Városképet romboló, óriási betonszörnyet építenek a Kazinczy utcában

2022.10.10. 06:07

Új Babilon épül

Már több mint két éve tudható, hogy a fővárosi kormányhivatal az Állami Balettintézet használaton kívüli Kazinczy utca 40–46. szám alatti emeletes konténerépületét és az L alakban rátapadó egykori Schmolka Manó és Kozma Jenő hentesek működtette kóser szalámigyár és füstölt húsárú gyárának Kazinczy utca 48. szám alatti maradványaira megadta a bontási engedélyt.

Ahogy korábban sejthető volt, a bontásra ítélt épületek helyére egy szálloda fog épülni, amelynek terveit ez év április elsején, azaz pont bolondok napján tette nyilvánossá a Botos Bálint és Németh Péter irányította Forestay Group cégcsoport és a tervezéssel megbízott Tömösi Örs és Tömösiné Nagy Ibolya építészházaspár, valamint csapatuk, az Art-NT Építész Stúdió Kft.

Bár az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) feltöltött megalomán tervről még nem született érdemi szakhatósági döntés, a VII. kerületi önkormányzat ez év szeptember 21-én mégiscsak zöld utat adott a beruházásnak a PestBuda információi szerint.

A képviselő-testület felhatalmazta Niedermüller Péter polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére, ami azt jelenti, hogy az utca páros oldalának öt kisebb méretű telkének összevonásából létrehozott

3347 négyzetméter alapterületen a gépészeti felépítményekkel együtt egy tízszintes, 270 szobás hotel fog elméletben hamarosan megépülni.

Stílus telefonhívásra

A 27,58 méter magasra tervezett új erzsébetvárosi monolit végérvényesen meg fogja változtatni az enyhén íves, foghíjai ellenére még mindig hangulatos, váltakozó magasságú házakból álló Kazinczy utca összképét. A terebélyes lakótömb ugyanis tovább fogja növelni telekszomszédjai, a 2004-ben átadott 81 lakásos Hollóház és a 2007-től használatos Eszterház okozta tájsebet. Bár a településrendezési szerződés kiemeli, hogy a leendő szálloda homlokzatának alsó része „tájba illő” sötét színű téglaburkolatot fog majd kapni, az épület elé pedig három darab fát is elültetnek, ám ezek a látszatmegoldások sem segítik elő az épület harmonikus besimulását a megmaradt XIX. századi utcaképbe.

Az ingatlan minimalista, laktanyaszerű kialakításának köszönhetően nem tudja és nem is akarja követni a vele szemben sorakozó többnyire keskeny homlokzatú házak tagozati felosztásait és változatos ritmikusságát. Az épület a közvetlenül mellette álló, Dob utcára is kinéző Goldstein Ignác csillár-, falikar- és világítóeszköz-gyáros építette, 1886-ban átadott bérházának párkány- és szintmagasságait sem veszi figyelembe. A térbeli idom bár valószínűleg megfelelhet funkcionális elvárásoknak, ám pöffeszkedő mérete és lebutított külleme miatt 

e kortárs alkotás sem lesz egy intellektuális szépség.

Pedig köztudott, hogy egy város lelke mindig a házaiban él, igazából ott érhető tetten. Erre kíváncsiak a turisták, ettől otthonos és lakájos az épített tér az ott lakóknak. Ez határozza meg mindennapi hangulatunkat.

Gróf Georges-Louis Leclerc de Buffon természettudós az ember természetrajzáról írt 1749-es írása, valamint az akadémiai székfoglalója során így jellemezte ezt az alkotói típust:

A stílus maga az ember. (…) A stílus hiánya különbözteti meg a zsenit az árnyéktól. (…) A stílusnak gondolatokat kell a fejünkbe vésnie. Ha erre a mutatványra az önjelölt alkotó nem képes, akkor az nemcsak elpocsékolt munkaidő és hasztalan élet, hanem a szemlélőnek egy igen hosszas és bosszús szenvedés is.

E fennkölt gondolatok tükrében úgy tűnik, hogy csak az anyaghasználatában lesz más ez a szálloda, mint a helyét egyelőre kitöltő, 1976-ban ideiglenes jelleggel átadott konténerház, amelyet a Táncművészeti Főiskola koreográfusai és balettnövendékei használtak a kétezres évek elejéig.

A Bánd kenyérgyár, Kazinczy utca 50.

Annak ellenére, hogy a klasszicista, szecessziós és eklektikus stílusú épületek alkotta finom városszövetbe egy újabb molylepkét akarnak lepetéztetni, az

Art-NT ÉpítészStúdió még egy izgalmas vizuális lehetőséget hagyott ki.

