Drágábban adják a TV2-t, mint az RTL Klubot

2016.06.01. 09:09
Az RTL Klub terjesztéséért a tegnap közzétettek alapján listaáron ugyan havi 294 forintot kérnek előfizetésenként, de ha a szolgáltatók időben lépnek, a kedvezményekkel együtt 135 forintos áron is köthetnek szerződést. A TV2 tegnap éjjel tette közzé saját árait, ezek szerint a listaár náluk 290 forint, a legkedvezményesebb konstrukció viszont 150 forintra jön ki, ami 15 forinttal magasabb, mint a piacvezető RTL Klub ajánlata.

A két kereskedelmi tévé egy kormányrendeletnek köszönhetően érhet azzal a jogával, amit a Médiatörvény a digitális átállás befejezése óta garantált nekik. Azért csak mostantól szedhetnek díjat a műsorukért a terjesztőktől, mert a kormány korábban keresztbe tett nekik, most viszont hogy a TV2 Vajna András filmbiztos és Habony Árpád révén baráti kézbe került, már nem volt érdekük megakadályozni, hogy még több pénz folyjon be abba a tévébe, ahol a kormányzati hirdetésből több van, mint bármelyik másik csatornán.

Az RTL tegnap déli bejelentését követően a TV2 éjjel tette közzé az árait, szintén a törvényben előírt módon, azaz Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) formájában, online. Ők is csak az SD adásra vonatkozóan szabtak általánosan megismerhető feltételeket, és az áraktól eltekintve a szöveg kísérteties hasonlóságot mutat az RTL félével, legalábbis első olvasatra. Egy apróság azért szemet szúrt: az 1.3-as bekezdés szerint a TV2 adásának terjesztésével az az IKO Kábeltévé Kft. foglalkozik majd, ami, pontosabban az IKO maga, korábban ezer szállal kapcsolódott az RTL-hez, de Dirk Gerkens vezérigazgató kirúgását követően az RTL velük is felmondott minden szerződést. Gerkens most a TV2 főnöke, az IKO pedig ide is követte.

A szerződései feltételek között az azért szerepel, hogy

Az IKO meghatalmazása szerződéskötésre nem terjed ki, azonban minden egyéb, a szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozatot megtehet, a Médiaszolgáltató képviseletében és nevében eljárhat. A Médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában a szerződéskötés kizárólag a Médiaszolgáltató jogosítványa és hatásköre.

Az árra vonatkozó passzusok szerint a 150 forint/előfizető ár a 2016-os évre értendő, de csak akkor (és ebben a TV2 és az RTL vélhetően ugyanúgy jár el), ha a szolgáltató vállalja, hogy a csatorna nem kerül át kisebb penetrációjú, azaz magasabb előfizetési díjért mért csomagba, mert ebben az esetben a 290 forintos ár lép érvénybe, illetve akkor is, ha a szolgáltatók augusztus 31-ig nem egyeznek meg a TV2-vel.

A 2017-es évre vonatkozó árak meghatározásánál a TV2 azt írja, hogy nagyjából attól függ a kedvezmény mértéke, hogy a szolgáltató a TV2-csoport hány további tévéjének terjesztését vállalja: 

Mivel a Médiaszolgáltató érdekeltségi körében lévő egyéb médiaszolgáltatások (a továbbiakban: „kábel-televíziók”) terjesztésére, továbbközvetítésének engedélyezésére az arra vonatkozó megállapodás alapján a Médiaszolgáltató jogosult, és mivel alapvetően a Médiaszolgáltató és a kábel-televíziók médiaszolgáltatójának célja, hogy ezeket a kábel-televíziókat az egyes Műsorterjesztők minél nagyobb számú előfizetői kör számára juttassák el, ezért a Médiaszolgáltatás terjesztésével együtt történő egyes kábel- televíziók terjesztésére figyelemmel a listaárhoz képest az alábbi díjképzési politika alkalmazásával kedvezményeket biztosít a Műsorterjesztők számára. A kedvezmény mértéke függ attól, hogy a Műsorterjesztő a kábel-televíziók közül hány csatornát, milyen penetrációjú programcsomagban elhelyezve terjeszt.

Ez viszont első olvasatra ellentmond a a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 78-as paragrafusának 3., 4., és 5. pontjában foglalt árukapcsolást kizáró rendelkezésnek:

(3) A kötelezett médiaszolgáltató nem szabhatja feltételéül valamely médiaszolgáltatása tekintetében történő szerződéses megállapodás, illetve e megállapodás lényeges tartalmi elemének meghatározása során az adott médiaszolgáltatás terjesztéséhez nem nélkülözhetetlen más médiaszolgáltatása vonatkozásában történő szerződés létrehozatalát, illetve egyéb szolgáltatás, termék megvásárlását vagy igénybevételét (árukapcsolás tilalma).

(4) A kötelezett médiaszolgáltató és műsorterjesztő a szerződést és a szerződésben meghatározott feltételeket - különösen, de nem kizárólagosan a díjat - az egyenlő elbánás elvének megfelelően, megfizethető árszinten, a technológiasemlegesség és a méretgazdaságosság elvének figyelembevételével kötelesek kialakítani. Ennek során a kötelezett médiaszolgáltató nem tehet indokolatlan különbséget a műsorterjesztők szerződéses ajánlatai között. A szerződést a felek a díj tekintetében - a szerződéskötéstől számítva - évente egy alkalommal módosíthatják.

(5) E törvény alkalmazásában az egyenlő elbánás kötelezettségébe ütköző magatartásnak minősül különösen, ha a kötelezett médiaszolgáltató

a) a műsor terjesztését indokolatlanul olyan műszaki feltételekhez köti, amelynek teljesítésére a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtók meghatározó hányada nem képes, vagy

b) a műsorterjesztő által fizetendő díj megállapítása során olyan árazási, díjképzési feltételt - ideértve a forgalom után számított árkedvezményt - állapít meg, amelyek alkalmazásával a legkedvezőbb feltételek csak néhány műsorterjesztő számára válnak elérhetővé.  • Hírek
  • Bankszámla