Még a Linda világosítója is lovagkeresztet kapott

2014.08.18. 16:13 Módosítva: 2014.08.18. 17:07

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfőn, a Pesti Vigadóban. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kiosztásra került

 • a Magyar Érdemrend Középkeresztje,
 • a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje,
 • a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje,
 • a Magyar Arany Érdemkereszt,
 • a Magyar Ezüst Érdemkereszt,
 • a Magyar Bronz Érdemkereszt,
 • a Bessenyei György-díj,
 • a Móra Ferenc-díj,
 • a Pauer Gyula-díj,
 • a Szinnyei József-díj
 • és Népművészet Ifjú Mestere díja.

A díjazottak közt van Huszti Péter színész-rendező, Kovács Lajos színész, Romwalter Béla, Linda, a Terápia és más hazait tévésorozatok fővilágosítója és a Heti Válasz újságírója, Osztovits Ágnes is. 

Íme a kitüntetettek teljes listája:

Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapott

 • Dr. Nemes Attila, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Érsebészeti Klinika professor emeritusa
 •  Dr. Tomcsányi Pál, Széchenyi-díjas agrármérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa

Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott

 • Dr. Andrászofszky Barna, a Magyar Egészségügyi Társaság alapítója és örökös elnöke,
 • Dr. Benyó Zoltán, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnök és Informatikai Karának professor emeritusa,
 • Dr. Gedai István, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója,
 • Huszti Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, az MMA rendes tagja,
 • Kaszás ildikó, balettmester, érdemes művész, KOCSÁR MIKLÓS, Kossuth-díjas zeneszerző, érdemes művész, az MMA rendes tagja,
 • Kövesné Dr. Gilizce Éva, Széchenyi-díjas közlekedésmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának professor emeritája,
 • Dr. Szuromi Szabolcs, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora,
 • Dr. Tamássy Lajos, a matematikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusa,
 • Taróczy Balázs, wimbledoni bajnok, háromszoros világbajnok és Európa-bajnok teniszező, az Európai Nemzetközi Teniszszövetség Junior Bizottságának tagja.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

 • Dr. ÁBRAHÁM GYÖRGY, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanára,
 • Dr. BAKONYI ISTVÁN, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa,
 • Dr. BENEDEK GYÖRGY, az orvostudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Dr. FARKAS ATTILA, lelkész, érseki tanácsos, művészettörténész,
 • FÁZSY ANIKÓ, műfordító,
 • Dr. GYIRES KLÁRA, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára,
 • KALMÁR FERENC, volt országgyűlési képviselő, villamosmérnök,
 • Dr. KAPRONCZAY KÁROLY, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója,
 • KORONKA LAJOS, pedagógus, a budapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója,
 • KOVÁCS LAJOS, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
 • Dr. MADARÁSZ IMRÉNÉ, a Károli Gáspár Református Egyetem docense,
 • MOLNÁR GERGELY, bűvész, a Bűvészek Világszövetségének elnökségi tagja,
 • NAGY BÉLA, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, főgondnok,
 • Prof. Dr. NÉKÁM KRISTÓF, allergológus és klinikai immunológus, az orvostudomány kandidátusa, a Budai Irgalmasrendi Kórház Allergológiai és Immunológiai Osztály vezető főorvosa, a Magyar Allergia Szövetség alapító elnöke,
 • Dr. PAPP JÁNOS MIHÁLY, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára,
 • Dr. PATAY PÁL, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régész főmuzeológusa,
 • PÓSFAI PÉTER, az Oktatási Hivatal elnöke,
 • Dr. RÁBAI GYULA, az MTA doktora, vegyész, kémikus, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára,
 • SIMON KÁROLY, az MMA rendes tagja, formatervező iparművész,
 • Dr. SIMON PÉTER, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • SIMONFFY MÁRTA MÁRIA, iparművész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke,
 • DR. SITKEI GYÖRGY, az MTA rendes tagja, a Nyugat-magyarországi Egyetem professor emeritusa,
 • SZALAI ATTILA, nyugállományú diplomata,
 • Dr. SZALAI ISTVÁN, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának intézetigazgatója, dékán, egyetemi docens.

