Összecsapott Návai és az MMKA elnöke

2010.07.28. 14:43

Két hete megítélték a Filmbizottság negyedévi költségeire járó 4,325 millió forintot a kuratórium ülésén, derül ki Návai Anikó Kőrösi Zoltánnak, a Mozgókép Közalapítvány elnökének írt mai leveléből is, ami megerősítette a múlt heti állításunkat. Ezt a döntést korrigálta információnk szerint két nappal később Kőrösi, aki a héten az újságíróknak is megerősítette, hogy Návait nem alkalmazzák tovább. Vagyis Návai az MMKA-tól tényleg nem kap semmit, de mindezt már az egymásnak írt leveleikből is megtudhatjuk, hiszen a címzettek közé pár újságírót is betettek.

A 4,325 millió odaítélése, majd annak visszavonása hátteréről a névtelenséget kérő MMKA-közeli személyek azt állítják, hogy az a Návaiért harcoló Tóth Erzsébet majdnem sikeres akciója volt. De ha valóban csak erről van szó, akkor még nagy szava lehet az egykori főnöknek, hisz a Filmbizottság havi 1,5 milliója egyhangú szavazattal átment a kuratóriumi döntésen 7,9 milliárd MMKA-s tartozás ide, 1,5 milliárdos miniszteri zárolás oda, és csak pár nappal később korrigálták.

A levelekre visszatérve: Návai Anikó Kőrösinek írt mai levelében a döntésre hivatkozva úgy tesz, mint akinek nem szakadt meg a munkaviszonya, mégis abbahagyja, ugyanakkor megköszöni "a filmbizottságot 1999-ben létrehozó FIDESZ, a főtitkár asszony, a korábbi elnökök és kuratóriumok tagjainak 11 évig tartó bizalmát". Ami több mint 200 millió forintot jelentett.

Návai levelére Kőrösi Zoltán, az MMKA elnöke levelében az alapítvány filmes promócióját végző Filmbizottság szervezet definíciójával válaszol: mégpedig, hogy az nemcsak Návait takarja és nemcsak a Los Angeles-i Filmbizottságot. Valójában részletkérdés, hogy kit takart a Filmbizottság, az főleg Návai havi 1,5 milliós fizetését jelentette. (Információink szerint a Filmbizottság egyszemélyes volt: legalábbis Návain kívül csak Tóth Erzsébet főtitkárasszony, és Hegedűs László munkatárs szerepel a Filmbizottságnál az MMKA honlapján, és egyikük sem ezért a munkáért kapott bért). Mintahogy az is részletkérdés már, hogy megítélték két hete a következő három hónapra is a pénzt Návainak, hisz a végeredmény szerint nem kap.

"Szavazni kizárólag a Filmunió pénzéről szavaztunk" - reagált a levelek után az Indexnek Kőrösi, akit arról is megkérdeztünk, mi lesz a pénzzel: "a megítélt pénz újrahasznosítása augusztustól a Filmunió feladata lesz".

A két, július 28-án keltezett levelet itt közöljük:

Tisztelt Elnök Úr és Kuratórium,

Köszönettel tartozom az MMKA kuratóriumának, melynek 6 jelenlévő tagja és elnöke 237/2O1O.július 14. Sz. határozatával (ld. alább) egyhangúlag megszavazta a Magyar Filmbizottság negyedéves költségvetését és tevékenységének folytatását.

Én azonban mostantól más irányban fogom érvényesíteni több évtizedes szakmai kapcsolatrendszeremet. Az MMKA áprilisban beiktatott elnökével csupán egy köszönés erejéig találkoztam a filmszemlén. Hivatalba lépése óta egyetlen rövid emailt kivéve semmilyen szakmai kérdésemre nem válaszolt, és nem kereste a lehetőséget, hogy megismerjük egymás  tapasztalatait, szakismereteit és terveit. Számos - gyakran sajátos - sajtómegnyilvánulásából derült ki számomra, hogy a magyar filmszakma nemzetközi filmvilágban elfoglalt helyéről és szerepéről alkotott ismeretei és elképzelései sem szakmailag, sem kulturálisan, sem erkölcsileg nem vállalhatóak, tehát nem képviselhetőek a világ filmfővárosában.

