Alapító Okirat

Alapító Okirat

Beveztő rész

2000. 08. 31., 10:40 | Frissítve: 2000. december 15., péntek 14:54

Bírósági bejegyzés előtti szöveg!

Alapító Okirat


Az INDEX.HU Informatikai Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Cg.: 01-10-044202) mint alapító (a továbbiakban: Alapító) az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-74/F. §-ai alapján határozatlan időre Alapítványt hoz létre, az alábbiak szerint:
 

I. Bevezető rész
 

1./ Az Alapítvány neve: Törzsasztal Alapítvány

2./ Az Alapítvány székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

3./ Az Alapítvány célja:

- számítástechnikai, informatikai kultúra terjesztése, ezzel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés;
- rászoruló magyar állampolgárok segélyezése karitatív céllal;
- súlyos betegségben, fogyatékosságban szenvedő személyek gyógyulásának elősegítése;
- nemzeti kultúránk ápolása, kulturális örökség megóvása, tudományok, művészetek támogatása;
- környezetvédelmi célkitűzés;
valamint a fenti tevékenységekkel kapcsolatos támogatások, adományok gyűjtése.

4./ Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. A tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a c) pontjának 1., 3., 5., 6., 9., 11., és 21. alpontjában szereplő közhasznú tevékenységeknek.

5./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Tovább

hirdetés
hirdetés