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott

 • Dr. ARDAY ANDRÁS, a Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető főorvosa,
 •  BAKY PÉTER, festőművész, grafikus,
 • Dr. CZALBERT-HALASI JÁNOS, Acsa-Csővár háziorvosa,
 • Dr. DÉRI BALÁZS, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet Latin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Dr. DONÁTH TIBOR, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa,
 • Dr. FELDNÉ Dr. KNAPP ILONA, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • Dr. GYENIS GYULA, biológus, antropológus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskolájának nyugalmazott egyetemi tanára,
 • GYÜDI SÁNDOR, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője,
 • Dr. KOVÁTS DÁNIEL, a Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnöke,
 • Dr. LÉGRÁDI JÓZSEF, az Országos Sportegészségügyi Intézet szakorvosa, Dr. LUKÁCS FERENC, jogász, könyvvizsgáló, a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára,
 • Dr. MARÓDI LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Dr. MÉLYKÚTI GÁBOR, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának egyetemi docense, Dr.
 • MOHOS NAGY ÉVA, operaénekes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető főiskolai tanára,
 • NAGY KÁROLY, kapornaki címzetes apát, székesegyházi kanonok, a veszprémi Szent Mihály Főangyal Plébánia plébánosa,
 • ORENDI MIHÁLY, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
 • OSZTOVITS ÁGNES, újságíró, a Heti Válasz főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára,
 • POPRÁDY GÉZA, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője,
 • DR. PETER RAVIOL, a Ludwigsburgi Közigazgatási Főiskola docense,
 • ROMWALTER BÉLA, fővilágosító, a Sparks Camera&Lightning Ltd. ügyvezetője,
 • Dr. SIMON GYÖRGY, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. SIPOS JÁNOS, az MMA levelező tagja, az MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára,
 • Dr. SZEPESI LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára, a Kárpáti Rudolf Vívó Klub mesteredzője,
 • TAKARÓ MIHÁLY, irodalomtörténész, tanár, Dr.
 • TURMEZEI PÉTER, villamosmérnök, számítógépes elektronikai tervező és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának volt dékánja,
 • VÁRADI PÉTER PÁL, fotográfus, a PéterPál Kiadó ügyvezetője,
 • Dr. VINCZE PÁL, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelő Központjának igazgatója,
 • Dr. ZSOLDOS FERENC, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke,
 • GAÁL JENŐ, verbita szerzetes,
 • Dr. SZABÓ CSABA ATTILA, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • ANDA LÁSZLÓNÉ, pénzügyi szakértő,
 • BA ÉVA, a Kecskeméti Katona József Színház súgója,
 • BALOGH ELEKNÉ, a Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese,
 • Dr. BOROSS MARIETTA, nyugalmazott néprajzkutató, muzeológus,
 • Dr. CZINDER PÉTER, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium igazgatója,
 • FÉNYES GYÖRGY, magyarnóta énekes,
 • HALMINÉ MIKÓ ERZSÉBET, a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tanára,
 • Dr. LACZKÓ ZOLTÁN, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal gyámügyi ügyintézője, jogtanácsos,
 • NAGY LÁSZLÓ, a Tatabánya-Bánhidai Szent Mihály Római Katolikus Plébánia plébánosa, címzetes prépost,
 • PÁL KATALIN, a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára,
 • Dr. ROBERT LASCELLE ELLISON RODGERS, nyugalmazott teológia professzor,
 • Dr. SÁNDOR ENDRÉNÉ, református lelkipásztor,
 • SZABÓ JÁNOSNÉ, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Angyalföldi csoportjának elnöke,
 • Dr. SZÉLES DEZSŐNÉ, a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
 • Dr. SZŰCS EDIT, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tanszékvezető főiskolai tanára,
 • SZÉKELY-GYÖKÖSSY SZABOLCS, az MMA Titkárság Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának vezetője.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át

