Váll-lap tépő tisztek a román laktanyákban

2000.07.17. 21:04
Elégedetlenség tört ki a Kolozsváron állomásozó IV. Transilvania (erdélyi) hadsereg katonái között, miután nem kapták meg az amúgyis felére csökkentett élelmezési pótlékukat. Nemcsak a katonák elégedetlenek, a pénzhiány a román rendőrök munkáját is hátráltatja.
A Kolozsváron állomásozó IV. Transilvania (erdélyi) hadsereg szászfenesi és szamosfalvi egységeiben a hétvégén a lázongó tisztek tiltakozásul letépték váll-lapjukat, és megtagadták a felére csökkentett élelmezési pótlék felvételét. A román sajtó hasonló incidensekről számol be bukaresti és moldvai katonai egységeknél is. Hivatlalos jelentések szerint a tiltakozások gesztusértékűek voltak, a román nemzetbiztonságot nem veszélyeztették. Románia NATO-csatlakozási törekvései tükrében a román sajtó szégyenletesnek nevezi a kialakult helyzetet.

Képzés
Romániában a katonai kiképzés minden 18. évét betöltött férfinak kötelező, a kiképzés időtartama egy év, az egyetemet végzetteknek hat hónapos sorkatonai szolgálatot írnak elő, de lehetőség van alternatív katonai szolgálatra, melynek időtartama két év. A katonai kiképzés alól csak egészségügyi okok miatt adnak felmentést.
A helyzet súlyosságát jelzi azonban, hogy magasrangú katonai vezetők vasárnap sürgősségi találkozón beszélték meg a kialakult helyzetet és a további teendőket. A katonai törvényszék egyik tagja szerint jogilag nem büntethetők a váll-lapjukat letépő tisztek, de a katonai ranglétrán keresztül várhatóan lelassul előmenetelük a katonai ranglétrán.

A kormány rendelettel fizet

A román rendőrök sem dúskálnak a pénzben. Több rendőrautó áll az egységekben, miután még benzint sem tudnak vásárolni számukra, a felszerelésük felújításához szükséges, egységenkénti 6 millió lejes (75 ezer forintos) alapot megvonták tőlük, és élelmezési pótlékot sem kaptak.

A kormány 95-ös számú, jűlius 4-i sürgősségi rendeletével megpróbált segíteni a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendőri egységek pénzügyi gondjain. A cégek az említett intézmények tartozásait adóikból levonhatják, a rendelet 170 cég 12,3 milliárd lejnyi (153 millió forintnyi) pénzügyi követelését rendezné.

A miniszter pénzt ígér

A Törökországban látogatáson lévő Sorin Frunzaverde védelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy elsődlegesen a személyzeti és anyagi kiadások fizetési hátralékait törlesztik. A sajtóközlésekre reagálva Dorin Gheorghiu hadtesttábornok, a IV. hadsereg parancsnoka kifejtette: a zsold- és élelmezésipótlék-járandóságok biztosítása folyamatban van. Szerinte az elégedetlenségek nem öltöttek olyan méreteket, amelyek összeegyezhetetlenek lennének a katonai káderek tisztességével és méltóságával. A helyzetrôl a védelmi miniszternek tett jelentés, valamint a tárcavezetés szintjén ,,közvetlenül a miniszterelnöknél tett lépések nyomán" az érintettek megkapják ,,mindezeket a járandóságokat".  • Tippek
  • Lakáshitel