Elképzelések a jövő gazdaságáról

2001.03.19. 12:09
Az extrópiánusok gazdaságfilozófiai elképzelései elsősorban Max More és Robin Hanson írásaiból ismerhetők meg. Sokak számára talán meghökkentők ezek a liberális-libertariánus eszmék.
Max More
Nem beszélhetünk eszmerendszerről, annál inkább javaslatok, ötletek szövevényéről. Individualizmus, szabadság és felelősségtudat a kulcsszavak. A piac teljes liberalizációja, százszázalékos privatizáció, az állami szerep (és gondoskodás) minimumra csökkentése, vállalkozói szellem - a tételek a legklasszikusabb szabadverseny-elméleteket idézik.

Különös, de a magát gyakran gazdaságfilozófusnak, gazdasági szakértőnek tituláló More munkásságában éppen ezek a részek a legkevésbé kidolgozottak. Ötleteket vet fel, de a rendszerezés, a mechanizmusok egészére kidolgozott, átfogó elmélet egyelőre várat magára. Leírja, min kellene változtatni, mit kellene megszüntetni, az alternatívák kifejtését viszont elnagyolja.

A pénz jövőjét, a fizetőeszközök minél jobb versenyképességét (csak) részben látja a digitalizációban. Legalább ennyire fontos, hogy megfosszuk nemzeti jegyeitől, illetve, hogy függetlenítsük a mindenkori kormányoktól.
A bankrendszer felszabadításához, a pénz privatizációjához nincs szükség központi bankokra. Felesleges a központosítás, az állami ellenőrzés, hiszen a két jelenség bizonyos csoportok, de nem az egész társadalom érdekeit, s nem a szabadpiacot, nem a szabad választást szolgálják. A kormányzati monopólium megszüntetése, a kompetitív fizetőeszközök működőképes alternatívát jelenthetnek az inflációval, a bizonytalansággal, az állami túlköltekezéssel és a gazdasági nacionalizmussal szemben. Az efféle nacionalizmus már csak azért sem elfogadható, mivel a nemzet nem képez többé gazdasági egységet. "Ósdiak és irracionálisak a határok", az üzlet és a technológia fejlődése lebontotta őket. ("Abszurditás a nemzetállam.") E trenddel ellentétes, hogy a pénz még mindig állami monopólium, azaz a nemzetközi tőkeáramlás egyik legfőbb gátja.
Ha korlátozott a tőkeáramlás, a személyes szabadság szintén korlátozott, sőt, ellenőrizhető. Tehát az egyik fő feladatunk, hogy megszüntessük az állam pénz feletti monopóliumát. More egyébként az adózást is ellenzi: adózás és deficit "kéz a kézben járnak". Növekedésük inflációgerjesztő. Az infláció viszont az állami eladósodás mértékét csökkenti. Még egy, a pénz privatizációja mellett szóló érv.

Robin Hanson
Amerikai tudós, 1959-ben, Saint Charles-ban (Illinois) született. Tanulmányait a Kalifornia Egyetemen (fizika, 1977-1981), a Chicago Egyetemen (fizika, tudományfilozófia, 1981-1984) végezte. 1997-ben, a California Institute of Technologyn (Caltech), társadalomtudományokból doktorált.
1984-tól 1989-ig a Lockhead Mesterséges Intelligencia Központjában, 1989-től 1993-ig a NASA-nál, 1993-tól 1996-ig a Caltechnél, 1997 óta a Kalifornia Egyetemen (Berkeley) dolgozik.
1995-ben, az Ars Electronicán Golden Nica díjat nyert WWW-kategóriában.
Kompetitív (holisztikus) árrendszer, spontán rend - More bevallottan Hayek téziseit tökéletesíti. Helyteleníti a kormányok választásokhoz igazodó monetáris politikáját, azt, hogy egy-egy ciklus végén szinte mindig túlköltekezik az állam. Privatizáció esetében fordított folyamat menne végbe; a társadalmi bizalom, valamint a tényleges érték, a stabilitás fenntartása céljából limitálandó a pénzkibocsátás. A piacgazdaság csak mindezen feltételek megvalósulása után válhat valóban dinamikussá. Egy önmagát mindig átalakító, központi szabályozó nélküli, dinamikus rendszerré. Leépítve a bürokratikus korlátokat, szabad terepet teremtve a tudományos-technológiai kutatásoknak és fejlesztéseknek.

Hogy például az orvostudomány célja ne csak a betegségek gyógyítása, hanem az emberi állapot feljavítása, a várható élettartam meghosszabbítása legyen. Az államot előbb-utóbb úgyis önkéntesen szerveződő, Hakim Bey Ideiglenes Független Zónáira (TAZ) emlékeztető közösségek váltják fel.

Privát törvényekkel - fűzi hozzá Tom Morrow, az extrópiánusok jogi szakértője. A szabad, "Kormányanyától" független ágensek önkéntes tranzakcióiból a szabályrendszerek spontán alakulnak ki. Free Oceana, egy képzeletbeli mesterséges sziget lenne az ideális lakóhely...

More a levegőt és a vizeket is privatizálná. Ha köztulajdonban vannak, akkor valójában senkihez se tartoznak; bárki büntetlenül szennyezheti környezetét. Magántulajdonba adva, viszont sokkal jobban vigyáznánk rájuk.

Robin Hanson
Robin Hanson érdekes, a technológia és a tudomány fejlődését serkentő-gyorsító javaslattal állt elő. Idea Futures (magyarra ferdítve: ötlethatáridő-üzlet): fogadáson alapuló üzletek. Abból indul ki, hogy az elfogadott, az intellektuális konszenzuson nyugvó vélemények nem mindig tükrözik a tudomány tényleges állását. Viszont a konszenzus kiindulópontként szolgálhat: ez alapján fogadhatunk a jelenségek jövőbeli bekövetkeztére, egy-egy bizarrnak tűnő ötlet megvalósulására. Szabad a piac, bárki bármivel előállhat, bármire fogadhatunk. Például, egy 2001-ben abszurdnak tűnő tény 2020-as aktualitására.


  • Tippek
  • Bankszámla