Felállítják a médiatanács jelölő bizottságát

2010.09.13. 19:56
Az Országgyűlés döntött arról, hogy felállítják az NMHH Médiatanácsának tagjait jelölő bizottságot. A kormánypártoknak kétharmada van már a jelölőbizottságban is, így a médiát felügyelő tanácsban sem lesznek majd rosszak a pozícióik.

Az Országgyűlés hétfőn határozati javaslat formájában döntött arról, hogy eseti jelölő bizottságot hoz létre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjainak jelölésére. A képviselők erről 246 igen és 87 nem szavazattal döntöttek.

A Cser-Palkovics András és Rogán Antal fideszes képviselők által jegyzett javaslat értelmében a bizottságban az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy képviselője vehet részt.

A határozat értelmében - annak hatálybalépését követően - a képviselőcsoportok vezetőinek haladéktalanul javaslatot kell tenniük a jelölő bizottság tagjaira, az Országgyűlésnek pedig a következő ülésnapon szavaznia kell a jelölőbizottság tagjairól.

A jelölőbizottság az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy képviselőjéből állhat, akiknek szavazati joga - az állandó bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérően - a képviselőcsoportokat megillető mandátumok arányában oszlik meg.

A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény értelmében a médiatanács tagjait jelölőbizottság egyhangú szavazással tehet javaslatot, ugyanakkor amennyiben a kijelölt határidőn belül nem tud négy tagjelöltet javasolni, akkor a jelölőbizottság a szavazatok legalább kétharmadával is javasolhat jelöltet. Amennyiben ezen jelölési körben sem sikerülne dönteni a jelöltekről, abban az esetben az Országgyűlésnek egy új jelölőbizottságot kell felállítania.

A jelölőbizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok tesznek javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből. A jelölőbizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására az Országgyűlés elnöke terjeszt el ő javaslatot az Országgyűlésnek, amely vita nélkül határoz ebben a kérdésben.
A jelölőbizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, ám az országgyűlési arányoknak megfelelő szavazati arányok ilyenkor is változatlanok maradnak.

A médiatanács az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja, az új szervezet elnökét és négy tagját az Országgyűlés választja 9 évre a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. A médiatanács elnöke és tagjai olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek lehetnek, akik legalább három éves gyakorlattal rendelkeznek egyebek mellett a műsorterjesztés, vagy a médiaszolgáltatás, illetve a média hatósági felügyelete területén.  • Tippek
  • Babaváró hitel