, valamint a hatályos jogszabályok teljes körű érvényre juttatásához további erőfeszítésekre lenne szükség.

Magyarország működő piacgazdaság

A jelentés Magyarországot működő piacgazdaságnak minősíti, amely "rövid távon" képes lesz megbirkózni az uniós verseny és piaci erők nyomásával. Az ország ezzel ugyanabba a kategóriába került, ahová a bizottsági értékelés szerint jelenleg Bulgária és Románia kivételével valamennyi közép- és kelet-európai tagjelölt tartozik. Ciprus és Málta már most megfelel az uniós gazdasági elvárásoknak.

Sürgető az egészségügy reformja

Az ország makroökonómiai helyzetét a bizottság változatlanul szilárdnak tartja, de kifogásolja, hogy idén a költségvetési politika expanzívvá vált. Ehhez járulnak a nyugdíjrendszer további reformja körüli bizonytalanságok és az egészségügy reformjának a késlekedése, ami értékelése szerint összességében aggodalmakat ébreszt a költségvetés konszolidációjának folytatásával, illetve egyensúlyának középtávú fenntarthatóságával kapcsolatban. "Az egészségügy reformját sürgősen meg kell valósítani" - állapítja meg.

Átláthatóbb közbeszerzés kell

A belső piacnak való megfelelés tekintetében a jelentés "jó előrehaladásról" számol be. További erőfeszítéseket sürget a közbeszerzések szabályozásának az uniós gyakorlathoz való közelítésében, illetve átláthatóságának biztosításában. Említést tesz a parlament által időközben elfogadott pénzmosás elleni törvénymódosítási csomagról. A versenypolitikában az állami támogatások rendszerének az uniós szabályokhoz történő közelítését sürgeti, különös tekintettel az adókedvezményekre.

Az adózás területén is folytatódott a közösségi szabályozáshoz való alkalmazkodás - állapítja meg a bizottság, megjegyezve azonban, hogy továbbfejlesztésre szorulnak a közösséggel és a tagországokkal folytatott elektronikus információcserét szolgáló informatikai rendszerek. Hasonló a helyzet a vámügyek területén.

Jó pont a környezetvédelem, sötét a mezőgazdaság helyzete

Jelentős előrehaladást állapít meg a dokumentum a környezetvédelemben, külön is megemlítve a környezeti hatáselemzésekre vonatkozó törvény elfogadását.

A mezőgazdaságban ugyanakkor a vizsgált időszakban csak az élelmiszerbiztonsággal és az állategészségüggyel kapcsolatban rögzít előrelépést. Megemlíti, hogy az állat- és növényegészségügyben szükség volna az ellenőrzési rendszerek korszerűsítésére.

Korlátozott volt az előrelépés az energiaszektorban, ahol még megteremtésre várnak az egységes uniós energiapiacban való magyar részvételt lehetővé tévő jogi keretek.

Erősíteni kell a szociális párbeszédet

Jelentős előrehaladásról számol be viszont a jelentés a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban, megemlítve a módosított Munka Törvénykönyvének elfogadását. A szociális párbeszédet illetően bizalomerősítő intézkedéseket tart szükségesnek a dialógus erősítése érdekében.