A fejlesztési terület szélén, a Kazinczy utca 50. szám alatti BRKLYN nevű szórakozóhely által használt egykori ipari épületet úgy alakítanának át Tömösiék, hogy annak téglaarchitektúráját teljesen szétvernék. A korábban Kockának hívott épület nem védett, akár teljesen el is bontható, ám pont Bánd Vilmos pékmester 1881-ben felépítette kenyérgyárának utcai frontja az, amelynek építészeti játékossága, tagozatainak ritmikussága továbbvihető, a mostani terv szerinti kukoricagóré-szerű kubus helyett.

Érdemes megemlíteni, hogy ezt az egykori kenyérgyárat 1916-ban örökölte meg Bánd Gyula lisztkereskedő, aki anyagi gyarapodását követően két évvel később megalapította a róla elnevezett Kenyér-, Keksz és Tápszergyár Rt.-t. Az üzem 2012-ig működött a területen, amikor is a Király Residence Ingatlanforgalmi Kft. lebontatta a sütödét és a szomszédos Bánd-féle bérházat, amelynek a helyén kialakították a meghosszabbított Madách sétányt.

Az üzem kétszintes Kazinczy utcai homlokzatát ekkor még meghagyták, csak a magasföldszint ablaksorát, a Párizsban oly gyakori, ám Budapesten nagyon ritka cselédemeleteket verték szét a lépcsőház díszes, maratott üvegeivel együtt. Ezeket a terveket Alexa Zsolt vezető építész irányítása mellett Oroszlány Péter elképzelése szerint valósították meg. Ekkor lett az építmény hétszintes „bulika és csacsogó központ”. Ennek a homlokzatnak a bája lenne megmentendő.

A Scheibel-féle Első Magyar Gőzfürdő, Kazinczy utca 40.

A Táncművészeti Főiskola egykori konténerházának helyén korábban négy épület állt. A Kazinczy utca 40. szám alatti telek az Első Magyar Gőzfürdőnek adott otthont. A Scheibel József alapította fürdő 1842-ben nyitotta meg kapuit, amelyet Hild József tervei alapján építettek fel. A vállalkozó 1847-ben bővítette és szépítette tovább tulajdonát. A Zofahl Lóránt elképzelései alapján elvégzett átalakítás során lett a klasszicista, mór építészeti elemekkel gazdagon tagolt és csipkézett, cour d′honneur elrendezésű az épület. A balneológiai létesítményt az utcáról egy szökőkúttal díszített kis kerten keresztül lehetett megközelíteni. 

Az U alaprajzú gőzfürdő a korabeli leírások szerint nagyon hangulatos hely volt. Külön női és férfi részlege volt. Kádjait és medencéit a Duna vizével töltötték fel, amelyet a szomszédos házban kialakított kazánnal melegítettek fel.

A főváros negyedik alapítású fürdőjét tulajdonosai után mindig másként hívták. 1868-tól Tarcsay József-féle, majd 1894-től Ringer Géza-féle fürdőként volt ismeretes. A XX. század elején az intézmény nívója gyorsan romlani kezdett, leginkább az alsóbb társadalmi réteg használta már, akik lakhelyük csatornázottságának elégtelen mivolta miatt hetente egyszer itt tisztálkodtak. Ekkoriban vezették be a külön férfi és női napokat is.

1908-tól a népfürdő kádjait már nem a Dunából szivattyúzott vízzel, hanem talajvízzel töltötték fel, amelyet a ház pincéjében fúrt, 11,30 méter mély kútból nyertek. Horusitzky Henrik geológus 1935-ös jelentése szerint normális viszonyok között ebben a kútban 4,60 méter volt a vízoszlop magassága, amely bőséges vízutánpótlást biztosított a kádfürdőknek.

A magánfürdők között kialakult egyre erősebb verseny miatt a rekreációs központot 1921-ben modernizáltatta Ringer István fürdőorvos, aki ekkor vezette be az újsághirdetésekből kivágható, 25 százalékos belépti kedvezményt biztosító utalványrendszerét is. Bár a doktor megjelenésével egy kis időre ismét fellendült a fürdő forgalma, ám egyúttal megjelentek az első sötét árnyak is a családi örökség felett.

Egy hullaház romjain, Kazinczy utca 40.

A zsidótörvények okozataként 1944. május 19-én adta ukázba Jaross Andor belügyminiszter, hogy az Első Magyar Gőzfürdőt csak a zsidó származású és vallású állampolgárok látogathatják a jövőben, keresztények már nem. A Szálasi-kormány november 29-én döntötte el a budapesti gettó felállítását, amelyet Belső-Erzsébetváros négy, nagyobb forgalmú utcája által közrefogott közel 0,3 négyzetkilométer 291 lakható bérházának 4513 darab lakását jelentette. A budapesti gettóba csaknem 65 ezer nemzettársunkat költöztettek be a nácik és a nyilasok a főváros többi kerületéből, hogy így létrehozhassák Európa ötödik legnagyobb területű és népességű kényszerlakhelyét Varsó, Łódź, Krakkó és Párizs után.

