A Médiatanács eljárást indít a Ripost ellen

2019.01.24. 17:13

A Médiatanács január 15-i ülésén Kemény Gergely, az Utcajogász Egyesület egyik önkéntes ügyvédje bejelentésének nyomán elővették a jobb híján napilapnak nevezett Ripostot a 2018. november 9-ei lapszámban, illetve a www.ripost.hu-n ugyanazon a napon megjelentetett

Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?

című cikk miatt. A bejelentés azt kifogásolta, hogy a Ripost nem tartotta be az Smtv. 14. § (2) bekezdésében, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdésben foglaltakat.

45695764 2235498220047092 3866481502917230592 o

Azaz:

  • A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.
  • A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére.
  • A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére.

A Médiatanács szerint a cikk ezeknek nem felelt meg, kirekesztő volt, gyűlöletkeltő, öncélú, sértő, és az emberi méltóságot sem tartotta tiszteleteben, így hatósági eljárást indít, valamint kötelezi a Ripostot, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. Értsd: tessen megindokolni, hogy miért is kóser ez a cikk.

Amikor legutóbb ilyesmi miatt meszeltek el valakit, az a TV2 volt, amelynek Tények című műsorát 2017 februárjában marasztalták el egy 2016 novemberében levetített, hajléktalanokkal foglalkozó riport okán:

A televízió figyelmen kívül hagyta az emberi méltósághoz való jogot azzal, hogy a riport a hajléktalanokat deviáns, elszigetelt kisebbségként egyoldalúan, sematikusan ábrázolta. A szerkesztő olyan megalázó kifejezéseket használt, amelyekkel megbélyegezte a hajléktalanokat. Mindez alkalmas volt arra, hogy a riport elősegítse, felerősítse a velük kapcsolatos torz vélekedéseket, előítéleteket, sztereotípiákat a közvéleményben, és olyan képet festett, mintha ezek a társadalom többsége számára elfogadottak lennének.

Az emberi méltósághoz való jogot védő és a közösségek kirekesztését tiltó törvényi szabályok megsértése miatt a Médiatanács a TV2-t 5,5 millió forint bírsággal sújtotta, ezenfelül a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a televíziót:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a TV2 csatornát üzemeltető TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató a 2016. november 7-én sugárzott Tények című műsorszám „Bűz és mocsok az aluljárókban” riportjában megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, valamint a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezéseket. A riport – lealacsonyító kifejezéseket használva – megbélyegzésre alkalmas képet vázolt a hajléktalanokról; olyan emberekként ábrázolta őket, akik elítélendően viselkednek, a többségi társadalmat puszta létezésük is zavarja.

A közleményt a Tények elején, az átlagos néző számára a közlemény elolvasására elegendő időtartamban kellett közzétenni/felolvasni, és megjelentetni a www.tv2.hu és a www.tenyek.hu honlapok nyitóoldalain. A TV2 nem tett eleget a felszólításnak, és megtámadta az NMHH döntését, de hiába, a pert elvesztette - igaz, a büntetését 5 millióra mérsékelték, és visszavonták az öncélú ábrázolásra vonatkozó részeket.

A közlemény megjelentetéséről nem tudnunk.