 • CSER KRISZTIÁN, operaénekes,
 • DEFFEND IRÉN, táncos, néptáncpedagógus, a Honvéd Táncszínház tagja,
 • HAMAR MÁRIA, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola igazgatója,
 • HOLB IBOLYA, táncpedagógus, koreográfus, táncos,
 • Dr. JUHÁSZ LÁSZLÓ, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi adjunktusa,
 • MESTER VIKTÓRIA, operaénekes,
 • NAGY TAMÁS, a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium intézményvezetője,
 • ORVOSNÉ BARNA MÓNIKA, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai docense,
 • Id. ÖKRÖS TIBOR, nagybőgős, előadóművész,
 • TÓTHNÉ KISS ERZSÉBET, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának hivatalvezetője,
 • Dr. LEGOZA JÓZSEF, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum osztályvezető tisztiorvosa.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

 • CSÁKVÁRINÉ VERÉB VALÉRIA, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tanára,
 • LÉRÁNT KÁROLY LAJOS, a Zalai Polgári Körök Egyesületének vezetőségi tagja,
 • PAÁL ISTVÁN, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke,
 • RÁCZ RITA, a Magyar Állami Operaház operaénekese,
 • SZIBERNÉ FEHÉR ÉVA, a Kaposvári Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokság gazdasági vezetője,
 • Dr. TAKÁCS ANDRÁSNÉ, ének-zene tanár, karvezető,
 • TÓTH GYULA, pedagógus, mesteredző,
 • VIDA ZOLTÁNNÉ, a Nagyatádi Karitász Csoport alapító tagja,
 • HAJDÚ FLÓRIÁN, táncos, szólista,
 • LÁTÓ RICHÁRD, a Kecskeméti Katona József Színház zenei asszisztense.

Bessenyei György-díjat kapott

 • Czink Judit, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának irodavezetője,
 • Dózsa György Károly, a nyírbátori "Szárnyas Sárkány" Kulturális Vállalkozás fesztiváligazgatója,
 • Kölcseyné Balázs Mária, a békéscsabai Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campusának tanársegédje,
 • Ureczky Klára Tünde, a hidasnémeti Közösségi Szolgáltató Ház vezetője részére.

Népművészet Ifjú Mestere díjban részesült

 • Ágfalvi György és Hetényi-Kulcsár Klára, a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei,
 • Dénesi Ildikó, kézműves, mézeskalács ütőfa készítő, fafaragó,
 • Dudás Dániel, a jászberényi Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusa,
 • Soós Csaba, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola és az ürömi József Nádor Általános és Művészeti Iskola pedagógusa, népi hegedűs,
 • Tóth Attila, kovácsmester,
 • Vastag Richárd, az ajkai Apte Alapfokú Művészeti Intézmény, a magyarpolányi Alapfokú Művészeti Intézmény és a veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Iskola és Művészetoktatási Intézmény néptánc-pedagógusa, néprajzkutató.

Móra Ferenc-díjat vehetett át

 • Dr. Bagi Gábor, a szolnoki Damjanich János Múzeum történész-muzeológusa,
 • Dr. Medgyesi Konstantin, a szegedi Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense, muzeológusa,
 • Dr. Konrad Sutarski, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára nyugalmazott múzeumigazgatója, költő, író, műfordító.

Pauler Gyula-díjban részesült

 •  Dr. Géczi Lajos PhD, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának főlevéltárosa

Szinnyei József-díjat kapott

 • Bazsóné Megyes Klára, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója,
 • Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató helyettese,
 • Szellőné Fábián Mária, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese,
 • és Szita Gábor, az Országos Széchenyi Könyvtár raktárosa.