Hedvig
4 °C
15 °C
141 852 szavazat
204 873 szavazat

Egyhangú döntéssel módosították a MOB-alapszabályt

2013.06.03. 14:24

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hétfői, mindössze hatperces rendkívüli közgyűlésén a tagok egyhangú döntéssel módosították a szervezet alapszabályát. Az előírás szerint a határozat meghozatalához a MOB-tagok legalább több mint felének, vagyis 118 főnek a szavazata volt szükséges, ehhez képest a közgyűlésen - melyen még hozzászólás vagy kérdésfeltevés sem volt - 139-en jelentek meg.

A Fővárosi Törvényszék által előírt alapszabály-módosításokat - főként eljárásjogi változtatásokat - eredetileg a május 24-i közgyűlésen kellett volna elfogadnia a szervezet legmagasabb döntéshozó testületének, ám akkor a MOB-tagok közül többen idő előtt távoztak, így mire erről szavaztak volna, a közgyűlés már nem volt határozatképes.

Borkai Zsolt, a MOB elnöke elmondta: a MOB alapszabályát a sporttörvényből kell levezetni, s miután ezzel elkészültek és a közgyűlés elfogadta, mint minden testületnél, náluk is egy törvényességi vizsgálatra került sor.

"Ennek során jogász kollégáim egyeztetést folytattak a Fővárosi Törvényszékkel, amely felhívásokat, javaslatokat tett a MOB közgyűlésének arra vonatkozólag, hogy hol kellene módosítani az alapszabályunkat. Ezeket a változtatásokat hajtottuk most végre" - tette hozzá azzal a kiegészítéssel, hogy nem tartalmi jellegű, hanem inkább technikai, eljárásjogi változások történtek az alapszabályban.

"Ez egy jogi aktus, melynek során azt tettük rendbe, hogy a működésünk teljes mértékben összhangban legyen a magyar törvényekkel" - fogalmazott az elnök, aki örömét fejezte ki, hogy a tagok felismerték, a magyar sport jövőjéről van szó, ezért szép számmal jelentek meg a közgyűlésen. 

Az új alapszabály szerint az olimpiai bizottság közgyűlése megvonhatja "A MOB tiszteletbeli tagja" címet akkor, ha viselője érdemtelen arra, mert például bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik, esetleg anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a MOB-nak. Ezentúl  kizárhatók a MOB tagjai közül azok, akik három egymást követő alkalommal nem jelennek meg a szervezet közgyűlésén, és távolmaradásukat nem tudják igazolni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, mostantól azonos napirenddel az eredeti időpontot követően egy órával megismételt közgyűlést lehet tartani, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az is szerepel az új szabályzatban, hogy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése iránt tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén indíthat pert, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül