Sára, Márió
2 °C
6 °C

A Nemzeti Sporttanács nyílt levele a kormánynak

2004.12.10. 12:53
A Nemzeti Sporttanács (NS) 11 tagja nyílt levélben kéri a kormányt, vizsgálja ki, miért nem került az országgyűlés ifjúsági és sportbizottsága elé az NS december 3-án elfogadott ötpontos határozata. Egyben a nyílt levél aláírói felvetik, van-e értelme a Nemzeti Sporttanács működésének, ha az illetékesek a törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva elmulasztják kellő időben összehívni, s a Nemzeti Sporthivatal (NSH) képviselői az NS-sel ellentétes álláspontot képviselnek.
A Nemzeti Sporttanács MTI-hez eljuttatott levelét Schmitt Pál (MOB-elnök), Berényi János (a Nemzeti Sportszövetség, az NSSZ elnöke), Gémesi György (MOB-alelnök), Török Ferenc (a Wesselényi Sport és Közalapítvány Kuratóriumának elnöke), Zsivótzky Gyula (a Nemzet Sportolója), Istvánfi Csaba (a Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke), Nébald György (a Választott Sportbíróság elnöke), Nádas Pál (a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke), Vass Károly (a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a SOSZ elnöke), Frenkl Róbert (a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke) és Wisinger János (a Magyar Szabadidő Sportszövetség képviselője) írta alá.

A nyílt levél:

"A 2004. évi I. törvény, a sportról, 52. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Sporttanács javaslatot dolgoz ki a sport állami támogatásának mértékére, az állami támogatás elosztásának elveire, arányaira és alapvető irányaira.

Az Stv. 54. § (2) bekezdése szerint a titkársági feladatokat a Minisztérium, jelen esetben a helyébe lépő Nemzeti Sporthivatal látja el, a titkári feladatokat pedig ez esetben, a Hivatal elnökhelyettese. A Sporttanács 2004. július 12. napján megalakult.

A Sporttanács jelen nyilatkozatot aláíró Tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a sport, állami, költségvetési támogatásának kidolgozásában a Tanács nem vett részt. 2004. november hó 11. napján, a Tanács napirendjére került a 2005. évi állami költségvetés sportra vonatkozó részének a megtárgyalása, de érdemi határozathozatalra nem került sor, részben a napirend megfelelő előkészítésének hiánya, részben pedig a Tanács határozatképtelensége miatt.

A Nemzeti Sporttanács tagjainak többsége kérte a rendkívüli ülés összehívását a 2005. évi költségvetés megtárgyalása tárgyában, amelyre 2004. 12. 03-án került sor. A rendkívüli ülésen a Tanács öt pontos határozatban fejezte ki azon véleményét, hogy a versenysportra szánt támogatások a nagymértékű elvonások miatt nehéz helyzetbe hozzák a magyar sportot. Ezért egyhangúlag kérték a Tanács Elnökét, hogy a határozatokban foglalt javaslatokat juttassa el a titkárságon keresztül a Kormányhoz és az Országgyűlés illetékes Bizottságaihoz, így az Ifjúsági és Sport Bizottsághoz is, valamint ezek a határozatok a sajtó útján kerüljenek nyilvánosságra. Az ülésen jelen volt az Országgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aki nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a parlamenti bizottság 2004. 12. 08-án, mint utolsó időpontban, kész foglalkozni a Nemzeti Sporttanács határozataival.

Tényként állapítható meg, hogy a Nemzeti Sporttanács 2004. 12. 03-án hozott határozatai számunkra ismeretlen ok miatt nem jutottak el sem a Kormányhoz, sem az Országgyűlés illetékes bizottságaihoz, de a határozatok a sajtó nyilvánosságot sem kapták meg.

Aggodalmunkat fejezzük ki a magyar sport helyzetével kapcsolatban, de felmerül az a kérdés is, hogy van-e értelme a Nemzeti Sporttanács működésének, ha a törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva elmulasztják kellő időben összehívni a tárgyban a Tanácsot, kellő információval nem látják el és a Nemzeti Sporthivatal képviselői a Tanács véleményével ellentétes álláspontot képviselnek. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a Parlament Ifjúsági és Sport Bizottsága 2004. 12. 08-i ülésén, amikor a sport költségvetéséről tárgyaltak, a Nemzeti Sporthivatal Elnökhelyettese, aki egyben a Sporttanács titkára, említést sem tett azokról a határozatokról, amelyet azt megelőzően a jelenlétében a Tanács hozott.

Mindezekre tekintettel, tiltakozunk a kialakult helyzet miatt, és kérjük a Kormányt, hogy szíveskedjenek kivizsgálni, ki, vagy kik felelősek a kialakult helyzetért. Kérjük azt is, hogy a vizsgálatnak megfelelően a szükséges konzekvenciákat is vonják le.

Úgy gondoljuk, hogy a Kormány javaslatára, a Sporttörvényben létrehozott Nemzeti Sporttanács, jellegéből és összetételéből adódóan, a magyar sport érdekében, felelősségteljes munkát csak akkor tud végezni, ha az illetékes hivatal és személyek megfelelően működnek közre a Nemzeti Sporttanács munkájában.