Öt kulturális intézmény szűnt meg december 31-én

2017.01.01. 08:34
Búcsút inthetünk a Nemzeti Művelődési Intézetnek (NMI), a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek (MaNDA), a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának (NKAI), a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (Forster Központ), valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak (Eszterháza Központ).

Az NMI jogutód nélkül szűnt meg, de ez nem azt jelenti, hogy feladatait nem látja el más: a Lakitelken működő Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. dolga lesz foglalkozni 

  • muzeális és közművelődési feladataival,
  • a Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek kezelésével,
  • az EU-s forrásból finanszírozott, folyamatban lévő pályázatokkal
  • a folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektekkel kapcsolatos közfeladatokkal.

A MaNDA

  • digitalizálási feladatait,
  • a közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó jogait és kötelezettségeit,
  • az EU-s forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjeit 

a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. vette át. Erről azt lehet tudni, hogy A 100 százalékban állami tulajdonban áll, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) háttérintézménye. Feladata a KIM működtetésében lévő, önálló és igen különböző profillal bíró egységek üzemeltetése, kiszolgálása, valamint programjainak és kommunikációjának felügyelete és összehangolása (pl. Design Terminál, az Akvárium Klub és a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes).

Az NKAI beolvadás útján jogutódlással szűnt meg, általános jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, feladatait és hatásköreit a Pest Megyei Kormányhivatal vette át. A Forster Központ jogutódlással szűnt meg, bizonyos feladatait a kulturális örökség védelméért felelős miniszter látja majd el, de például a Magyar Építészeti Múzeum fenntartásáról a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) gondoskodik majd. A Magyar Építészeti Múzeummal kapcsolatos feladatok, a humán erőforrás, költségvetési források és eszközök és a folyamatban lévő ügyek átvételéről az MMA, a Miniszterelnökség és a Forster Központ közfeladat-ellátási megállapodásban rendelkezett.

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Budavári Kft.) január 1-jétől a Forster helyett közfeladatként látja majd el a nagyberuházások régészeti előkészítését és koordinálását, az előzetes régészeti dokumentáció készítését, próbafeltárás végzését, valamint a jogszabályban meghatározott régészeti feladatokat; a feltárások szakmai irányelveinek és protokolljainak kidolgozását, továbbá a régészeti örökség felkutatásában való közreműködést.

Szintén a Budavári Kft. végzi a Forster Központ megvalósítása alatt álló egyes kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok fejlesztési feladatait; a létesítménygazdálkodási és az ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, hasznosítási feladatait; a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtásával, hasznosítási, pályázati tanácsadással és közreműködéssel, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadással, tervpályázati eljárás lebonyolításával összefüggő feladatokat.

A Budavári Kft. vette át a veszélyeztetett műemlékek helyzetének konszolidálásával, hasznosítási javaslatok készítésével kapcsolatos, valamint a kulturális örökség fejlesztési programjainak kidolgozásával, nyomon követésével összefüggő feladatokat; a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozását, megvalósítását; a vagyonkezelt ingatlanokra vonatkozóan a közgyűjteményi feladatokat, továbbá múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtását.

Ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan a Forster Központ által benyújtott, folyamatban lévő vagy lezárult EU-s pályázatok, a központtal megkötött uniós támogatási szerződések és az ezekkel kapcsolatosan megkötött együttműködési megállapodások, konzorciumi szerződések tekintetében a központ jogutódja a Budavári Kft. Több projektben viszont a Miniszterelnökség lesz a Forster Központ jogutódja.

Az Eszterháza Központ feladatait - közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel - jogutódlással a NISTEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A jogutódlás kiterjed valamennyi, az Eszterháza Központ által ellátott feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az ezekhez kapcsolódó jogviszonyra, különösen az ezekkel összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségre, az ingó és ingatlan állományra, valamint az átvett feladatokat ellátó alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, munkaviszonyára, közalkalmazotti jogviszonyára.  • Tippek
  • Babaváró hitel