Kiakadt az egyház saját Jézus-filmjén

2012.12.13. 16:40 Módosítva: 2012.12.13. 19:13

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki testülete betiltatná a Magyar Református Egyház megbízásából készült, A fiú cimű „  arrogáns és giccses" karácsonyi Jézus-filmet, mert királyok helyett csak egy kurva és pár kamionos örül benne a Megváltó érkezésének, és a végeredmény „semmilyen módon nem fejezi ki és nem is fejezheti ki Jézus Krisztus református anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét, sem a Szentírás szerint, sem hitvallásaink értelmében."

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, Petrik András rendezőnél József és a terhes Mária barátságos arcú, de lerongyolódott stopposok (Kovács Krisztián, György Evelyn), akik egy román kamionossal utaznak az autópályán. De a bibliai Betlehem helyett csak egy lerobbant kamionospihenőig jutnak, így a kis Jézus a jászol helyett egy autópálya melletti dzsuvás klotyóban születik meg, ahol pásztorok és napkeleti királyok helyett csak egy kurva (Kovács Patrícia), egy másik kamionos (Nagy Ervin, Kürthy Lajos) meg egy rendőrjárőr (Rajkai Zoltán) járul a kisded színe elé, akik ráadásul nem hoznak se aranyat, se tömjént, se mirhát, viszont vigyorogva fotóznak a mobillal.

A videót az elmúlt napokban már több, mint 4300-an lájkolták, a kommentekben pedig a lelkes katolikus és evangélikus júzerek egymást túllicitálva siránkoznak azon, miért nem az ő hitsorosaiknak jutott eszébe egy ilyen modern környezetbe átültetett, karácsonyra időzített, ötletes vallási kampányfilm.

Íme a december 12-i keltezésű levél, amit a Dunamelléki Egyházkerület esperes-gondoki értekezletének vezetői juttattak el a Magyar Református Egyház Zsinatának Elnökségéhez:

Főtiszteletű Elnökség!

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete a mai napon megtekintette és megvitatta a Magyarországi Református Egyház karácsonyi „társadalmi kampányá”-nak interneten, közelebbről a református.hu-n látható filmjét és a filmhez kapcsolódó egyéb internetes anyagokat.

Esperes-gondnoki értekezletünk a leghatározottabban kéri „A fiú” című alkotás és a hozzákapcsolódó anyagok haladéktalan eltávolítását. Indokaink a következők:

A kampányfilm nem a református egyház illetékes döntéshozó testületeinek tudtával és egyetértésével készült, és került fel egyházunk hivatalos honlapjára. Az esperes-gondnoki értekezleten többen, akik az Elnökségi Tanács ülésén részt vettek, beszámoltak arról, hogy ezt a filmet nem látták, s ehhez felhatalmazást nem adtak. Miután azonban a film arrogáns és giccses tartalma, megbotránkoztatásra okot adó üzenete nem fejezi ki egyházunk konszenzusát a karácsony valósága és üzenete kapcsán, nem lehet az egész református egyház karácsonyi üzeneteként bemutatni, és a honlapunkon szerepeltetni. Továbbá, a film és a hozzá kapcsolódó anyagok erőszakos kontextualizálása meghamisítja a bibliai üzenetet, és súlyos ellenérzéseket válthat ki egyházunk tagjaiból. Nem tudjuk méltányolni azt a szándékot, amely egy meghökkentő filmmel akarja az olvasókat és nézőket a karácsony üzenete iránti érdeklődésre felébreszteni, mert a meghökkentés már-már a blaszfémia határát súrolja, sőt némelyek szerint át is lépi. Egyedül csak az menti a tévelygés bűne alól, hogy annyira giccsesre sikeredett, mint éppen az összes olyan karácsonyi giccs, amely ellen oly annyira harcol. Mi csak azt kérdezzük, amit kétezer év óta kérdez ámulattal minden keresztyén a betlehemi jászolbölcső titka kapcsán, hogy miért lett Isten emberré? Erre a film és a hozzá kapcsolódó anyagok meg sem kísérelnek választ adni, s ezzel félrevezetik azokat, akik innen vennének tájékozódást.

Határozottan és tisztelettel kérjük tehát e kampány-anyag eltávolítását, mert semmilyen módon nem fejezi ki és nem is fejezheti ki Jézus Krisztus református anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét, sem a Szentírás szerint, sem hitvallásaink értelmében.

A dunamellékiek levelére másnap Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke válaszolt: nem érti a felháborodást, hiszen a kampányfilmet engedélyező tanácskozáson, ahol a szpotot és a honlapot is mindenki láthatta, a dunamelléki küldöttek nem jelezték, hogy bármi gondjuk lenne az anyaggal.

Nagytiszteletű Esperes-Gondnoki Értekezlet!

2012. december 12-én kelt levelükre az alábbiakat válaszolom.

Levelük nem ért teljesen váratlanul, hiszen előző este Szabó István püspök úr közölte velem, hogy „fogsz kapni egy csúnya levelet". Bár furcsállom, hogy valaki előre minősít egy későbbi időpontban meghozandó döntést, de ezt az eljárást nem kívánom minősíteni. Levelük tartalmi részére az alábbiakat válaszolom.

Az Önök által minősített film megrendelése a Zsinat Elnöksége jóváhagyásával történt, ezért a film következményeiért az Elnökség vállalja felelősséget. Sajnálom, hogy az Esperes-Gondnoki Értekezlet tagjaiból a levélben jelzett ellenérzést váltotta ki ez a film és a kapcsolódó honlap.

A levél 3. bekezdésének elején megfogalmazott kifogás, mely szerint a film az egyház illetékes döntéshozó testületei tudtán kívül és egyetértése nélkül készült, valótlan. A Zsinat Elnöksége a film koncepcióját és megvalósítási tervét előzetesen ismerte, a Zsinat Kommunikációs Bizottsága megismerte és megtárgyalta a kampány leírását és a film elképzelését. A Bizottság, beleértve a Dunamelléki Egyházkerület képviselőjét is, támogatta az elképzelést.

Ezt követően a Zsinat Elnökségi Tanácsa november 28-i ülésén – mielőtt a film publikussá tétele és a kampány elindítása megtörtént volna advent első vasárnapján – a teljes filmet, és az akkor még nem teljesen kész honlap részleteit is láthatta. Kifogás, felháborodás az Elnökségi Tanács tagjaiban sem fogalmazódott meg a kampány, illetve a film kapcsán.

Továbbá a december 5-i Zsinati Tanácsi ülésen, illetve a december 7-én a megújult Reformátusok Lapjával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése érdekében megtartott esperesi és sajtóelőadói tanácskozáson sem hangzott el egyetlen kritikai megjegyzés vagy felháborodott hang. Természetesen ezen az ülésen is részt vettek a dunamelléki küldöttek.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a film a sokféleképpen elmondható karácsonyi történet sajátos megközelítése. Kérem, hogy Önök is azzal a lelkülettel fogadják, amelyre a Zsinati Tanács legutóbbi ülésén is utaltam, hogy közös döntéseinket előkészítő és kísérő vitáinkban egymásról jót is feltételezzünk. Én ezzel a lelkülettel kívánok sok erőt és bölcsességet ahhoz, hogy a karácsony titkát mindenütt úgy tudják majd hirdetni a szószékekről, hogy az az egyetlen igazi kérdésre, vagyis, hogy miért lett Isten emberré, hiteles, a ma gyülekezetéhez és emberéhez eljutó igazi válasz legyen.