Az Első Magyar Gőzfürdő Kazinczy utcai főbejárata és díszudvara
Az Első Magyar Gőzfürdő Kazinczy utcai főbejárata és díszudvara
Fotó: Kubinyi Ferenc-Vahot Imre Magyarország és Erdély képekben, Pest, 1853

A túlzsúfoltság, a krónikus gyógyszer- és élelemhiány miatt a gettóban aratott a halál. A gőzfürdő lett a zóna kijelölt hullaháza. A halottakat innen 1944. december 29-ig a Kozma utcai, majd a Salgótarjáni utcai temetőbe vitték, ám ahogy a Vörös Hadsereg 1945. január 3-án Zuglónál elérte a Rákos-patakot, ez a temetkezési lehetőség is megszűnt.

Tetézte a problémákat, hogy a rendőrség arra kötelezte a Zsidó Tanácsot, hogy a gettón kívül meggyilkolt izraeliták holttesteit is itt helyezze el. Január 12-re megtelt Ringer István gőzfürdője. Mivel a halottak már a szökőkúttal megkoronázott udvaron sem fértek el, így a gettórendőrség kénytelen volt a megfagyott holttesteket a Kazinczy utca mindkét oldalán egymás mellé lefektetni, majd amikor megtelt az utca, akkor az üres üzlethelyiségekben és a Klauzál téren halmozták fel a temetetlen korpuszokat másfél méter magasan. 

Őket az ostrom után a Kozma utcai temetőben, 2281 főt pedig a Dohány utcai zsinagóga melletti kertben hantoltak el 24 tömegsírban.

Az államosítását követően a balneológiai létesítmény 1968-ig működött tisztasági fürdőként, majd egy év múlva lebontották a mellette álló három másik házzal együtt.

A Kampel- és a Mühlich-bérházak, Kazinczy utca 42–44.

A Scheibel alapította gőzfürdő mellett, a Kazinczy utca 42. szám alatt egy 1869-ben háromszintesre növelt bérház állt, amely Kampel Ede kereskedő pénzéből és Buzzi Bódog építész tervei alapján készült el. Itt élt a fürdőt üzemeltető Ringer-család. Az egykori Kazinczy utca 44. szám alatt megbújó lak szintén 1869-ben kapott emeletet Mühlich Lajos kereskedőnek köszönhetően. A terveket itt már Lohr Antal építész jegyezte. Ennek az ingatlannak a hátsó traktusában állt az a gőzgép, amely 1908-ig rendületlenül szivattyúzta a vizet a Dunából a pár lépéssel arrébb álló fürdőbe. Itt volt a kazánház is.

Amikor a gőzfürdő alatti talajvizet kezdték el hasznosítani, akkor a ház akkori tulajdonosa, a veronai születésű Guglielmini Péter szalámikészítő örökösei felszámolták a gépházat, hogy azt a szomszédban működő Schmolka Manó hentesmester tulajdonolta szalámigyár használhassa tovább, mint füstölő. A Mühlich bérház földszintjét ekkor alakították át a húsfeldolgozó fióküzletévé.

Érdekesség, hogy Schmolka kisebbik fia annak a dúsgazdag Landesmann Olgának volt az első férje, akit válásuk után a kor ünnepelt színésze és filmsztárja, Jávor Pál vett el másodjára feleségül. Az asszony újabb házassága már jobban sikerült, mint az első. A híres amorózó élete végéig hűséges maradt választott párjához és nagy szeretettel nevelte az asszony Schmolka Lipóttól szült két kiskorú gyermekét is.

A Schmolka–Kozma húsüzem, Kazinczy utca 46.

Míg a Kazinczy utca 46. alatti házat Altmann Jakab kocsmáros építette, addig a 48-as házszám alatti L alaprajzú telken működött a korában már említett szalámigyár. Schmolka Manó és Kozma Jenő húsfeldolgozója a harmadik legjelentősebb kóser vágóhíd volt az utcában Skrek Lipót és Rebenwurzl Izidor gyárai után. Az üzem az államosítást követően az Állami Húsfeldolgozó, majd a rendszerváltást követően a Délhús Rt. tulajdonába került.

A gyár folyamatosan pusztult, az omlásveszély elkerülése miatt az üzemet hamarosan ki is költöztették innen, majd a főfalakat embermagasságig visszabontották. A romok közé 2011-ben költözött be az Ellátó Kert nevű romkocsma, amely a tervek szerint szintén beépítésre kerül.