NMHH: A CEU lejáratja a kormányt

2012.01.11. 10:42 Módosítva: 2012.01.11. 11:00
Az NMHH Médiatanácsa blogbejegyzésben támadja a Közép-Európa Egyetem médiatörvényről készült tanulmányát. Úgy vélik, szakmaiatlan és felkészületlen munka készült, amelynek nem más a célja, minthogy lejárassa a kormányt.

A Közép-Európa Egyetem (CEU) Média- és Kommunikációtudományi Központja nemrégiben jelentette meg azt a tanulmányát, amely az elemezte, hogy a magyar médiaszabályozás az európai országok gyakorlatával összhangban készült-e, ahogy azt a kormány állítja.

Központosítás

Mint ismert, a magyar médiatörvény alkotói többször is nyilatkozták, húsz ország médiaszabályozási példáira hivatkozva, hogy az új jogszabályok az európai sztenderdekkel összhangban vannak. Ennek az állításnak a megalapozottságát vizsgálták a húsz érintett országból felkért szakértők segítségével a CEU kutatói, akik november közepén egy budapesti fórumon ismertették tanulmányaik főbb állításait.

Eszerint a magyar médiatörvény nagyjából megfelel az európai normáknak, a magyar kormány azonban „pontatlanul hivatkozik” más országok törvényeire, „félreértelmezi az európai médiaszabályozást, amelyre a sajátját építi”. Az összeállítás úgy látja, hogy példátlanul nagy a magyar médiahatóság jogköre, túlságosan központosított a felépítése, és nem szerencsés, hogy a szabályozás egy kalap alá vesz minden médiatípust, s azokra egységes előírásokat alkalmaz.

Rosszul hivatkoznak

A CEU januárban kiadott tanulmánya szerint a kormány által citált rendelkezések nem úgy szólnak, ahogy arra hivatkoznak, illetve sokszor idejétmúlt törvényeket említenek. Amikor valóban jól idézték egy adott ország joggyakorlatát, sajnos azok is minden esetben hasonlóan negatív visszhanggal terheltek, és részben vagy egyáltalán nem felelnek meg az EU-s normáknak - írja a Kreatív.

A kormány hatáskörébe tartozó hatósági kinevezések védelmében kilenc európai ország joggyakorlatát idézték: Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Írország, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc és Svédország. A tanulmány szerint ezekben az országokban valóban a kormányzat jelöli ki a hatóság tagjait, ez a hatóság valójában nem a média teljes egészéért, csak az elektronikus média felügyeletéért felelős. Emellett azért sem lehet egyenlőségjelet tenni a magyar és a citált példák között, mert utóbbiak esetében több médiafelügyeleti hatóság is működik egymással párhuzamosan.

Az elemzés szerint hibás többek között az az érvelés is, amely finnországi példát hoz fel annak érdekében, hogy a médiatanács közszolgálati finanszírozásban való szerepét megmagyarázza. A finn szervezet, a FICORA szerepe ebben az esetben pusztán adminisztratív jellegű, azaz csupán a sugárzási díjak beszedése és az Állami Televíziós- és Rádióalap felé történő befizetése a feladata, a pénzek elosztása viszont nem. Ezzel szemben a Médiatanács elnöke nevezi ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezető tisztségviselőit, és ő hagyja jóvá annak költségvetését is (a Médiatanács költségvetését pedig az Országgyűlés).

Megbélyegzés

A kritikákra az NMHH Médiatanácsa a blogján reagált, eszerint "a teljességgel tudománytalan megközelítésből pillanatok alatt nyilvánvalóvá válik az anyag célja, amely nem más, mint a kormányzat lejáratása és a magyar médiaszabályozás megbélyegzése".

A blogbejegyzés szerint a CEU elemzése "teljességgel szakmaiatlan, tudományos szempontból gyakorlatilag értelmezhetetlen. Ígéretével szemben egyáltalán nem törekszik arra, hogy általános képet fessen az európai médiaszabályozásról, vagy hogy bemutassa azokat a szabályozásokat, amelyek valóban hasonlítanak a magyarra, hanem kizárólag a magyar kormány által 2010. december végén, 2011. január elején közzétett kommunikációs anyagban foglaltakat vizsgálja".

A poszt készítője, tanácsnok arra szólítja fel többek között a jogi szakértőket, hogy "kérjük befejezni az egy éve tartó, tendenciózus torzításokat. Nem kell szeretni a szabályozást, de ez nem mentesít annak a szakmai alapkövetelménynek a betartása alól, hogy a tartalmát objektíven, semlegesen kell ismertetni, mielőtt vitába szállnánk indokaival vagy megalapozottságával".

A CEU az NMHH kritikáira úgy reagált, hogy a CMCS fenntartja a tanulmány megállapításait, melyek 20 médiaszakértő által végzett alapos elemzésre épülnek, mint írják "tudomásunk szerint semmilyen tévedés nincs a tanulmányban. Örömmel fogadunk egy produktív vitát a tanulmány
megállapításairól".  • Tippek
  • Bankszámla