Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

A státustörvényt bírálja Brüsszel

2001.11.13. 19:16
Magyarországnak legkésőbb EU-csatlakozása idejére hozzá kell igazítania a státustörvényt az uniós joganyaghoz, mert a törvény jelenleg nincs összhangban a diszkriminációmentességnek az EU alapszerződésében szereplő elvével - figyelmeztet az Európai Bizottság Magyarországról készített idei országjelentésében.
A dokumentum a közös kül- és biztonságpolitikával összefüggésben tesz említést a törvényről, s úgy értékeli, hogy annak "egyes rendelkezései a jelek szerint nem felelnek meg a kisebbségvédelem területén Európában uralkodó normáknak". Magyarországnak ezért megállapodásra kellene jutnia szomszédaival annak érdekében, hogy eljárása összhangba kerüljön az Európa Tanács Velencei Bizottságának közelmúltbeli jelentésében foglalt ajánlásokkal - fűzi hozzá a jelentés.

Juhász Endre magyar főtárgyaló az MTI érdeklődésére azt mondta, magyar részről korainak tartanák még annak eldöntését, valóban nincs-e összhangban a törvény a közösségi joganyag vonatkozó rendelkezéseivel. Utalt ugyanakkor arra - a bizottsági jelentésben is említett - mozzanatra, hogy a jogszabály egyik paragrafusa közvetlenül is kilátásba helyezi ennek az összhangnak a csatlakozás idejére történő megteremtését.

Magyarország úgy véli - s ezt a bizottság sem vitatja -, hogy a törvény nem mond ellent az EU-magyar társulási szerződés rendelkezéseinek, márpedig az unióhoz fűződő kapcsolataira nézve alapvetően ez számít a hatályban lévő és irányadó jogforrásnak. Más kérdés, hogy a csatlakozási folyamat alapvetően az uniós joganyag átvételét és alkalmazását jelenti, s Magyarország is elismeri, hogy e tekintetben "lehetnek még konformitáshiányok" - állapította meg a nagykövet.

A törvénnyel kapcsolatban az unióval folytatott egyeztetések során Magyarország mindenesetre a társulási szerződésnek való megfelelést tartotta szem előtt. A helyzet bizonyos tekintetben hasonló a vízumpolitika vagy a versenyszabályozás ügyéhez, amennyiben e területeken alapvetően ugyancsak arról folyik a vita, milyen menetrend szerint alkalmazkodjon Magyarország az uniós szabályozáshoz. Ezekben az esetekben tehát végső soron időzítési kérdésről van szó - mondta Juhász.