Alfréd
-2 °C
2 °C

Informatika alulnézetben

2001.11.07. 16:43
A közlekedési rendszer valamennyi résztvevőjének elemi érdeke, hogy ismerje és alkalmazni tudja a közlekedésre vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy csak a közlekedési szabályok mindenki által való betartása biztosítja a balesetmentes közlekedést mindenki számára. A defenzív vezetés a biztonság kulcsa, de amíg egyetlen agresszív vezető is létezik, addig senki sincs teljes biztonságban.
A világméretű informatikai hálózat, az Internet kialakulása magával hozta, hogy az informatikai rendszerekre szinte ugyan ezek a meghatározások lettek érvényesek. Az informatika speciális nehézsége mindezeken felül az, hogy itt még a "közlekedési" szabályok sem kiforrottak. Ma még a már létező szabályok is büntetlenül felrúghatók, figyelmen kívül hagyhatók. Mivel ezen a területen a jogi szabályozás messze nem teljes körű, különösen fontos az oktatás, az ismeretterjesztés, az informatikai biztonság alapkultúrájának terjesztése. Ennek a kultúrának két alapvető célja lehet:
  • elítélni az agresszivitást,
  • minden lehetséges eszközzel támogatni a defenzív viselkedést.

    Általában elmondható, hogy az iparágakon belüli szabályok akkor kiforrottak, ha nemzetközi szabványok rögzítik őket. Az informatika ezen a téren is speciális nehézséggel küzd. Ez az időprés. A "gyors technikai fejlődés, a piac kényszere" a hivatkozási alap. Érdekes módon a klasszikus iparágakban ez az időprés ilyen élesen nem került előtérbe. A világ elfogadta, hogy egy új gyógyszer felfedezését követően éveknek kell eltelnie, amíg a minőségbiztosítási folyamat lezajlik, és a gyógyszer a patikákba kerülhet. Ennek az oka minden bizonnyal az, hogy a klasszikus iparágakban kialakult az egyensúlyi helyzet a gyártás, a technológiai szabályozás és a jogi szabályozás háromlábú rendszerében. Ez a visszacsatolt szabályozás megakadályozza a gyártás, az eladás egyeduralmát, és a minőségbiztosításra helyezi a hangsúlyt. Nem nehéz megjósolni, hogy az informatikai ipar is ilyen jövő elé néz.

    Az informatikai környezetben elkövetett károkozás, bűncselekmények jogi megítélése, vagy inkább elítélése kezdetleges állapotban van. A jogi szabályozás hiányos, az Internet adta névtelenség a bűnüldözés számára megoldhatatlan helyzetet állít elő.

    Összefoglalva: az informatikai termékeknek és az informatika használatának technikai és jogi szabályozottsága ma még nagyon messze jár a klasszikus iparágakban kialakult normáktól, és így az informatikát használók számára elfogadható szinttől. Az informatika e komoly hiányosságára a tőzsde hívta fel a figyelmet, és a tőzsdei érvek várhatóan elég nyomósak ahhoz, hogy a technológiai és a jogi szabályozás ezen a területen is megfelelően erős alapokra álljon.