Gellért, Mercédesz
12 °C
16 °C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2002.07.15. 16:27
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a Nemzeti Színház Részvénytársaság vezérigazgatói állásának betöltésére.
A Nemzeti Színház az egyetemes magyar színházművészet legértékesebb hagyományainak továbbvitelére és megújítására hivatott, feladatainak a legkiválóbb színházművészek közreműködésével létrehozott, repertoárrendszerben játszott előadásokkal eleget tévő intézmény.

A megbízás 2003. január 1-től tölthető be és 5 évre szól. A nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázat nyertesének egyúttal főigazgatói címet adományoz.

A vezérigazgató feladata:

- A Nemzeti Színház arculatának kialakításához szükséges - minden értékre nyitott - hosszú távú terv kidolgozása, amely meghatározza a Nemzeti Színház jövőbeli pozícióját a hazai és az egyetemes magyar színházművészetben, különös tekintettel a magyar színházművészet hagyományainak ápolására, egyúttal műhelyt és otthont teremtve a kortárs drámairodalomnak.
- Vezető munkatársaival együtt a 2003/2004. színházi évadtól kezdődően a Nemzeti Színház művészi arculatának kialakítása és formálása.
- A Nemzeti Színház működési struktúrájának produkció-központú szemlélet alapján történő kialakítása a művészi arculatnak és a kulturális piaci követelményeknek megfelelően.
- A Nemzeti Színház mint a magyar színházművészet reprezentatív intézményének a nemzetközi élvonalba emelése, nemzetközi művészi kapcsolatainak kiépítése.
- Folyamatos ifjúsági programok kialakítása és megvalósítása.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

- színházművészeti szakképzettséggel, vezetői gyakorlattal rendelkezik, és pályázatában megnevezi azokat a vezető munkatársait, akikkel közösen vállalkozik a pályázatban megjelölt feladatok elvégzésére; vagy
- közgazdász vagy jogász szakképzettséggel rendelkezik, vezetési gyakorlata van, jártas a színházi életben, és megnevezi azt a munkatársát, akinek feladata a színház művészi arculatának kialakítása és formálása;
- egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázónak a Nemzeti Színház feladatrendszerére vonatkozó szakmai koncepcióját.
- A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes színházszakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit.

A pályázathoz csatolni kell:

- A pályázó részletes szakmai életútját.
- A pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatát.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- A pályázatban név szerint megjelölt alkotó- és munkatársak szándéknyilatkozatát.
- Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvény 22-25. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi okok.

A bérezésről a nemzeti kulturális örökség minisztere külön rendelkezik.

A pályázatot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Humán-közszolgálati Főosztályára (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) kell benyújtani 2002. október 1-ig.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. Döntésének meghozatalához a nemzeti kulturális örökség minisztere javaslattételi joggal szakmai-szakértői bizottságot kér fel.

A pályázók részére a Nemzeti Színház vezetősége 2002. augusztus 1-jétől dokumentációt, valamint előzetes egyeztetés alapján a színház épületének megtekintésére lehetőséget biztosít.

Budapest, 2002. július 15.

Görgey Gábor
a nemzeti kulturális örökség minisztere