Őszinte szívvel köszönöm a filmbizottságot 1999-ben létrehozó FIDESZ, a főtitkár asszony, a korábbi elnökök és  kuratóriumok tagjainak 11 évig tartó bizalmát, előrelátását, szakmai és erkölcsi hozzáállását, mely lehetővé tette, hogy a magyar filmszakma a közép-európai térségben elsőként lépjen be a filmbizottságok nemzetközi nonprofit szövetségébe és évente mutatkozzon meg a helyszinek Santa Monica-i világkiállitásán. Öröm volt Prágából Budapestre tériteni Betty Thomas rendezőt, Eddie Murphy-t és az I Spy-t, meggyőzni Brad Pittet és Robert Redfordot, hogy nem fogják hiányolni Londont és nem bánják meg Budapestet, Tony Scott rendezőt pedig arról, hogy szakembereink világszinvonalon forgatják majd a Kémjátékot (oly sikeresen, hogy a világhirü rendező-producer pár évre rá Berlin helyett hozzánk hozta The Company c. tévésorozatát), a kilencvenes évek kellemetlen tapasztalatai után visszahódítani Magyarországra az HBO-t, 46 ország 136 millió tévénézőjével együtt hallani és látni, ahogy Tom Hanks a kamerák előtt köszönetet mond a magyar stábnak a John Adams Golden Globe dijaiért, William Fox emlékére herendi táblát állitani a 2Oth Century Fox mozijának falán Jack Valenti, a stúdiókat egyesítő Motion Picture Association of America legendás elnökével, ezer nézővel együtt megtapsolni Várhegyi Attila kultúrális államtitkárt az Amerikai Filmakadémia nagytermében, George Cukor emlékkiállítást és Szabó István vezetésével szakmai panel-beszélgetést rendezni ugyanott, Kóka János minisztert kalauzolni Hollywoodban, évekig dolgozni a filmtörvény előkészítésén Budapesten és Los Angelesben, bemutatni és folyamatosan prezentálni a magyar filmtörvényt Hollywoodban és New Yorkban, karácsonykor, vasárnap, 24 órán belül fotókkal és információkkal ellátni az amerikai partnereket, Robert Cormant, Tarantino és Scorsese idős mesterét Budapestre csábitani, Magyarországot képviselni nemzetközi filmfinanszírozási konferenciákon és szakmai-társadalmi egyesületekben, szakmai kapcsolatokhoz segíteni a Korda stúdiót, szakmai vendégekkel megtölteni az American Film Market magyar résztvevőjének fogadását, összeismertetni a magyar filmrendezőket, producereket és forgalmazókat a legfontosabb amerikai szakmai szereplőkkel Los Angelesben, Cannes-ban és Torontóban, rendszeresen kezelni és tájékoztatni az amerikai filmes szaklapok munkatársait, a filmszemlére (illetve annak zsűrijébe) hozni vezető európai és ázsiai filmes újságírókat, magyar filmrendezők és forgatókönyvírók projektjeit olvasni, méltatni és finanszirozást keresni, magyar filmek amerikai remake-jogainak értékesítéséhez közvetítőt szerezni, és egy évvel ezelőtt West Hollywoodban megszervezni, megrendezni és lebonyolítani a Save In Hungary fogadást, melyen  4 nagy stúdió főnöke és az összes jelentős független hollywoodi gyártó 54  jogi, pénzügyi és gyártási elnöke és alelnöke jelent meg, hogy megismerkedjen a Los Angelesbe látogató, saját projektjeiket is képviselő magyar producerekkel. Nem sorolom tovább, mert munkám teljes dokumentációja 1999 óta hozzáférhető az MMKA titkárságán.

Bízom benne, hogy az MMKA jelenlegi elnöke és az irányításával működő új és régi nemzetközi szakemberek kellő szakmai és emberi tisztelettel, érzékenységgel, szeretettel, kapcsolatrendszerrel és kultúrális hozzáértéssel fogalmazzák meg és hajtják végre az alapítvány célkitűzéseit.  Erre különösen nagy szükség van most, amikor az ország anyagilag, erkölcsileg és külföldi megítélését tekintve rendkívül nehéz helyzetben van, és az  egész magyar filmszakma számára az a túlélés kulcsa, hogy  egyre szervesebben illeszkedjék a globális filmgyártásba és filmművészetbe.

Ehhez és az Önök munkájához minden jót kivánok.

