Hillary a végsőkig elmegy

2008.05.29. 14:15
78 hozzászólás

Az amerikai elnökválasztási versenyben kulcsfontosságúak egy jelölt szónoki képességei, de a Los Angeles Times cikke alapján a választóknak a végső döntéshez nem ártana a kézírásukat is figyelembe venni. A lap által megkérdezett amerikai grafológusok ugyanis állítják, korábbi elnökök személyiségjegyei pontosan tükröződtek írásukban, és a 2008-ban versenyben maradt három jelölt kézírása is árulkodó. A jelöltek különböző kézzel írt szövegeit és aláírását megvizsgáló Arlyn J. Imberman szerint a grafológiai elemzésekből például az is kiderül, hogy Hillary nagyon kitartó és csak akkor adja fel, amikor már nincs más megoldás. Ez akár azt is jelenthetné, hogy az egykori first lady Obama nyilvánvaló előnye ellenére az augusztusi jelöltállító gyűlésig versenyben marad.

A téma jelentőségét jelzi, hogy a múltban többen még kampánycélokra is felhasználták egy jelölt kézírását. 1984-ben ugyanis Gary Hart kampányának nem kis kellemetlenséget okozott, amikor kiderült, hogy a demokrata jelölt az évek során többször is megváltoztatta aláírását. „Kicsoda valójában Gary Hart?” - tették fel a kérdést az ellenfelek, bár Hart végül nem elsősorban ezért bukta el a jelöltséget. Persze a grafológusok azért nem akarják túlzottan befolyásolni a választókat. "A kézírás nagyon sok fontos dolgot elárul, de azért nem mindent. Az emberek túl összetettek" – figyelmeztetett az egyik megszólaló szakértő.

Mi azért kíváncsiak lettünk, és megkértünk egy magyar szakembert is, hogy vizsgálja meg a három rivális aláírását. A következőkben Zámbori Mária grafológus elemzéseit olvashatják, amelyek nagyon érdekes részletekre világítanak rá.

Barack Obama egybefolyó vezeték- és keresztneve a magánélet és a hivatali szféra elválaszthatatlanságát, összeolvadását sugallja. A B betű nyílszerűvé alakult gerince és alsó, öblösített részének balra hurkolása a múltbéli események meghatározó voltát érzékelteti. A hatalmasra duzzadt B és O betű feltűnési vágyat, kiemelkedési szándékot, ambíciókat jelez. Az eltörpült, elfonalasodott középzóna óvatosságot, önvédelmi tendenciát takar; hajszoltságról, gyors cselekvési vágyról árulkodik, ugyanakkor felhívja a figyelmet Obama nagyszerű tulajdonságaira is: kiváló beszédkészség, empátia, diplomáciai érzék, hajlékonyság, rugalmasság, alkalmazkodási törekvés, jó lényeglátás, logika, kombinációs és asszociációs készség, gondolkodási könnyedség és intellektuális látásmód. A kézfelemelés nélkül lejegyzett, egymás után sorjázó betűk aktivitásra, kitartásra és erős kötődési készségre engednek következtetni.

Rendkívül szemléletes a családot képviselő Obama vezetéknév három részre szakadása. Az O betűbe fölülről belemetszett b betű és az am betűkapcsolatot jelképező, középről indított, jobbra tartó vonal - a kreativitáson, ötletességen túl - önbántó, önpusztító életmódra utal. Az érdekes alakzat egy fej profiljának karikatúrájára emlékeztet, amely a saját magát sem kímélő, sokszor önmagát is ironikusan, fanyar humorral láttató és megítélő, a maga elé görbe tükrőt tartó embert jeleníti meg.

Hillary Rodham Clinton egyszerű, sallangmentes aláírása az önmagát vállaló, hiteles, felelősségteljes ember megnyilvánulása. Kiváló diplomáciai érzékkel és empátiakészséggel megáldott egyéniség. Tevékenységében, munkavégzésében megbízható, következetes, hatékony és precíz, a részletekre is odafigyelő. Gyors felfogású, intellektuális beállítottságú, határozott nő. Jó helyzetfelismerő képessége, önfegyelme és koncentrálókészsége sok nehézségen átsegíti.

Kiemelkedési vágyról, az önmegmutatás igényéről tanúskodnak a térfoglaló, nagy kezdőbetűk. Szembetűnő a H, R és C betűk közötti méretkülönbség: az első kettő 5 milliméterrel magasodik a C fölé, vagyis az elnökjelölt leánykori neve nagyobb hangsúlyt kap. Mindemellett a Hillary keresztnévnek elsősorban a H betűben és a két l-ben megmutatkozó pálcikás vonalai, a H és i szöges kötése a marsikus, férfias jellemvonások erőteljességét emelik ki. E jelenségek együttesen feltehetőleg arról szólnak, hogy Hillary az „úr a háznál", továbbá hogy nőként a férfiakhoz hasonló módon szeretne érvényesülni, netán még a férjén is túltéve, kilépve annak árnyékából.

McCain írása impulzív egyéniségről, belső feszültségekről, akaraterőről és kritikai vénáról vall. Fontos számára az intim világ, a magánélet, melynek hozzáférhetetlenségét, védelmét jelzi a j betű majdnem teljesen bezárt - "bekerített", sérthetetlen területet szimbolizáló - kezdővonala. Játékosság, kedvesség, kreativitás és humor tükröződik a Mc lebegő, szellemi szférákba emelt c betűjében, mely egyben tudattalan üzenet is apjának és családjának: büszkék lehetnek a fiukra. Az információk befogadására rendkívül nyitott, melyet a girlandos n betűk jelképeznek. Intellektuális kíváncsiságát, érdeklődését mutatja az M és a C betű kezdővonalának antennaszerű kinyúlása is.

15%

Náray Tamás Zarah

4999 Ft
4250 Ft
15%

Jo Nesbo Szomjúság

3980 Ft
3383 Ft