Kötelező műemlék-felújítást írhat elő az állam

2020.04.01. 13:53

A nemrég beterjesztett salátatörvényben a műemlékekre vonatkozó szigorítás is szerepel (15. pont): az állam által kiemelten közérdekűnek minősített építkezéseknél kötelezhetik arra a szomszédos műemlék tulajdonosát, hogy újítsa fel a saját ingatlanját, amennyiben annak állapota zavarja a szomszédos építkezés megvalósítását vagy a beruházást követő használatot. Ha ennek nem tesz eleget, a munkát az állam végzi el helyette, és a tulajdonosra terhelik a költséget.

Eddig is volt már hasonló rendelkezés, de az csak a műemlékek állagmegóvására (vagyis nem a teljes felújításukra) vonatkozott. Ennek értelmében az állam elrendelhette „a védett műemléki értékek állagmegóvására vagy jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését”. Szintén ehhez hasonló szabály létezik már a nemzeti emlékhelyekre is, ahol az állam „elrendelheti a kiemelt nemzeti emlékhelyen és annak településkép-védelmi környezetében építmény, építményrész – meghatározott időtartamon belül teljesítendő – felújítását, átalakítását”.

A mostani rendelkezést valószínűleg nagyon csak nagyon ritka esetekben fogják alkalmazni, de az a törvényjavaslat indoklásából sem derül ki, hogy konkrétan milyen projektek érdekében tartják szükségesnek a szigorítást.