Köszönettel és tisztelettel,

Návai Anikó

237/2010. (07. 14.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium a jelenlévő 6 tag egyhangú szavazatával (6 igen) úgy döntött, hogy a Filmszakma egészét érintő tevékenység támogatására benyújtott pályázatok alapján az alábbi támogatásokat ítéli meg:
Pályázó Pályázat tárgya Támogatás Megjegyzés
Magyar Filmunió Kft. nemzetközi tevékenység 41 400 000,- Ft I. III. negyedév II. - alaptev. 27,5 M Ft
Eurimages Iroda 4,125 M Ft
Eurimages felm. 0,9
Filmbizottság 4,325 M Ft
Media Desk 4,55 M
A IV. negyedévi támogatásról új pályázat nélkül dönt a kuratórium.
Magyar Filmművészek Szövetsége szakmai koordináció 7 560 000,- Ft II. félév

Tisztelt Návai Anikó!

Mindenekelőtt köszönöm a levelét, és köszönöm azt is, hogy szakmai és erkölcsi vállalhatatlanságomról értesített. Sajnálom, hogy így gondolja. Örülök ugyanakkor, hogy a tevékenységét ennyire eredményesnek látja, s nem tagadom, nagyon sajnálom, hogy a magyar filmszakmából kizárólag ezzel ellentétes értelmű jelzéseket kaptam. Ennek ellenére, ha megengedi, én nem próbálnám se szakmailag, se erkölcsi értelemben minősíteni Önt. Kérem, engedje meg, hogy eloszlassam egy tévedését is. Ugyan nem egészen értem, hogy egy kuratóriumi jegyzőkönyv adott részlete miként került az Ön birtokába, de szívesen felvilágosítom, hogy a Filmunio Kft. számára megszavazott negyedévi költségvetésben szereplő  „Filmbizottság” sor nem azonos az Ön tevékenységével, s nem azonos Návai Anikó szerződésével. Nem csak azért, mert szervezetileg e rész neve hivatalosan:”Magyar Filmbizottság”, s ennek részét képezi a „Los Angeles-i filmiroda”, hanem azért sem, mert Önön kívül más emberek is dolgoznak benne. Igen, igaza van, a Kuratórium megszavazta a Magyar Filmbizottság negyedévi működését és költségvetését.
Tisztelt Návai Anikó!
Megítélésem és a kuratórium véleménye szerint a Magyar Mozgókép Közalapítvány nemzetközi tevékenysége erős átszervezésre szorul. Talán félreértette a helyzetet: a gondolkodásunk nem az Ön helyzetére irányult elsősorban, ennél nagyobb problémákra szeretnénk figyelni. Három hete a kuratórium megtárgyalta az új szervezeti és működési szabályzatot, szervezeti értelemben a holnapi naptól létrejön az MMKA-n belül a Nemzetközi Igazgatóság, s ennek vezetője, Bereczki Csaba azt kapta feladatául, hogy az európai filmalapokkal új szintre helyezze az MMKA promóciós, koprodukció-előkészítő, diplomáciai és sales-kereteket adó kapcsolatrendszerét. Ennek a koncepciónak a részeként takarékoskodunk is, és nem tagadom, nyomós érvként esett latba az Ön havi másfél millió forintos díjazásának a megtakarítása is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezen tevékenységek nem azonosak a filmipari bérmunkák szerzésére irányuló promócióval, azzal a munkával, amit levelében a tevékenysége bemutatására részletez. Ugyan mélyen elítélően nyilatkozik szakmai és erkölcsi állapotomról, de talán érdekelni fogja, hogy mind a kuratórium tagjai, mind az új nemzetközi igazgató, mind a Filmúnio Kft. Vezetője, tehát az Ön felettese a legteljesebb mértékben egyetértett és egyetértenek az Ön szerződésének a folytathatatlanságával.

Kérem, végezetül engedje meg, hogy én is megköszönjem a magyar film érdekében kifejtett eddigi áldozatos tevékenységét, és nagyon sok sikert kívánjak a további munkájához. Őszintén remélem, ha a személyemben ellenségének is tekint, a magyar film érdekei ellen nem fog küzdeni. Ehhez kívánok sok erős és sikert!

Üdvözlettel:

Kőrösi Zoltán  • Hírek
  • Bankszámla