Bulcsú
11 °C
26 °C
Index - In English In English Eng

Slota homogén nemzetállamot akar

2008.01.02. 14:42
A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt az önálló Szlovákia minden talpalatnyi földjét a szlovákok otthonaként képzeli el, a párt csütörtöki nyilatkozata szerint ugyanis a vegyesen lakott Dél-Szlovákiában ma elnyomott kisebbségként érzik magukat. Fico és kormánya hazafiasságra buzdítja a fiatalokat.

A magyarellenességéről elhíresült Ján Slota vezette szlovák kormányerő, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) számára elsődleges, hogy a szlovákok az ország minden talpalatnyi földjét az otthonuknak tudják, és ne elnyomott kisebbségnek érezzék magukat, ne úgy, ahogy ma ezt a vegyesen lakott dél-szlovákiai területeken megélik.

Az SNS abból az alkalomból tette közzé nyilatkozatát, hogy tizenöt évvel ezelőtt, 1993. január elsején, a megszűnő Csehszlovák Szövetségi Köztársaság egyik jogutódjaként jött létre az önálló Szlovák Köztársaság. A dokumentum emlékeztet arra, hogy az 1871-ben létrejött, majd tevékenységét 1990-ben felújító SNS mint történelmi párt a kezdetektől Szlovákia önállóságára törekedett, mert az a vezérelő elve, hogy a szlovák nemzet önrendelkezési jogai csakis az önálló, független országban érvényesíthetők.

Slota nem mond le a homogén államról

Elemzők szerint nyilatkozatában az SNS ezúttal a sorok között fogalmazza meg, hogy nem mond le a homogén szlovák nemzetállam kialakítását célzó törekvéseiről. "Nem elég, hogy saját államunk van, mert az a fontos, hogy milyen lesz ez az önálló Szlovák Köztársaság. Számunkra elsődleges, hogy olyan legyen, amely az emberek számára nemcsak a szociális, a gazdasági és a politikai stabilitást, hanem legfőképpen azt is biztosítani tudja, hogy a szlovákok hazájuk minden talpalatnyi földjén otthon, ne pedig elnyomott kisebbségként érezzék magukat, ahogy az ma Dél-Szlovákiában van. Ma is szlovákok, ma is nemzetiek vagyunk, akik számára mindig a Szlovákiát, a szlovákokat szolgáló politika lesz az elsődleges."

Szerdán a kormány a Matica Slovenská nevű hazafias művelődési intézmény központjában, Túrócszentmártonban (Martin) tartott ünnepi évfordulós ülést, ebből az alkalomból a kormánypártok közös nyilatkozatot is kiadtak.

A Szlovák Köztársaság önállósága érdekében összefogott hazafias erők felbecsülhetetlen érdemeit méltatta és a fiatal nemzedék hazafias nevelésének kiemelt programját hirdette meg Robert Fico kormányfő. Jelezte, a szlovák nemzeti kulturális örökség felmutatása és megőrzése, az okos historizmus, valamint az ezt szolgálni hivatott programok megteremtése hangsúlyos kormányzati irányvonallá lép elő.

Fico hazafiasságra buzdít

A kormánynyilatkozat szerint a kormány le akarja róni a szlovák "történelemmel, történelmi személyiségekkel, régi és közelmúltbeli történelmi eseményekkel szembeni adósságait", teljesíteni akarja "az ingó és ingatlan kulturális örökség megmentésének és felújításának" feladatát, és "nem fogja megengedni a szlovák történelem gazdag arcképcsarnokának elnéptelenítését".

Hasonlóképpen nem mond le arról, hogy "elmélyítse a fiatal nemzedékeknek az államhoz, a nemzeti azonossághoz és az egészséges hazafias neveléshez való viszonyát" - áll a terjedelmes nyilatkozatban.

Ezzel párhuzamosan a Matica Slovenská is nyilatkozatot tett közzé. A Matica sérelmezte például a korábbi szlovák kormánynak az intézménnyel szemben mutatott szűkkeblűségét és üdvözölte a jelenlegi kormány jóvátételi szándékait. A Matica Slovenskát 1863-ban alapították Turócszentmártonban, az egyesület nagy szerepet játszott a szlovákság nemzeti öntudatának fejlesztésében. A magyar kormány 1875-ben bezáratta. A Matica Slovenská működését 1919-ben, Csehszlovákia megalakulása után újították fel.