Zelma, Rajmund
-6 °C
1 °C

'A védő átállt a vád oldalára'

2004.10.18. 15:38
Tovább vádolja a MOB (Magyar Olimpia Bizottság) vezetőségét, különösen az elnök Schmitt Pált az athéni olimpián doppingvétség miatt aranyérmüktől megfosztott sportolók, Annus Adrián és Fazekas Róbert ügyvédje, Eva Maria Barki. A bécsben élő magyar jogásznő szerint "Schmitt már a vádlók oldalán áll, el akarja hárítani a saját felelősségét és meg akarja menteni a pozícióját".
Eva Maria Barki, Annus Adrián és Fazekas Róbert ügyvédje szerint "megdöbbentő és felháborító, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság ismét beleavatkozik függőben lévő eljárásokba és befolyásolni akarja a független grémiumok döntéseit" a két, doppingbotrányba keveredett atléta ügyében.

Az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában az ügyvédnő megkérdőjelezi, hogy Schmitt Pál MOB-elnök "alkalmas-e a magyar nép képviseletére az Európai Parlamentben".

A Bécsben élő ügyvédnő a MOB pénteki határozatára reagált, amelyben az elnökség a leghatározottabban elítélte mindazokat, akik Athénban a doppingszabályokat megsértették.

"Hiányosak Schmitt szak- és jogi ismeretei"

"Ez nem lehet véletlen. Szeptember 27-én, két nappal a MASZ döntése előtt, hasonló elítélés történt" - fogalmaz Barki. - "Október 15-én, azon a napon, amelyen a perirat minden bizonyítékkal együtt megérkezett a lausanne-i sportbíroságra, a MOB és elnökük ismét a sportolók ellen foglalt állást. Hogy nem az objektív tényállás megállapítása a cél, ez abban mutatkozik meg, hogy a mai napig egyszer sem volt személyes kapcsolatuk a sportolókkal. Az athéni negatív határozatot a MOB elnöke - aki meghatalmazás nélkül lépett fel - szak- és jogi ismereteinek hiánya okozta. Egyértelmü, hogy a MOB elnöke most el akarja hárítani a saját felelősségét és meg akarja menteni a pozícióját. Ehhez úgy látszik a sportolók elitélésére van szükség."

Barki levelében felsorolja az általa vélelmezett jogsértéseket: "- A MOB Annus Adrián ügyében anélkül, hogy elözetesen informálódott volna, egy olyan hátrányos és valótlan tartalmú levelet küldött a NOB-hoz, amely alapjául szolgált diszkvalifikációjának.
- Képviselete az atheni tárgyaláson meghatalmazás és elözetes személyes információ nélkül történt.
- Ezt követöen elmulasztották a szükséges bizonyitásfelvételeket indítványozni.
- Felháborító módon megsértik az ártatlanság vélelmének elvét mint emberi jogi alapelvet, ami egyidejüleg a függőben lévő eljárásokba való beavatkozást jelenti, amely alkalmas a határozatok befolyásolására a sportolók kárára.
- A védö átállt a vádképviselet oldalára (!)
Jellemzö, hogy a MOB kitér minden párbeszéd elöl. Nyilvános vitát Dr. Eva Maria Barki ügyvéddel szeptember 30-án a sport TV müsorában sem fogadott el.

A MOB érthetetlen magatartása nem csak jogilag aggályos, hanem jóvátehetetlen kárt okoz a világ legjobb magyar sportolóinak, de Magyarország hírnevének is.

Egy osztrák pszichológus szerint Fazekasnak jár az aranyérem

A tekintélyes osztrák sportpszichológus és pszichiáter Univ.Prof. Dr. Barolin, aki Fazekas Róbert ügyével alaposan foglalkozott, a lausanne-i sportbíróságnak átadott szakvéleményének az utolsó mondatában azt írja: "Kockáztatva, hogy túllépem szakértöi funkciómat, azt gondolom, hogy a fiatalembernek nem csak az aranyérem jár, hanem egy hivatalos bocsánatkérés anyagi alátámasztással is."

Ezt követően az ügyvédnő - aki az 1990-es években mozgalmat indított a romániai magyarság körében 'Autonómia, most' jelmondattal és a Medgyessy-kormányt a "kommunista rendszer új kiadásának" nevezte - megkérdőjelezi, hogy Schmitt Pál alkalmas-e a magyar nép képviseletére az Európai Parlamentben: "A MOB elnöke a rossz oldalon kért bocsánatot. Politikai funkciójai miatt az ügynek politikai dimenziója is van. Felvetödik a kérdés, hogy valaki, aki annyira nem veszi figyelembe a magyar érdekeket és az alapvetö emberi jogokat, alkalmas-e a magyar nép képviseletére az Európai Parlamentben."

Rábold szerint a MASZ nem tehet többet
Rábold Gusztáv, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szerint a MASZ nem tehet többet a doppingolás miatt az athéni olimpiáról kizárt kalapácsvető Annus Adrián és diszkoszvető Fazekas Róbert doppingügyében, mint amit eddig megtett. A MASZ-elnök ezzel a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének pénteki határozatára reagált, amely tudomásul vette a két versenyző kétéves eltiltását, ugyanakkor felszólította az atlétikai szövetséget a doppingvétség elkövetéséhez esetleg segítséget nyújtó, abban közreműködő személyek szerepének tisztázására, s ha kell, felelősségük megállapítására. Továbbá ismételten és nyomatékkal kérte a MASZ-t, hogy szólítsa fel Annust aranyérme visszaszolgáltatására, a versenyzőt pedig arra buzdította, hogy helyzete tisztázása érdekében vesse alá magát DNS-vizsgálatnak. "Érthetetlen számomra, hogy ha a MOB orvosi bizottsága nem állapította meg Pikó Károly felelősségét, akkor miért várják el ezt az atlétikai szövetségtől, amely semmilyen jogviszonyban nincs az orvossal" - mondta az MTI-nek Rábold Gusztáv. Hozzátette, az atlétikai társadalom legfeljebb elhatárolódhat az athéni játékokon a MOB orvosi csapatának tagjaként részt vett Pikótól az ügy lezárásáig. A MOB elnöksége a doppingügyek lezárásáig kezdeményezte Pikó Károly visszahívását a MOB orvosi bizottságából. "Nem lehet pellengérre állítani embereket konkrét bizonyítékok nélkül. Könnyen lehet véleményt mondani, de más olyan döntést hozni, ami jogilag nem támadható. A fegyelmi bizottság Annus és Fazekas esetében talált érveket az eltiltásra. Meghallgatta edzőjüket, Vida Józsefet is, de az ő esetében, csakúgy, mint a szombathelyi egyesület vezetésénél, nem talált érintettséget." A MASZ fegyelmi bizottsága szeptember 30-án két évre eltiltotta az "atlétikai sporttevékenység gyakorlásától" Annust és Fazekast. A két versenyző jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen. Ezt szerdáig tehetik meg.