Seszták nem csinál

2005.09.06. 02:38

Lehet valami a Hír tv stúdiójának levegőjében, amitől nem nyelvész beszélő fejek heves ingert éreznek a nyelvápolásra. Most is mit hallok egy óvatlan távirányító-mozdulat nyomán: Seszták Ágnes éppen felszólítja Gyurcsány Ferencet, hogy „fejezze be ezt a csinál igét”. (Megfigyelték?, mostanában imádnak bizonyos politikusi és megmondóemberi körökben felszólítani – sőt erről a helyről felszólítani –, lehetőleg olyasvalakit, akinek a felszólító se inge, se gatyája.)

Fejezzen be egy igét! Mindig elönt az éteri derű, amikor olyan harcosban buzog fel a nyelvtudomány, aki képes az ilyen sílusbravúrra (S. Á. egyébként kétmondatonként képes rá).

Mer'hogy magyar ember tesz vagy készít valamit, ez a Gy. F. meg folyton csinál meg megcsinál. Ami rettenetes. Borzalmas. Nicsak, egy eleven Word-nyelvhelyesség-ellenőrző! Engem speciel a guta üt meg, hogy még nem tudtam kikapcsolni a Wordnek azt az eszement funkcióját, amelyik minden nyavalyás csinál-ra beüzeni: „Kerülendő szó vagy kifejezés. Javaslatok: tesz, készít, formál vagy javít.” Túrót! Lehet, hogy azt a nyelvhelyesség-ellenőrzőt jól megcsinálták, de ezzel a kerülendővel azért csínján bánnék.

És a kegyelemdöfés: S. Á. még meg is magyarázza. Az a baj ezzel a csinálással, hogy az „egy Amerikából jött (mint a Word – a szerk.) divatos kifejezés”. Új idők új szelei. Sokat hivatkozott nyelvoltalmi pörölyünk, a Nyelvművelő kézikönyv huszonöt éve még a német machen igét kárhoztatta csinál-ügyekben (fertig macht – készre csinál).

De hát mi a fészkes fene baj van ezzel a szerencsétlen csinállal? Magával az igével nyilván semmi. Rendes ómagyar szláv jövevényszó, már 1372-ben leírták a Jókai-kódexben: „monda egÿ barat pappnak: hogÿ czÿnalna egÿ ekes helyet”. És van az ómagyar irományokban czÿnaltattnÿ, chinalmanyi, czanaltata, ekechenalo sat. Azóta folyamatosan dokumentált használatban van. Jelentése 'készít, javít, tesz, cselekszik, rak, helyez'. Meg 'gerebenez'. Sőt: 'baszik'.

(Nekem S. Á.-t hallva egyébként az első magyar népdalgyűjtemény jutott eszembe, a Pálóczi Horváth Ádámé, 1813-ból: Ó és Új, mintegy Ötödfélszáz Énekek, ki magam csinálmánya, ki másé. Meg az, hogy mekkorát böffenne erre a nekem annyira kedves csinálmány-ra a Word.)

Különben a csinál szláv eredetijének ősszláv – 'rend' jelentésű – alapszava is átjött, abból lett a csín, azt már 1181-ben leírták pannonhalmi Benedek-rendiek (és 1273-ban már chyntolon-kodtunk is). Jó szavak ezek, egytől egyig. Hanem hát a csinál-os kifejezések! A NymKk. bő két lepedőn foglalkozik velük. Így kezdi:

 

„csinál
Általános jelentésköre révén más igéket kiszorítva, gyakran német hatásra, sűrűn előfordul különféle kifejezésekben. Sokszor színesebb, kifejezőbb szavakkal helyettesíthetjük.”

Vagyis nyelvoltalmi pörölyünk sem azt mondja, hogy a csinál „kerülendő”, pláne nem, hogy „rettenetes”. Csak azt, hogy a hibát elkövet „szebb”, mint a hibát csinál (azt nem mondja meg, miért), az adósságba keveredik „egy fokkal választékosabb”, mint az adósságot csinál. Sőt a nem csinál titkot belőle „szintén jó” (ez édes), de „valamivel szebb” a nem titkolja.

És így tovább, „szintén jó”, „egy fokkal”, „valamivel”. „Egyszerűbb, köznapibb, bizalmasabb” – többnyire ez minden „baj” a csinál-lal. A bolondot csinál vmiből „elfogadható, de lapos kifejezés”. Lapos. Jó, mi? Vagy az, hogy a tréfát csinál vmiből-t „nem helyteleníthetjük határozottan, de...”. Én az ilyesmit határozatlanul helytelenítem.

Nem nyújtom tovább, ilyen ez a nyelvoltalom. A „tudós” stilisztikailag elemez és óvatosan értékelget valami nyelvi jelenséget, enyhén fejet csóvál gyanított német hatásokra, népszerűsíti a változatosságot és a választékosságot; aztán, ki tudja, milyen úton-módon, az lesz belőle, hogy egy hülye szoftver naponta tunkolja milliók arcába, hogy egy tökéletesen ártatlan és ártalmatlan magyar szó „kerülendő”. A tévében meg vörös fejjel csesztetik a... mindegy kit, hogy az „amerikai divatot” magyartalankodja itt összevissza.

(Mellesleg ha megkérdezne, azt javasolnám Gy. F.-nek, fütyüljön S. Á. felszólítására, viszont csináljon végre valamit.)

[Ortográf Cirkusz – Tartalom]