A két elnökjelölt programjának vázlatos összehasonlítása

2000.11.02. 16:27
A két esélyes elnökjelölt elképzeléseinek összevetéséből kiderül, hogy George W. Bush hagyományos republikánus prigramot hirdetett meg, míg Al Gore a hagyományos demokrata értékeket képviseli.
Kül- és biztonságpolitika

Bush kevésbé intervencionista, támogatná az európaiak szerepnövelését az európai problémák kezelésében, az amerikai csapatokat ,,valódi válságok" esetén vetné be. Szkeptikus a nemzetközi szervezeteket és a békefenntartást illetően. Folytatná a rakétavédelmi program fejlesztését. A rakétavédelmi rendszert egyébként az 1972-es ABM-szerződés egyoldalú felmondása árán is megépítené. Elkötelezett a szabad kereskedelem mellett.

Gore folytatná elődje aktívabb külpolitikáját, szoros együttműködést szorgalmaz a nemzetközi szervezetekkel, és támogatja az USA részvételét a békefenntartó feladatokban. Továbbfejlesztené a rakétavédelmi rendszert, és újratárgyalná az ABM-szerződést. Elkötelezett a szabad kereskedelem mellett.

Abortusz

Bush a maga részéről ellenzi a terhesség megszakítást, de miután igyekszik a női választókat is maga mellé állítani, inkább kerüli a témát. Elnökként feltehetőleg aláírná az előrehaladott terhesség megszakítását tiltó törvényt.

Gore, mint jó demokrata, nem írná alá a törvényt, támogatja az abortusz legalitásban tartását.

Fegyverviselés

Bush a jelenlegi fegyvertartási szabályok elkötelezettje. Nem támogat semmilyen központi fegyvernyilvántartást.

Gore: Fegyverboltok eladóinak jelentési kötelezettsége, szigorúbb fegyvertartási szabályok Központi nyilvántartás kialakítása.

Adózás

Bush nagy adócsökkentést ígért, amit még a szenátus republikánusai is kétkedve fogadtak. Két éves költségvetést tervez és az örökösödési adót eltörölné. A kongresszus két házának támogatása nélkül Bush még csak nem is reménykedhet egy ilyen irányú adócsökkentés megszavazásában.

Gore adócsökkentései enyhébbek, inkább a középosztálynak szólnak; csak néhány területen (oktatás) csökkentené az adót. Az örökösödési adót is csak a farmereknél és a kisvállalkozóknak törölné el, ami a kongresszus szakértői szerint is jóval megvalósíthatóbbnak látszik, mint Bush radikális elképzelései. Gore kritizálta Bush - szerinte túlzó - adócsökkentési terveit és megpróbálta beállítani ellenét a gazdagok jelöltjeként.

Szociális rendszer

Bush az állami nyugdíjbiztosítás egy részét privatizálná, a fiataloknak lehetővé tenné, hogy szövetségi nyugdíjjárulékuk 2%-át magánalapokon keresztül befektethessék a tőzsdén.

Miután a szövetségi adósságok nagy részét már visszafizették, az emiatt felszabaduló kamattőkét Gore a nyugdíjbiztosítási alap támogatására fordítaná. A munkavállalók nyugdíj-előtakarékosságát újabb adókedvezményekkel lendítené fel.

Oktatás

Bush az arra érdemesnek ítélt iskolákat plusz költségvetési pénzzel támogatná, és szövetségi oktatási kuponrendszert vezetne be. Ez lehetővé tenné a mindenkori szülők számára az iskolaváltást, ha az aktuálisat nem tartanák megfelelőnek.

Gore: Növelné minden iskola támogatását, mintegy százezer új tanár felvételét finanszírozná. Vitába száll Bush kuponrendszerével, annak veszélyeit hangsúlyozva.

Környezetvédelem

Bush ennek rendezését az államokra bízná. Bár elhangzott néhány, az iparvállalatokra vonatkozó kedvezőtlen kijelentése, ő maga nem bánna keményen az iparvállalatokkal.

Gore szigorítaná a még Clinton idejében megkezdett politikát, sőt erősítené azt. Ahogyan azt a hagyományos demokrata álláspontok is hangsúlyozzák: keményen kell bánni a nagyobb ipar- és dohányvállalatokkal.

Pozitív megkülönböztetés

Bush ellenez minden kvótát és faji alapú pozitív megkülönböztetést.

Gore támogatja a feketék és más fajok arányos részvételét a társadalom és gazdaság minden területén. Az ezt megszüntető törvényeket ellenzi.

Kampányfinanszírozás

Bush: Szeretné elérni, hogy az egyéni hozzájárulás felső hatását 1000 dollárról 3400 dollárra emeljék. Ellenzi az ún. ,,puha pénzek" juttatását a szakszervezeteknek és vállalatoknak.

Gore: Betiltaná a ,,puha pénzeket", amelyek juttatását most semmi sem korlátozza. Az egyéni hozzájárulások felhasználásáról lemondó képviselők kampányát a költségvetésből támogatná. Elmondása szerint az első törvény, amit keresztül akar vinni, a kampányfinanszírozási lesz, megszüntetve a nagy korporációk eddigi szabályozatlan adományait.

Egészségügy

Bush lényeges engedményeket tenne a gyógyszerárakban. Támogatná az idősek számára receptre felírt készítmények árcsökkentését. Fontosnak tartja a magán egészségbiztosítás kiterjesztését. Növelné a Medicare támogatását, amely az idősek egészségügyi ellátását végzi.

Gore az orvosokra bízná annak eldöntését, mely készítmények támogatandók a társadalombiztosítás által és ilyen mértékben. Ugyancsak növelné a Medicare támogatását azzal a meghagyással, hogy még a többlet elvonását is rendeletileg tiltaná.  • Hírek
  • Hírek