A világ abszurd, de érdemes lesben állni

2022.11.19. 20:55

A Positive fő motívuma az alkotó lencséjén át megelevenedő, szürke hétköznapokban talált valóság komplex narratívája, amely elbizonytalanítja a befogadót az ismerős és ismeretlen, reális és irreális különbségeit illetően. A tárlat címadása azért lényeges, mert a pozitív művészi látásmód fontosságára utal olyan időszakokban, amikor a mikro- és makrokörnyezet negatív irányba mozdul el. Gátit a pozitív és negatív behatások összetartozása és taszítóereje foglalkoztatja, amely kettő kölcsönösségben, elválaszthatatlanul létezik mindennapjainkban. Az, aki például várta már az orvosi leletét aggódva, érteni fogja, milyen lehet az a bizonyos pozitív, ami valójában nagyon is negatív.

Ahogy Nagy Barbara képzőművész a megnyitóbeszédében fogalmazott: „A pozitív szó a latin positivus, »elhelyezett, letevő, lerakó« szóból ered. De mit is rak le ezekben a képekben Gáti György? A pozitív szó többjelentését. A világ soknézőpontúságát.”

Ferenczy Bálint fotótörténész szerint „Gáti vár, felkészül, majd hosszasan válogat, rendez. Képei nem szekvenciákban készülnek, hanem saját, ember által előre nem tervezhető ritmusukban. Mintha fényképeinek kötött születési dátuma lenne, amelyeknek akkor és úgy kell megszületniük, ahogy az előre meg van írva; Deus ex machina, nem választás kérdése.” (A hiteles kép 2017)

Gáti munkametódusának mindig ismérve volt az intuitivitás és türelem, amely az ember és az őt körülvevő világ kapcsolatrendszerének feltárásához szükséges. A képein megbúvó emberfigurák, az izgalmas formák és különös textúrák mélyebb filozófiai-szociológiai értelmű asszociációkat generálnak. Bár különböző helyeken és időben készültek a képek, a kiállításrendezés szempontjainak köszönhetően kapcsolatba kerülnek egymással, és merőben új jelentésekkel ruházódnak föl. Így a mai világ abszurditásai és problematikái tárulnak elénk az egyszerűnek látszó témaválasztás és a minimalista vizuális eszköztár színfalai mögött.

A fotók mellett a tárlaton látható videómunkákról jegyezte meg Nagy Barbara: „A videóműveknél a felületek pedig hol szimfóniává, hol pedig esetenként wagneri operává válnak. A felületek ritmusa zenévé lesz. »A szem lát, a lélek felfog.« Így írják le általában a mozi történetét. De ez igaz a fotográfiára is.”

Minden egyes Gáti-fénykép önmagáért beszél, rengeteg képi humorral, egy kolorista bátor színskálájával. Nincs szükség kontextusba helyezésre, megideologizálásra, el- és belemagyarázásra vagy elvont képcímekre. Fényképei azok, amik, önmagukra mutatnak, és tisztán szólnak a fotografikus vizualitás teljes szellemességével – írta róla Ferenczy Bálint.

A Positive a Faur Zsófi Galériában 2022. november 24-ig látogatható.