Sebestyén Balázst ideiglenesen eltiltották a Reggeli Show névtől

2017.07.05. 09:05
Nem használhatja az elnevezést és a műsor logóját sem, mert nagyon hasonló a Class FM védjegyoltalom alatt álló Morning Show elnevezéséhez. A végzés ideiglenes.

Michael McNutt, a Class FM tulajdonosa bírósághoz fordult védjegybitorlás miatt, mivel a rádió Morning Show című műsorának műsorvezetői Reggeli Show néven viszik tovább a reggeli rádióműsort a Rádió1-en, ami McNutt szerint meglehetősen hasonlít a Class FM tulajdonához – írtuk áprilisban

A keresetben a Class FM-et a sors különös fintora során Sláger Rádió Értékesítési Kft.-nek nevezett cég többek között azzal vádolja Sebestyén Balázst, és két, a lakhelyére bejegyzett céget ( Shamarpa Kft. és Phova Kft.), valamint a FeQSoft Informatikai és Marketing Kft.-t, hogy 

a Morning Show minden részletét lemásolja a célja érdekében, és arra törekszik, hogy megtévessze a fogyasztókat és elhitesse velük, hogy a Reggeli Show azonos a Morning Show-val.

McNutték azért vonták perbe Balázst, mert szerintük rosszhiszeműen próbálta megszerezni a nevet, és miután ez nem sikerült, lefordította a Morning Show-t Reggeli Show-ra. Sebestyén Balázs akkor azt nyilatkozta, hogy szórakoztatja, hogy éppen az a McNutt beszél védjegylopásról, akit simliskedései miatt öt évre eltiltottak a cégvezetéstől Magyarországon, ráadásul üzlettársától az ő tudta nélkül vette meg a Morning Show nevet az azóta már csak online működő Class FM-nek.

A per első körének június 27-ért vége, a Fővárosi Törvényszék pedig úgy határozott, hogy Sebestyén Balázst ideiglenesen eltiltja attól, hogy 

a Reggeli Show elnevezést egybe- vagy különírva, szóban, vagy írásban, nagy-, illetve kisbetűkkel írva használja rádióműsora címeként.

Itt nincs még vége, Balázsék a facebook.com/officialsebestyenbalazs, reggelishow.eu aloldalain, illetőleg az instagram.com/radio1reggelishow aloldalán, valamint az ugyanezeken a felületeken megtalálható morningshow-n és morningshow.eu-n nem használhatja a 

Reggeli Show – a Morning Show Sztárjaival

jelmondatot, és eltiltották a sárga színű mosolygó fülhallgatós napocska ábra használatától is. A végzésben az is szerepel, hogy egyik alperes sem használhatja a továbbiakban a Morning Show és a Reggeli Show szóösszetételeket sem, azaz a Reggeli Show elnevezés mint olyan, mostantól ideiglenesen védjegybitorlásnak számít. A törvényszék rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatóak, de Balázsék 15 napon belül fellebbezhetnek (valószínűleg fognak is).

Az indoklásban a bíró megalapozottnak látta McNutték kérelmét, a Reggeli Show és Morning Show elnevezések közötti hasonlóságról pedig azt írta, megtévesztheti a hallgatókat, ahogy a Reggeli Show grafikai elemei és logója, a sárga napocska is, ami egyébként nem ugyanolyan, mint a Morning Show-é, mert a kacsintó napot nem szemből hanem oldalról ábrázolja, de a bíró szerint így is elég hasonlóságot mutat az eredetivel. Szintén az indoklásban szerepel, hogy a Reggeli Show szóösszetétel összetéveszthető a Morning Show szóvédjeggyel, mert 

  • a szóelem mindkét megjelölés esetében azonos; 
  • a sérelmezett megjelölés első elemét alkotó szóelem a morning szó magyar fordítása;
  • a felperesi védjegy és az alperesi megjelölés között jelentős konceptuális, vizuális és fonetikai hasonlóság áll fenn; 
  • a morning és a reggeli szavak karakterszáma is megegyezik.

McNutték szerint a több éven át húzódó pereskedés (már ha lesz), alatt Balázsék a hallgatók megtévesztésével a Class FM hallgatóinak nagyobb részét átcsábíthatják a Reggeli Show néven futó műsorokhoz, amely a felperesi védjegyek elértékteleníti. Mivel a csak online elérhető, frekvenciaengedélyét veszett Class FM hallgatottságáról nagyjából semmit nem lehet tudni, illetve semmi olyat, ami hitelt érdemlő, mert a Class FM szerint nekik 325 000 – 353 000 hallgatójuk van, más mérések meg 1300 hallgatóról tanúskodnak, a fenti kijelentés elég meredeknek tűnik. A periratokból az is kiderült viszont, hogy a Rádió1, ami Andy Vajna cége, korábban szerette volna megvenni a Morning Show elnevezést McNutt-tól, azaz, állapítja meg a Class FM, a névnek csak van értéke. Az ajánlatról Balázsék is tudtak, ha minden igaz. 

Azt, hogy a végzést betartja-e a Rádió1 vagy sem, egyelőre nem tudni, de ha abból indulunk ki, hogy a TV2 és AMC közötti PaprikaTV vs. ChiliTV védjegyhuzavonában az első körben a TV2-t is arra kötelezték, hogy hagyjon fel az elnevezés és a logó használatával, de ők erről nem vettek tudomást (és a következő tárgyaláson a bíróság nekik adott igazat), nem valószínű, hogy a Rádió1 és Balázsék holnapról más néven jelentkeznének műsorukkal. Cikkünk korábbi verziójából kimaradt, hogy azóta az AMC megint nyeregben van, a védjegyperben májusban nekik adott igazat a bíróság.

UPDATE: A Class FM részéről Michael McNutt azt nyilatkozta az Indexnek, hogy a bírósági végzést érdemes komolyan venni, mert aki nem tesz neki eleget (jelen esetben a négy alperes), azt akár napi 200 000 forintos bírsággal is sújthatják, márpedig a Class FM figyelni fog arra, hogy rendelkezéseket betartják-e, és ha nem, azt jelezni fogják a bíróságnak. A 200 000 forint/nap az első 30 napra vonatkozik, utána havonta duplázódik egyébként.    • Hírek
  • Árfolyam